Хочу дізнатися, чи можуть мені зарахувати проходження строкової військової служби в прикордонних військах до вислуги років для призначення пенсії в пільговому обчисленні часу?

В. ЧЕРЕВКО,
с. Пологи Закарпатської обл.

Юрій КАЗАНСЬКИЙ,
начальник Департаменту кадрового забезпечення МВС:

- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 17 липня 1993 року N 393 строкова військова служба зараховується до вислуги років для призначення пенсії військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у календарному обчисленні, а в разі проходження цієї служби відповідно до умов, визначених у пункті 3 цієї постанови, а саме "на пільгових умовах із розрахунку один місяць служби за півтора зараховується служба на заставах, постах, у комендатурах, відділеннях КПП, маневрових групах із змінними заставами, на кораблях і катерах, що несуть службу з охорони державного кордону України, інших підрозділах Державної прикордонної служби за Переліком, затверджуваним Адміністрацією Державної прикордонної служби України", або які згідно із законодавством колишнього СРСР були підставою зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, - у відповідному пільговому обчисленні.

Враховуючи викладене, на цей час правових підстав для зарахування вам строкової військової служби в пільговому обчисленні немає. Також інформую, що до вислуги років для призначення пенсії зазначена служба може бути зарахована на пільгових умовах тільки у разі документального підтвердження Державною прикордонною службою України пільгового обчислення вашої строкової військової служби