ДAТA 

Сьогодні Прем'єр-міністр Микола Aзаров проведе прес-конференцію на тему "Рік роботи уряду: поворот до нової якості життя". Ілюструємо її статистичними даними

Номінальний ВВП України за 2010 рік вперше перевищив рубіж у 1 трлн грн та становив 1086 млрд грн, а у розрахунку на одну особу - 23,7 тис. грн. Порівняно з 2009 роком його реальний обсяг збільшився на 4,2%. Це більш ніж удвічі перевищило темпи зростання ВВП країн Європейського Співтовариства (1,8% за даними Євростату для країн ЄС-27).

У 2010 році в Україні середньомісячна номінальна заробітна плата порівняно з попереднім роком зросла на 20% і становила 2239 грн, її підвищення відбулося в усіх видах економічної діяльності й в усіх регіонах країни. При цьому реальна заробітна плата з урахуванням впливу інфляційних процесів збільшилася за останній рік на 10,2%. Для порівняння: у 2009 році номінальна заробітна плата зросла на 5,5%, а реальна -зменшилась на 9,2%.

У січні поточного року номінальна заробітна плата становила 2297 грн, що на 19,9% більше, ніж у відповідному місяці 2010 року, а темп зростання реальної прискорився до 10,6%.

Для 2010 року була характерна позитивна тенденція зменшення обсягу заборгованості з виплати заробітної плати. Так, у березні сума боргу почала скорочуватися, а станом на 1 лютого 2011 року загальна сума заборгованості становила 1344,4 млн грн, що на 20,6%, або на 348,0 млн грн менше, ніж на відповідну дату попереднього року.

Кількість безробітних віком 15-70 років (за методологією МОП) протягом 9 місяців 2010 року зменшилась на 153,6 тис. осіб і склала 1,8 млн осіб. Рівень безробіття населення зазначеного віку знизився з 8,6% до 8,0% економічно активного населення, а населення працездатного віку -відповідно з 9,4% до 8,7%. Наразі рівень безробіття населення віком 15-70 років був нижче відповідного показника по країнах (27) Європейського Союзу (9,6%).

Цінова ситуація, що склалася на споживчому ринку у 2010 році, характеризувалася позитивною динамікою, яка мала продовження і на початку 2011 року. Так, індекс споживчих цін за 2010 рік становив 109,1% і був найменшим за останні сім років. Водночас його величина була меншою за середній показник по країнах СНД (110,0%). У січні-лютому поточного року зростання споживчих цін було майже у два рази меншим, ніж у відповідному періоді 2010 року (101,9% проти 103,7%) і одним із найнижчих серед країн СНД.

Після двох років скорочення промислового виробництва у 2010 році досягнуто 11,2% приросту промислової продукції.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 113,9%, що перевищує загальнопромисловий рівень виробництва на 2,7 в. п.

Порівняно з 2009 роком суттєво зріс випуск продукції у машинобудуванні (більше як на третину), у т. ч. на підприємствах із виробництва залізничного рухомого складу (на 135,5%), машин та устатковання для сільського та лісового господарства (на 66,6%), для добувної промисловості й будівництва (на 39,2%), машин та устатковання для металургії (на 33,1%), автомобільного транспорту (на 23,8%).

Також високі темпи приросту спостерігались у хімічній та нафтохімічній промисловості, де випуск продукції зріс на 22,5%.

У базовій галузі - металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів - темп зростання становив 112,2%. У 2010 році спостерігалось збільшення виробництва металопродукції за всім технологічним циклом від чавуну до готових виробів. Порівняно з 2009 роком виплавка чавуну зросла на 6,5%, сталі - на 9,9%, феросплавів - на 39,2%, випуск готового прокату зріс на 9,2%, труб - на 11,0%, металоконструкцій будівельних - на 29,3%.

У січні 2011 року порівняно з січнем 2010 року промислове виробництво збільшилось на 9,7%, у т. ч. у переробній промисловості - на 14,4%. Випуск продукції у машинобудуванні, хімічній і нафтохімічній промисловості, в обробленні деревини і виробництві виробів з деревини та виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції зріс на 28-36%. У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів досягнуто приросту продукції 13,3%.

Індекс промислової продукції в Україні у січні поточного року є одним з найкращих показників серед країн СНД.

У 2010 році загальне виробництво зерна (39,3 млн т) перевищило середньорічний обсяг останніх десяти років на 7,3%, у т. ч. урожай кукурудзи на зерно (12,0 млн т) був найбільшим за останні двадцять років.

Виробництво насіння соняшнику (6,8 млн т) порівняно з 2009 роком збільшилося на 6,4% і також було найбільшим за останні двадцять років.

За рахунок розширення площ посіву цукрових буряків (фабричних) у 2010 році їхнє виробництво (13,7 млн т) порівняно з 2009 роком зросло на 36,6%.

Урожай плодів та ягід (1,7 млн т) у 2010 році на 7,9% перевищив обсяг виробництва 2009 року.

У 2010 році продовжувалось нарощування виробництва тваринницької продукції: обсяг продукції тваринництва порівняно з 2009 роком зріс на 4,5%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах - на 8,8%.

Загальний обсяг реалізації худоби та птиці на забій (у живій вазі) у 2010 році порівняно з 2009 роком збільшено на 6,7%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах - на 9,5%.

У 2010 році зафіксовано найвище за останні десять років виробництво яєць (17,0 млрд шт.), що на 7,1% більше, ніж у 2009 році, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах -на 10,7% більше.

На початок 2011 року загальна чисельність поголів'я свиней порівняно з початком 2010 року зросла на 5,1%, птиці - на 6,2%. В сільськогосподарських підприємствах нарощування чисельності поголів'я відбувалося ще більш швидкими темпами: свиней - на 9,6%, птиці - на 10,2%.

За січень-лютий 2011 року обсяг сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2010 року зріс на 5,0%, у т. ч. в сільськогосподарських підприємствах - на 11,7%.

В аграрних підприємствах у січні-лютому поточного року продовжувалося нарощування виробництва молока, насамперед за рахунок зростання продуктивності корів: обсяг виробництва молока проти відповідного періоду 2010 року зріс на 1,9%, а середній надій молока від однієї корови збільшився на 3,3%.

У січні-лютому поточного року порівняно з відповідним періодом 2010 року загальне виробництво яєць зросло на 18,2% (в аграрних підприємствах - майже на чверть), реалізація худоби та птиці на забій (в живій масі) збільшилася на 6,1% (в аграрних підприємствах - на 14,1%).

На початок березня поточного року в сільськогосподарських підприємствах збереглася позитивна тенденція зростання чисельності поголів'я свиней та птиці (проти 1 березня 2010 року - відповідно на 5,3% та на 13,7%).

За підсумками 2010 року будівельна галузь ще не вийшла на позитивну динаміку. Водночас збільшення обсягів робіт з підготовки будівельних ділянок (на 5%) дозволяє очікувати зростання обсягів будівельних робіт у поточному році за рахунок активізації будівництва на підготовлених ділянках.

Так, у січні 2011 року обсяги будівництва проти січня попереднього року зросли на 6,1%. На збільшення обсягів суттєво вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд. Серед них значно наростили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 75,6%).

Також наростили обсяги робіт (на 44,1%) підприємства, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд.

У 2010 році обсяги введеного в експлуатацію житла становили 9,3 млн кв. м загальної площі, що на 45,9% більше проти 2009 року. При цьому в одноквартирних будинках обсяги введеного в експлуатацію житла зросли у 2,7 раза.

У 2010 році активізувалось будівництво об'єктів соціальної сфери, зокрема збільшилось порівняно з 2009 роком їх уведення в експлуатацію за рахунок коштів державного бюджету: вищих та загальноосвітніх навчальних закладів (у 3,4 раза та на 25,8% відповідно), дошкільних закладів (у 2,2 раза) й амбулаторно-поліклінічних закладів (у 5,8 раза).

За підсумками 2010 року порівняно з 2009 роком спостерігалось значне зростання обсягів зовнішньої торгівлі товарами. Так, експорт збільшився на 29,6% і становив 51430,5 млн дол. США, імпорт - на 33,7% та склав 60739,9 млн доларів.

Обсяги експорту товарів до країн СНД порівняно з 2009 роком зросли на 39,1%, до країн ЄС - на 37,5%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2009 роком збільшилась частка чорних металів, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд і концентратів залізних, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання.

Збільшення обсягів приросту іноземного капіталу у 2010 році порівняно з 2009 роком на 4,7 млрд дол. США (на 4,9%) дозволило збільшити загальну суму прямих іноземних інвестицій в економіку України до 44,7 млрд дол., що на 11,6% більше обсягу іноземного капіталу на початок 2010 року. Понад три чверті (77,7%) приросту іноземного капіталу забезпечили країни Європейського Союзу й одну п'яту (20,5%) країни СНД.

З травня минулого року вперше за останні два роки спостерігалася тенденція щодо збільшення обсягу обороту роздрібної торгівлі, який за результатами 2010 року зріс у порівнянних цінах на 7,6% та становив 529,9 млрд грн. Це відбулося за рахунок, перш за все, збільшення обсягів продажу непродовольчих товарів. Цьому сприяло збільшення доходів і відновлення споживчого кредитування населення.

Позитивна тенденція продовжується й у поточному році. Обсяг обороту роздрібної торгівлі у січні 2011 року порівняно з відповідним періодом попереднього року зріс на 11,7%.

Показники вантажної роботи транспортної галузі у 2010 році почали поліпшуватися. Порівняно з 2009 роком перевезення вантажів зросли на 8,6%, вантажооборот - на 6,1%. Тенденція до збільшення обсягів вантажних перевезень зберігається і в січні 2011 року. Так, обсяги перевезень вантажів за січень 2011 року порівняно з січнем 2010 року зросли на 12,2%, вантажооборот - на 9,4%. Позитивні зміни зумовлені збільшенням обсягів перевезень таким стратегічним видом транспорту, як залізничний, яким було виконано 55% загальних обсягів перевезень. Відповідні зміни також спостерігалися на підприємствах автомобільного й авіаційного транспорту.

Позитивні зрушення в економіці зумовили динаміку зростання фінансових результатів діяльності підприємств. Так, за 2010 рік порівняно з попереднім роком прибуток збільшився на 44,2%, а збитки зменшились на 35,5%. Внаслідок цього рівень співвідношення прибутку та збитків змінився з 0,8 до 1,7.

Покращення фінансових результатів в основному зумовлено діяльністю промислових підприємств, прибуток яких зріс на 47,3% та становив 40% загальнодержавного обсягу прибутку проти 30% у 2009 році. При цьому збитки в промисловості зменшились на 22,2%.

Аналогічна ситуація спостерігається й у фінансовому секторі, де прибуток за 2010 рік майже втричі перевищує результат попереднього року. Збитки фінансових установ за цей період зменшились у 2,4 раза.

Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі за даними Держкомстату