Економічна ситуація

На розвиток вітчизняної економіки у 2014 році мали суттєвий вплив як сформовані у попередніх роках зовнішні та внутрішні дисбаланси, так і несприятлива цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках, військовий конфлікт на сході України, анексія АР Крим і м. Севастополя та торговельні обмеження з боку Російської Федерації.

Протягом року економічні показники у східних областях, які мають значну частку у загальноукраїнських показниках, з кожним місяцем все більше погіршувалися та на кінець 2014 року становили: у Донецькій області індекс промислової продукції у грудні 2014 року скоротився на 49,1 відсотка проти грудня 2013 року, у Луганській області – на 83 відсотки; обсяги будівництва зменшилися у Донецькій області на 49,9 відсотка, у Луганській області – на 54,1 відсотка; обсяги роздрібної торгівлі скоротилися у Донецькій області на 37 відсотків, у Луганській області – на 49 відсотків.

У цілому обсяги промислового виробництва в Україні за 2014 рік скоротилися на 10,1 відсотка порівняно з 2013 роком, найбільше в експортоорієнтованих галузях: машинобудуванні – на 20,6 відсотка, металургії – на 14,5 відсотка, виробництві хімічної продукції – на 14,2 відсотка.

Збитки великих та середніх підприємств за дев’ять місяців 2014 року збільшилися у 3,7 раза до 383,5 млрд. гривень та перевищили прибутки на 168 млрд. гривень, що спостерігалося лише у кризовий 2009 рік. Майже половина підприємств вітчизняної економіки у 2014 році працювала збитково.

За даними Державної служби статистики України, реальний ВВП у І кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року зменшився на 1,2 відсотка, у ІІ кварталі – на 4,6 відсотка, у ІII кварталі – на 5,3 відсотка, а у IV кварталі – на 15,2 (без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони АТО).

Підтримці економічного розвитку частково сприяло зростання обсягу сільськогосподарського виробництва у 2014 році на 2,8 відсотка порівняно з 2013 роком.

З метою коригування накопичених у 2010–2013 роках зовнішніх дисбалансів та з огляду на критично низькі обсяги валютних резервів, Національний банк України розпочав перехід до гнучкого обмінного курсу, в результаті чого середньозважений курс на міжбанківському ринку зріс з 8,15 гривні за долар США на початку року до 15,77 гривень за долар США станом на кінець року.

Зниження цін та попиту на основні товари українського експорту, обмежувальні заходи з боку Російської Федерації та військовий конфлікт на сході країни вплинули на зовнішньоторговельну ситуацію України. За попередніми даними Національного банку України, у 2014 році експорт товарів та послуг порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшився на 19,5 відсотка. Зокрема, експорт товарів скоротився на 14,4 відсотка за рахунок машин, устаткування, транспортних засобів та приладів – на 29,2 відсотка; продукції хімічної промисловості – на 26,1 відсотка; чорних і кольорових металів та виробів з них – на 13,2 відсотка.

Імпорт товарів та послуг зменшився на 26,6 відсотка. Вищі темпи падіння імпорту товарів та послуг ніж експорту зумовлені тривалим зниженням економічної активності та девальвацією гривні. Імпорт товарів зменшився на 27,4 відсотка за рахунок машин, устаткування, транспортних засобів і приладів – на 38 відсотків; мінеральних продуктів – на 28,2 відсотка; продовольчих товарів та сировини для їх виробництва – на 26,1 відсотка.

Скорочуються ресурси для інвестицій в Україні: загальний обсяг кредитів, наданих юридичним особам у національній валюті, станом на 1 січня 2015 року скоротився на 8,2 відсотка з початку року до 436,1 млрд. гривень. Чистий відплив прямих іноземних інвестицій, за даними Держстату, за 2014 рік становив 11,1 млрд. доларів США, що спостерігалося лише у кризовому ІV кварталі 2008 року.

Підвищення регульованих тарифів та подорожчання імпортних товарів, у тому числі паливно-мастильних матеріалів, зумовлене девальвацією гривні, спричинили прискорення інфляції. Так, споживчі ціни за підсумком 2014 року зросли на 24,9 відсотка порівняно з груднем 2013 року. Індекс цін виробників у грудні 2014 року підвищився на 31,8 відсотка до грудня 2013 року.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–грудень 2014 р. зросла порівняно з відповідним періодом 2013 року на 5,9 відсотка, але з огляду на прискорення інфляційних процесів, реальна заробітна плата скоротилася на 6,5 відсотка.

Підвищення цін та скорочення реальних доходів населення негативно відбилося на обороті роздрібної торгівлі. За січень–грудень 2014 року скорочення обороту роздрібної торгівлі становило 8,6 відсотка.

Коригування бюджету 2014 року

Затверджений 16 січня 2014 року закон про бюджет був розрахований на нереалістичних макроекономічних показниках, що призвело до штучного завищення як дохідної, так і видаткової частини бюджету. Так, доходи державного бюджету були затверджені у сумі 395,3 млрд. грн., видатки – у сумі 462,2 млрд. грн., а граничний розмір дефіциту державного бюджету був установлений у сумі 71,6 млрд. гривень.

З огляду на загострення політичної та економічної ситуації в країні новий Уряд вжив низку рішучих заходів задля невідкладної стабілізації фінансової ситуації в країні.

Так, в найкоротші терміни було схвалено оновлений макроекономічний прогноз розвитку України на 2014 рік, на основі якого у березні 2014 року внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

У результаті змін до бюджету, прийнятих 27.03.2014, було зменшено доходи державного бюджету на 22,4 млрд. грн., видатки та надання кредитів державного бюджету – на 26,3 млрд. грн., а дефіцит державного бюджету скорочено на 3,0 млрд. грн. до 68,6 млрд. грн., що відповідало домовленостям, досягнутим з МВФ.

Крім того, задля зростання дохідної частини бюджету прийнятими Законами України від 27.03.2014 № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» та від 04.07.2014 №1588-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» було впроваджено підвищення ставки плати за користування надрами для газу природного – з 25 до 28 відсотків, газового конденсату – з 39 до 42 відсотків; для руд чорних, кольорових металів та урановмісних руд було запроваджено єдину ставку плати у розмірі 5 відсотків (замість трьох ставок 1,5 відсотка, 2,7 відсотка, 3,5 відсотка); збільшено ставки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби – на 25 відсотків, на пиво – на 42,5 відсотка, на нові легкові автомобілі та мотоцикли – в 2 рази; збільшено в 2 рази ставки збору за користування радіочастотним ресурсом України, встановлено дві ставки акцизного податку на дизельне паливо (для екологічно чистого дизельного палива – 98 євро за тонну, для інших видів дизельного палива – 128 євро за тонну); замість диференціації ставок залежно від вмісту сірки (46, 68, 75 та 98 євро за 1 тонну), запроваджено збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з купівлі іноземної валюти в безготівковій та готівковій формах та запроваджено оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів у вигляді процентів, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку, процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці за ставкою 15 відсотків.

Водночас було відновлено діалог з міжнародними фінансовими інституціями, результатом чого стало підписання 22 квітня 2014 року між Україною та МВФ Меморандуму про економічну та фінансову політику та започаткування нової програми «Стенд-бай».

Крім цього, було розроблено та прийнято низку рішень Кабінету Міністрів України щодо забезпечення жорсткої економії бюджетних коштів та обмеження непріоритетних та непершочергових видатків, зокрема постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року №156 - р «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання». Так, була введена заборона на придбання форменого одягу, автотранспорту, мобільних телефонів, ноутбуків, проведення ремонтів, здійснення витрат на обслуговування мобільних телефонів, оплату чартерних рейсів.

Також Урядом було переглянуто перелік державних програм, які протягом останніх років не фінансувалися, та достроково припинено виконання 14 державних цільових програм, проведена детальна ревізія 65 рішень попереднього Уряду, якими запроваджувалися популістські проекти, які потребували суттєвих фінансових ресурсів та роками не враховувались у бюджеті.

Однак подальша ескалація воєнних дій на сході України суттєво ускладнювала і до того непросту економічну ситуацію в країні, що негативно позначалося на виконанні бюджетних показників. З огляду на це, Урядом були підготовлені нові зміни до бюджету, які були прийняті Верховною Радою України 31 липня 2014 року, що відобразили коригування фіскальної політики відповідно до домовленостей, досягнутих з Міжнародним валютним фондом, та вирішили ряд найнагальніших проблемних питань, у тому числі пов’язаних з боєздатністю держави.

Зокрема, було збільшено видатки на обороноздатність на 9,1 млрд. грн., на відновлення інфраструктури східних регіонів – на 2,0 млрд. грн. за рахунок зменшення видатків соціальних фондів, видатків на утримання органів влади, на підтримку вугільної галузі, скорочення державного фонду регіонального розвитку, зменшення інших непершочергових та непріоритетних видатків з урахуванням фактичної економії коштів, а також внесення змін до податкового законодавства (зокрема, було запроваджено військовий збір, який справлятиметься за ставкою 1,5 відсотка з доходів фізичних осіб). 

Виконання бюджетних показників

Надходження до Державного бюджету України у 2014 році становили 357,1 млрд. грн., у тому числі до загального фонду – 310,7 млрд. гривень.

Проти 2013 року надходження до державного бюджету зросли на 17,9 млрд. грн., або на 5,3 відсотка, а у співставних умовах (без врахування відшкодування ПДВ у сумі 6,9 млрд. грн. за спеціальним фондом державного бюджету за рахунок випуску ОВДП) – на 24,7 млрд. грн., або на 7,3 відсотка.

Дані щодо доходів державного бюджету у 2014 році наведені у таблиці.

Найбільші надходження до загального фонду держбюджету у 2014 році становили:

- податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – 80,7 млрд. гривень. Проти 2013 року надходження знизились на 3,5 млрд. грн., або на 4,2 відсотка;

- податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів – 107,3 млрд. гривень. Проти 2013 року надходження зросли на 10,7 млрд. грн., або на 11,1 відсотка;

- податок на прибуток підприємств – 39,8 млрд. гривень. Проти 2013 року надходження знизились на 14,4 млрд. грн., або на 26,6 відсотка;

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 25,7 млрд. гривень. Проти 2013 року надходження зросли на 1,6 млрд. грн., або на 6,7 відсотка;

- плата за користування надрами – 18,2 млрд. гривень. Проти 2013 року надходження зросли на 5,2 млрд. грн., або на 39,8 відсотка;

- ввізне мито – 11,0 млрд. гривень. Проти 2013 року надходження знизились на 57,3 млн. грн., або на 0,5 відсотка.

Відповідно до Закону України від 31.07.2014 № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу Україні та деяких інших законодавчих актів» було запроваджено справляння військового збору та оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді процентів, що збільшило доходи державного бюджету у 2014 році на 2,5 млрд. грн. та 2,1 млрд. грн. відповідно.

За 2014 рік з державного бюджету відшкодовано ПДВ у сумі 50,2 млрд. грн., що менше за аналогічний минулорічний показник на 3,2 млрд. грн., або на 6 відсотків, у т.ч.:

грошовими коштами за загальним фондом 43,3 млрд. грн., що менше за аналогічний минулорічний показник на 10,1 млрд. грн., або на 18,9 відсотка;

шляхом випуску ОВДП для оформлення відшкодування податку на додану вартість за спеціальним фондом державного бюджету відповідно до статті 24 Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» –6,9 млрд. гривень.           

У 2014 році кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» становили 22,8 млрд. грн., що на 5,5 млрд. грн., або на 19,4 відсотка менше ніж у 2013 році.

До спеціального фонду державного бюджету за 2014 рік надійшло 46,4 млрд. грн., що на 1,2 млрд. грн., або на 2,6 відсотка менше ніж за 2013 рік, а у співставних умовах (без врахування відшкодування ПДВ у сумі 6,9 млрд. грн. за спеціальним фондом державного бюджету за рахунок випуску ОВДП) більше на 5,7 млрд. грн., або на 11,9 відсотка.

Зростання доходів спеціального фонду державного бюджету у співставних умовах проти 2013 року в основному обумовлене збільшенням надходжень від акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) на 7,2 млрд. грн. та запровадженням у 2014 році сплати збору з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі (відповідно до Закону України від 27.03.2014 № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення умов для економічного зростання в Україні»), від якого надійшло у квітні–грудні 6,7 млрд. гривень.

Власні надходження бюджетних установ становили 22,1 млрд. грн., що на 6,9 млрд. грн., або на 23,9 відсотка менше ніж за 2013 рік, що в основному пов’язано із надходженням у 2013 році коштів від залучення Державним агентством автомобільних доріг України кредиту під гарантію Уряду в сумі 6,0 млрд. грн., тоді як у 2014 році такі кошти не надходили.

Касові видатки Державного бюджету України за 2014 рік проведені в обсязі 430,2 млрд. грн., у тому числі за загальним фондом – 371,1 млрд. гривень.

Проти 2013 року видатки державного бюджету зросли на 26,8 млрд. грн., або на 6,6 відсотка.

Дані щодо касових видатків державного бюджету за функціональною класифікацією статей видатків у 2014 році наведені у таблиці.

У 2014 році Уряд продовжив політику оптимізації та скорочення бюджетних програм. Так, Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» було скорочено кількість бюджетних програм з 545 до 499, що сприяло удосконаленню програмно-цільового методу в бюджетному процесі України, уникненню дублювання функцій, покладених на головних розпорядників бюджетних коштів, створенню оптимальної структури та змісту бюджетних програм, підвищенню рівня відповідальності їх розпорядників.

У зв’язку з активними бойовими діями в зоні АТО значна частина бюджетних коштів була спрямована на підвищення обороноздатності та боєздатності Збройних сил України. Так, змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 17 березня 2014 року № 1128-VII, від 19 червня 2014 року № 1534-VII та від 31 липня 2014 року № 1622-VII було збільшено резервний фонд державного бюджету на 18,5 млрд. гривень. Крім того, окремими рішеннями Кабінету Міністрів України від 21.11.13 № 936-р, від 25.12.13 № 928 та від 16.10.2014 № 1006-р бюджетні призначення за програмою 3511030 «Резервний фонд» було збільшено на 1,9 млрд. грн. до 21,9 млрд. гривень.

За березень–грудень з резервного фонду державного бюджету було виділено асигнувань на здійснення видатків на оборону у сумі 18,9 млрд. грн., з яких фактично використано 18,6 млрд. грн., зокрема:

Міністерством оборони – 11,7 млрд. грн.;

Національною гвардією (ГУ внутрішніх військ МВС) – 4,5 млрд. грн.;

Держприкордонслужбою – 1,2 млрд. грн.;

Міністерством внутрішніх справ – 623,6 млн. грн.;

Службою безпеки України – 332,6 млн. грн.;

Головним управлінням розвідки Міноборони – 128,0 млн. грн.;

Державною службою з надзвичайних ситуацій – 53,7 млн. грн.;

Держспецзв’язком – 32,2 млн. грн.;

Мінінфраструктурою (Держспетрансслужбою) – 20,3 млн. гривень.

Службою зовнішньої розвідки – 10,9 млн. гривень. 

Попри складну макроекономічну ситуацію, скорочення протягом року видаткової частини бюджету, перерозподіл видатків на підвищення обороноздатності країни, Уряд у 2014 році забезпечував фінансування соціальних видатків відповідно до планових показників.

Так, середньорічний розмір мінімальної заробітної плати у 2014 році становив 1218,0 грн., що на 5,6 відсотка більше за відповідний показник 2013 року.

У 2014 році було встановлено розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 852 гривні. При цьому, із 1 жовтня 2014 року було забезпечено міжкваліфікаційні співвідношення в оплаті праці працівників 1–5 тарифних розрядів, тобто, було здійснено додаткове збільшення посадового окладу працівника 2 тарифного розряду на 5 гривень порівняно з посадовим окладом працівника І тарифного розряду та різницю в 10 гривень між наступними 3–5 тарифними розрядами.

У 2014 році касові видатки загального фонду державного бюджету на виплату заробітної плати та нарахувань для працівників бюджетної сфери становили 66,5 млрд. грн., що на 4,6 млрд. грн., або на 7,4 відсотка більше ніж у 2013 році. 

Таблиця

Показники виконання Державного бюджету України за 2014 рік, млрд. грн.

ДОХОДИ

357,1

Податок на прибуток підприємств

39,9

Податок на додану вартість (збір)

189,2

Відшкодування ПДВ

-50,2

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

28,1

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

16,9

Плата за користування надрами

18,2

Ввізне мито

12,4

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 

22,8

Власні надходження бюджетних установ

22,1

ВИДАТКИ

430,2

Загальнодержавні функції (без урахування видатків на обслуговування державного боргу)

17,8

Обслуговування боргу

48,0

Оборона

27,4

Громадський порядок, безпека та судова влада 

44,6

Економічна діяльність

34,4

Охорона навколишнього природного середовища

2,6

Житлово-комунальне господарство

0,1

Охорона здоров'я

10,6

Духовний та фізичний розвиток

4,9

Освіта

28,7

Соціальний захист та соціальне забезпечення

80,6

Міжбюджетні трансферти

130,6

КРЕДИТУВАННЯ

4,9

Надання кредитів

6,7

Повернення кредитів

-1,8

ФІНАНСУВАННЯ

78,1

Запозичення

322,7

Погашення

-120,8

Надходження від приватизації державного майна

0,5

Фінансування за активними операціями

-124,2


За 2014 рік касові видатки державного бюджету на перерахування трансфертів до Пенсійного фонду зменшились проти 2013 року на 7,4 млрд. грн. до 75,8 млрд. грн., у тому числі:

- на дотацію на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, на 0,3 млрд. грн. до 61,1 млрд. грн.;

- на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду на 7,1 млрд. грн. (або на 32,5 відсотка) до 14,7 млрд. гривень.

Мінімальні пенсії у 2014 році виплачувалися у розмірах, не нижчих за встановлений законодавством прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Середній розмір мінімальної пенсії у 2014 році дорівнював 949,0 грн., що на 50,0 грн. більше ніж у 2013 році.

При цьому, станом на 1 січня 2015 року середній розмір пенсійних виплат становив 1581,5 грн., що на 55,4 грн. більше, ніж станом на 1 січня 2014 року.

Загалом, пенсійне забезпечення у 2014 році здійснювалося відповідно до норм законодавства.

Серед інших соціальних виплат у 2014 році були здійснені видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям у сумі 40,8 млрд. гривень. Зазначений обсяг відповідав обсягу фактичних нарахувань допомоги за цей період.

Розмір допомоги, яка надається відповідно до законів України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» та «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», у 2014 році зріс порівняно з 2013 роком від 5,6 до 5,8 відсотка залежно від збільшення прожиткового мінімуму, який застосовувався для розрахунку розмірів того чи іншого виду допомоги.

У 2014 році було продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» був встановлений у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення і становив для працездатних осіб 21 відсоток; для дітей – 85 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям збільшувався у 2014 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 гривень (у 2013 році розмір допомоги збільшувався на 180 гривень), а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень (у 2013 році – на 360 гривень).

Крім того, у 2014 році було уніфіковано підходи до надання неадресних видів допомоги при народженні дитини та по догляду за нею до досягнення трирічного віку. Так, з 1 липня 2014 року допомога призначається незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї у фіксованому розмірі 41280 грн. і виплачується протягом 36 місяців. До цього допомога надавалася при народженні першої дитини – 30960 грн. (виплачувалась протягом 24 місяців), другої дитини – 61920 грн. (виплачувалась протягом 48 місяців), третьої дитини – 123840 грн. (виплачувалась протягом 72 місяців). Водночас було ліквідовано допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

У 2014 році видатки на надання передбачених законодавством пільг та житлових субсидій населенню, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, становили 8,7 млрд. гривень.

За рахунок цих коштів надано пільги та житлові субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 6,2 млрд. грн., придбання твердого палива і скрапленого газу – 0,7 млрд. грн., пільги з оплати послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 1,8 млрд. гривень.

Крім того, у 2014 році касові видатки загального фонду державного бюджету на придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів становили 3,0 млрд. грн., на забезпечення продуктами харчування – 2,3 млрд. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,7 млрд. гривень.

У цілому касові видатки соціального спрямування за загальним фондом державного бюджету за 2014 рік були здійснені в обсязі 289,3 млрд. гривень.

У 2014 році, крім фінансування видатків оборонного характеру та соціальних видатків, бюджетні кошти спрямовувалися також і на підтримку та розвиток:

– сільського господарства у сумі 5,1 млрд. грн.,

– вугільної галузі та інших галузей з видобутку твердого палива у сумі 9,1 млрд. грн.,

– дорожнього господарства у сумі 14,2 млрд. гривень.

З метою підтримки НАК «Нафтогаз України» відповідно до статті 16 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» було здійснено випуск облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Компанії у сумі 96,6 млрд. гривень.

Капітальні видатки державного бюджету за 2014 рік становили 7,4 млрд. гривень. 

Міжбюджетні трансферти

За 2014 рік із Державного бюджету України до місцевих бюджетів було фактично надано трансфертів на загальну суму 130,6 млрд. грн., що на 14,8 млрд. грн., або на 12,7 відсотка більше ніж у 2013 році, у тому числі трансфертів із загального фонду – 116,8 млрд. грн., що на 3,7 млрд. грн., або на 3,2 відсотка більше порівняно з 2013 роком.

Субвенції на забезпечення соціального захисту за 2014 рік здійснені в обсязі 49,5 млрд. грн., що більше на 1,3 млрд. гривень, або на 2,7 відсотка ніж у 2013 році, з яких 82,5 відсотка – субвенція на допомогу сім'ям з дітьми, за рахунок якої і здійснювалися основні соціальні виплати та допомоги (допомоги при народженні, для догляду за дітьми залежно від віку, одиноким матерям, дітям-інвалідам та інші).

За 2014 рік касові видатки на здійснення дотації вирівнювання становили 60,5 млрд. гривень. Проти 2013 року їх обсяг було збільшено на 4,8 млрд. грн., або на 8,6 відсотка.

Крім того, у 2014 році місцеві бюджети отримали у повному обсязі додаткові дотації в загальній сумі 3,9 млрд. грн., з яких дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості дорівнювала 3,7 млрд. гривень.

Для вирішення питань соціально-економічного розвитку у 2014 році з Державного бюджету України була надана субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 0,2 млрд. гривень. 

Дефіцит бюджету та державний борг

У 2014 році річний плановий показник дефіциту державного бюджету зі змінами, що включав коригування граничного обсягу дефіциту за спеціальним фондом відповідно до ст. 16 та 24 закону про бюджет та зміни, внесені розпорядниками бюджетних коштів, становив 88,6 млрд. гривень. Фактично Державний бюджет України був виконаний із дефіцитом у сумі 78,1 млрд. грн., що становить 88,1 відсотка річного планового показника зі змінами.

Дефіцит державного бюджету у співставних до 2013 року умовах (без врахування випуску облігацій внутрішньої державної позики відповідно до статей 16 та 24 закону про державний бюджет на 2014 рік у сумі 18,0 млрд. грн.) становив 60,1 млрд. грн., що на 4,6 млрд. грн. менше фактичного дефіциту державного бюджету за 2013 рік (64,7 млрд. гривень).

Державних запозичень у 2014 році здійснено на суму 322,7 млрд. гривень.

Державні зовнішні запозичення за 2014 рік становили 95,0 млрд. грн., з яких 4,4 млрд. грн. становлять надходження коштів на впровадження спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, 90,6 млрд. грн. – надходження від кредитів та випуску облігацій зовнішньої державної позики з метою фінансування державного бюджету.

У 2014 році Урядом була відновлена співпраця з Міжнародним валютним фондом за новою програмою «Стенд-бай» тривалістю 24 місяці на загальну суму 17,1 млрд. дол. США. Фактично з першого та другого траншів на підтримку державного бюджету було спрямовано 3,0 млрд. дол. США.

Від Міжнародного банку реконструкції та розвитку відповідно до укладених угод про позики (Перша позика на політику розвитку та Перша позика на політику розвитку у фінансовому секторі) надійшло коштів на суму 1,3 млрд. дол. США. Крім того, на реалізацію проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» у 2014 році було отримано від МБРР кредитних коштів на суму 20,0 млн. дол. США.

Європейський Союз для підтримки України на шляху реформ в рамках макрофінансової допомоги погодив нову програму MFA II на додаток до вже погодженої в 2013 році програми MFA I. У 2014 році до державного бюджету надійшли транші на загальну суму 1,4 млрд. євро (три транші на загальну суму 0,4 млрд. євро за програмою MFA I та два транші на загальну суму 1,0 млрд. євро за програмою MFA II).

За кредитним договором, укладеним між Україною та Канадською експортною агенцією, до державного бюджету було залучено 200 млн. канадських доларів. Від Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку для здійснення економічних реформ було отримано 10 млрд. японських ієн.

Міністерство фінансів здійснило випуск облігацій на зовнішніх ринках капіталу у сумі 1,0 млрд. доларів США на термін 5 років під гарантії Сполучених Штатів Америки. Відсоткова ставка становила 1,844 відсотка річних. Такі умови фінансування на міжнародних ринках капіталу є найкращими з початку виходу України на зовнішні ринки запозичень.

У цілому, середньозважена відсоткова ставка за державними зовнішніми запозиченнями у 2014 році становила 1,25 відсотка проти 6,18 відсотка у 2013 році.

Державні внутрішні запозичення за 2014 рік дорівнювали 227,6 млрд. грн., з яких:

♦ 141,3 млрд. грн. становили випуски облігацій внутрішньої державної позики відповідно до статей 16, 22, 23, 231 та 24 закону про бюджет:

• для капіталізації НАК «Нафтогаз України» (96,6 млрд. грн.);

• для капіталізації ПАТ «Державний ощадний банк України» (11,6 млрд. грн.);

• для капіталізації ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (5,0 млрд. грн.);

• на надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для компенсації різниці в тарифах на виробництво теплової енергії, в т.ч. за природний газ НАК «Нафтогаз України» (11,1 млрд. грн.);

• на надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (10,1 млрд. грн.);

• на оформлення відшкодування податку на додану вартість, задекларованих до відшкодування до 1 січня 2014 року (6,9 млрд. грн.);

♦ 86,3 млрд. грн. – безпосередньо для фінансування державного бюджету.

З травня 2014 року розпочато розміщення казначейських зобов'язань серії В «Військові», таких боргових зобов'язань було продано населенню на загальну суму 88,4 млн. гривень.

Загалом у 2014 році середньозважена відсоткова ставка за розміщеними ОВДП становила 14,10 відсотка проти 10,44 відсотка у 2013 році. Зростання ставок на внутрішньому ринку викликане соціально-економічною нестабільністю, посиленою збройним конфліктом на сході України. При цьому середньозважена відсоткова ставка для запозичень у гривнях дорівнювала 15,25 відсотка річних, в доларах США – 6,05 відсотка річних, в євро – 7,5 відсотка річних. Середньозважений строк до погашення розміщених на аукціонах ОВДП у 2014 році становив 3,38 року проти 3,67 року у 2013 році та 2,89 року у 2012 році.

Від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації, до загального фонду державного бюджету у 2014 році надійшло 466,9 млн. гривень.

Найбільші надходження від продажу державної власності були забезпечені продажем на фондових біржах пакетів акцій: 25 відсотків ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 255,1 млн. грн., 25 відсотів ПАТ «Вінницяобленерго» за 112,7 млн. грн. та 25 відсотків ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» за 36,4 млн. гривень.

Протягом року погашення та обслуговування боргу здійснювалось вчасно та в повному обсязі, на погашення державного боргу було спрямовано 120,8 млрд. грн., на обслуговування – 48,0 млрд. гривень.

На кінець 2014 року було забезпечено утримання державного боргу в межах граничного рівня, визначеного ст. 5 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», зі змінами. Фактично державний борг на кінець 2014 року становив 947,0 млрд. грн., у т.ч. державний зовнішній борг дорівнював 486,0 млрд. грн., державний внутрішній борг – 461,0 млрд. гривень.

Гарантований державою борг України на кінець 2014 року становив 153,7 млрд. гривень.

Сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець 2014 року становила 1100,8 млрд. гривень. 

ДО ВІДОМА

«13 березня 2015 року о 15:00 у Міністерстві фінансів України (вул. Межигірська, 11) планується публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за 2014 рік. Уточнену інформацію дивіться на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів (www.minfin.gov.ua)».