ВИБОРИ-2012

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Партії Наталії Королевської «Україна – Вперед!»
10 пріоритетів економічного плану
«НОВА ЕКОНОМІКА – НОВА КРАЇНА»

В Україні змінюються партії у владі, але не змінюється склад політиків. Маскуючись за політичними спекуляціями, одні й ті самі обличчя ось уже двадцять років борються за доступ до бюджетних ресурсів, забувши про реальні проблеми – реальних людей.

Наявна економічна модель не забезпечує гідний рівень життя більшості наших громадян. Тому ми ставимо перед собою мету – створити в Україні нову економічну модель. Лише відродивши економіку країна рушить уперед. Побудова нової економіки має стати національною ідеєю.

Наша головна мета – гідне та безпечне життя кожного українця. Можливість кожного – реалізувати себе у своїй країні.

Ми ставимо перед собою три основні завдання:

Нова якість політики. Необхідно привести у політику нове покоління лідерів та побудувати сильну і ефективну державу, яка визначить цілі розвитку, підтримуватиме стратегічні галузі економіки та гарантуватиме високі соціальні стандарти.

Нова економіка. Тільки сучасна, конкурентоздатна у світі економіка зможе забезпечити українців високооплачуваними робочими місцями, а українські родини – високим рівнем доходів. Середня зарплата на рівні 1000 євро та середня пенсія у 500 євро – реальні в Україні.

Нова якість життя. Добробут кожного громадянина, якість його життя, впевненість у завтрашньому дні – це ті критерії, за якими ми оцінюємо ефективність нашої політики.

Наші пріоритети

1. Підтримка національного виробника.

Держава повинна системно та цілеспрямовано підтримувати вітчизняних виробників.

Ми виступаємо за:

Державні стимули для модернізації виробництв, технологічного переобладнання та запровадження передових технологій.

Спеціальні умови кредитування та оподаткування для підприємств, що реалізовують інвестиційні проекти та створюють нові робочі місця.

Державну підтримку експортної експансії не лише великих, а й малих та середніх виробників, активний захист інтересів українських виробників за кордоном, просування бренду Made in Ukraine.

2. Поліпшення умов ведення малого та середнього бізнесу.

Процвітаючий малий та середній бізнес – це резерв стабільності держави. Гнучкий та динамічний за своєю природою, він пом’якшує коливання економіки та забезпечує зайнятість «середнього класу».

Ми виступаємо за:

Максимальне скорочення бюрократичного апарату. Документообіг та видача довідок мають здійснюватися в електронному вигляді. Наш принцип: «Менше посадовців, більше комп’ютерів».

Максимальне спрощення системи оподаткування. Податкова система має стати інструментом розвитку, а не репресій.

Захист прав власності. Ми усунемо всі можливості використовувати суди і правоохоронні органи для незаконного відбирання та захоплення власності.

3. Відродження високотехнологічного виробництва.

Тільки інноваційна економіка, що спирається на фундаментальну науку, вищу та професійно-технічну освіту, виробництво та обслуговування, здатна вивести Україну з економічного глухого кута.

Ми виступаємо за:

Державну підтримку пріоритетних галузей: інформаційні технології, суднобудування, авіабудування, машинобудування, приладобудування.

Створення мережі промислових парків на базі державних ВНЗ.

Перенесення в Україну високотехнологічних іноземних виробництв.

4. Створення сучасного сільського господарства.

У світі поширюється продовольча криза, зростає попит на харчові продукти. У нас є все, щоб скористатися цією тенденцією.

Ми виступаємо за:

Збереження української землі в українських руках.

Полегшення доступу сільгоспвиробників до фінансових ресурсів.

Стимулювання впровадження сучасних технологій виробництва та переробки, розвиток агропромислових комплексів глибокої переробки для малих та середніх господарств.

5. Ефективна інфраструктура.

Реалізація інфраструктурних проектів створить додаткові робочі місця та підніме внутрішній попит на продукцію вітчизняної промисловості.

Ми виступаємо за:

Державні інвестиції в інфраструктуру, за умов суворого контролю за використанням бюджетних коштів, залучення коштів на основі державно-приватного партнерства.

Будування шестисмугових магістралей, які з’єднають усі обласні центри України.

Реалізацію проектів спорудження швидкісних пасажирських залізниць «Північ-Південь» та «Схід-Захід». Це кардинально підвищить трудову мобільність та забезпечить інтеграцію країни.

6. Освіта та культура.

Успішність сучасної економіки вимірюється не кількістю сировинних ресурсів та виробничих потужностей, а кількістю високоосвічених фахівців, їхньою кваліфікацією та знаннями. Рівень розвитку держави та якість життя в країні безпосередньо пов’язані з розвитком культури.

Ми виступаємо за:

Розвиток мережі дошкільних установ як ключового чинника вирівнювання життєвих шансів дітей.

Відродження спеціальної, технічної та професійної освіти відповідно до потреб розвитку виробничого потенціалу країни за участі виробників.

Державну програму освіти впродовж життя, яка дозволить підвищувати кваліфікацію, отримувати нові знання та навички у відповідності до змін на ринку праці.

Створення сучасних культурних центрів у кожному районі, розвиток музеїв та бібліотек, відродження мережі сільських клубів для забезпечення доступу громадян до культурних ресурсів, комп’ютеризацію культурної спадщини.

7. Якісна медицина для всіх.

Здоров’я нації має стати пріоритетним напрямком майбутньої державної політики в Україні. Не руйнуючи теперішню систему охорони здоров’я у країні, ми сформуємо нові принципи організації медичної галузі.

Ми виступаємо за:

Зміщення акценту із госпіталізації на профілактику. Спираючись на профілактичну медицину, приділятимемо особливу увагу соціально небезпечним захворюванням (серцево-судинної системи, онкологічним, ВІЛ-СНІД, туберкульозу), впровадимо обов’язкову диспансеризацію.

Гарантовану безкоштовну медичну допомогу соціально незахищеним верствам населення (діти, інваліди, пенсіонери, безробітні).

Кардинальне поліпшення якості медицини на засадах державно-приватного партнерства.

8. Фізкультура та спорт – здоров’я нації.

Без якісної та доступної інфраструктури для занять фізкультурою та спортом – нам не відродити країну.

Ми виступаємо за:

Скорочення споживання алкоголю, тютюну та наркотиків шляхом створення умов для здорового способу життя.

Відновлення фізкультурного руху та системи фізичного виховання дітей раннього шкільного віку.

Відновлення мереж дитячо-юнацьких шкіл, безкоштовних спортивних секцій.

Будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів у кожному районі країни.

9. Соціальна справедливість.

Гідне життя поєднує в собі відчуття безпеки та захищеності, впевненість у завтрашньому дні, здорову та забезпечену старість, розмаїття варіантів життєвого вибору.

Ми виступаємо за:

Збільшення мінімальних пенсій та зарплат удвічі.

Введення податку на операції з офшорними компаніями.

Соціальну відповідальність великого капіталу: багаті повинні платити більше податків, ніж бідні.

10. Підвищення стандартів життя у регіонах.

Сьогодні фінанси та виробничі потужності сконцентровані у мегаполісах, а мешканцям малих міст набагато складніше отримати високооплачувану роботу, якісне медичне обслуговування, дати своїм дітям сучасну освіту.

Ми виступаємо за:

Децентралізацію бюджетної політики.

Обов’язкову реєстрацію великих підприємств за місцем розташування виробничих потужностей. Податки мають платитися там, де нагромаджується прибуток.

Цільову державну програму розвитку малих міст України.

Голова Партії КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.