Працюю викладачем у виші І-ІІ рівня акредитації з 2005 року. Викладаю українську мову і літературу та українську мову за професійним спрямуванням. Річне навчальне навантаження - 800 годин, до того ж я є класним керівником. Стаж педагогічної роботи 12 років.

У квітні 2008 року за рішенням атестаційної комісії мені була присвоєна кваліфікаційна категорія "Спеціаліст І категорії". А у вересні 2010-го я подала заяву на атестаційну комісію про присвоєння мені у квітні 2011 року кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії". Але директор ВНЗ мені відмовив, мотивуючи тим, що я не маю наукової роботи та опублікованого методичного посібника.

Поясніть, будь ласка, чи правомірні дії директора та чи маю я право атестуватися на "Спеціаліста вищої категорії"? Якщо ні, то чому?

Оксана МАТІЄНКО,
м. Білгород-Дністровський
Одеської обл.

Ірина БУДЕННА,
заступник директора
Департаменту загальної
середньої та дошкільної
освіти МОНмолодьспорту:

- Прийняття рішень про відповідність працівника займаній посаді та про присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань належать до компетенції атестаційних комісій навчальних закладів та атестаційних комісій місцевих органів управління освітою.

Зокрема, пунктом 3.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 N 930 (далі - Типове положення), встановлено, що атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.

За результатами атестації атестаційні комісії приймають рішення, визначені у пункті 3.9 Типового положення, зокрема й рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії або про відмову у її присвоєнні. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржено до атестаційної комісії вищого рівня.

За таких підстав директор навчального закладу не має права одноосібно ухвалювати рішення про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії або про недопущення працівника до атестації. Крім того, Типове положення не містить вимог про підготовку особами, які атестуються, наукових робіт та друкованих методичних посібників для присвоєння кваліфікаційних категорій, у тому числі й кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії".

Єдиним критерієм для присвоєння кваліфікаційних категорій є відповідність педагогічного працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3 - 4.6 Типового положення.

Про результати розгляду звернення направлено листа до управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації для вжиття заходів щодо недопущення порушень порядку атестації та прав працівників, встановлених Типовим положенням.