ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Днями у Дипломатичній академії при МЗС відкрилася кафедра ЮНЕСКО


Це важлива подія у підготовці вітчизняних дипломатичних кадрів, вважають фахівці. Адже наша країна є членом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) з 1954 року. А з 1962 року в Парижі діє Постійне представництво України при цій організації. Українські інституції залучені в рамках ЮНЕСКО до глобальних проектів у таких сферах як розвиток інформаційного суспільства, збереження світової інформаційно-цифрової спадщини, демократизація кіберпростору, забезпечення сталого розвитку, етика науки, біоетика, формування нової глобальної екологічної етики, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в умовах глобалізації та інших.

За словами ректора Дипакадемії Бориса Гуменюка, навчальні програми очолюваного ним закладу постійно змінюються, аби відповідати вимогам сучасності, реагувати на зміни та виклики часу. Очолив кафедру ЮНЕСКО відомий вітчизняний дипломат зі стажем, перший український посол у Франції Юрій Кочубей. Він викладає в академії, читає курс "Мистецтво ведення переговорів".

За словами Юрія Кочубея, викладачі новоствореної кафедри читатимуть лекції з інтелектуальної власності, авторського права, культурної спадщини, інформації тощо. Адже світ перебуває у постійному русі, змінюється формат політичних і суспільних відносин, а дипломат має адекватно і професійно реагувати на нові виклики часу.

У свою чергу заступник завідуючого кафедри Влада Прокаєва представила курс "Світова спадщина ЮНЕСКО", який читатиме слухачам академії, що оберуть її факультатив. В світі налічується 890 об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, серед них п'ять містяться в Україні. На її думку, вивчення, збереження власної культурної спадщини свідчить про почуття самоповаги та національної гідності, а шанобливе ставлення до історичних здобутків інших народів сприятиме розвитку міжнаціональної толерантності, миру, дружби, співпраці, міжкультурного діалогу та взаємозбагачення.