ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Політичного об’єднання «Рідна Вітчизна»

м. Київ 
2012  
ЦІННОСТІ

Розвиток суспільно-політичної ситуації в Україні засвідчує ключову тенденцію – посилення політичної та економічної нестабільності в країні. Криза, яка дедалі більше охоплює Україну, вимагає рішучих дій від усіх відповідальних людей.

Саме тому всі, кому небайдуже майбутнє України, мають об’єднатися.

Об’єднатися, щоб боротися «ЗА», а НЕ «ПРОТИ»!

ЗА рідну Вітчизну! За наших людей!

Ми відстоюємо не депутатів і урядовців, а вічні цінності – Україну, її державність та народ.

Наше завдання – щоб голос народу  почули на всіх рівнях влади.

Наша ціль – не окремі реформи, а системні зміни.

Наша програма спрямована на захист національних інтересів України, відродження духовних цінностей  українського народу, звільнення від бюрократичних перешкод і викорінення корупції, створення ефективної системи соціального захисту населення.

Наша програма – програма системних змін — спрямована на створення такої держави, якою зможе пишатися кожен українець, де б він не жив. Вона забезпечить самодостатність  України як держави, всі умови для повноцінного розвитку кожної людини та утвердження соціально-ринкової моделі  економічного розвитку країни.

ВИКЛИКИ

дискредитація державної влади, включаючи інститути президентства, парламентаризму, уряду, деградація системи місцевого самоврядування;

корупція, що посилює політичні кризові явища і призвела до фактичної руйнації системи владних відносин;

штучне загострення міжрегіональних протиріч, відсутність ефективних механізмів представництва та захисту інтересів регіонів на загальнонаціональному рівні, що ставить під загрозу єдність та цілісність України;

економічний занепад, «тінізація» економіки, значне скорочення ВВП, критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях промислового комплексу та АПК, зменшення інвестиційної та інноваційної привабливості країни;

девальвація культурних та інших суспільних цінностей, загострення протиріч у мовній, релігійній та інформаційній сферах, засилля низькопробного іноземного культурного та інформаційного продукту.

МИ ЗА

САМОДОСТАТНІСТЬ ТА ДОБРОСУСІДСТВО:

 • ЗА визнання курсу на європейську інтеграцію пріоритетним та визначальним вектором зовнішньої політики України;
 • ЗА політику відкритості та добросусідства, за збереження позаблокового статусу України;
 • ЗА перетворення органів внутрішніх справ із “силового” відомства на органи захисту прав і свобод громадян;
 • ЗА утвердження повноцінної системи місцевого самоврядування з метою надання територіальним громадам усіх можливостей для вирішення своїх місцевих проблем шляхом децентралізації бюджетної системи держави;
 • ЗА реформу органів прокуратури та запровадження доступної для людини системи судочинства, побудованої на засадах неупередженості та незалежності;
 • ЗА верховенство права; 
 • ЗА суверенітет і безпеку, територіальну цілісність та непорушність державних кордонів України, її політичних, торгівельно-економічних, науково-технічних, культурних та інших інтересів, а також законних прав громадян України та її юридичних осіб за кордоном;
 • ЗА активну зовнішньополітичну стратегію, яка дозволить впливати на світові процеси та відстоювати національні інтереси України;
 • ЗА відродження духовних цінностей українського народу та забезпечення цілісності мовно-культурного простору України;
 • ЗА прозору діяльність влади, яка стане партнером громадян України і буде відстоювати їхні інтереси.

МИ ЗА

ГІДНЕ ЖИТТЯ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ

 • ЗА  свободу слова та совісті;
 • ЗА  справедливий соціальний захист населення;
 • ЗА можливість отримання гарантованої якісної освіти незалежно від матеріального стану;
 • ЗА належне та доступне медичне забезпечення;
 • ЗА можливість для кожного отримати роботу з гідною зарплатою, розпочати власну справу, заробити пенсію, достатню для повноцінного життя; 
 • ЗА недоторканність права приватної власності, як основи ринкової системи господарювання;
 • ЗА можливість рівного доступу всіх громадян України до інформаційних, фінансових та інших ресурсів;
 • ЗА державну підтримку національного культурного продукту;
 • ЗА боєздатну армію, її належну технічну оснащеність, та реальну  соціальну захищеність військовослужбовців.

МИ ЗА

УТВЕРДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО - РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

 • ЗА  конкурентоспроможну національну економіку;
 • ЗА викорінення всіх форм та видів корупції як основних перешкод для економічного та суспільного розвитку; 
 • ЗА  всебічну підтримку малого та середнього підприємництва;
 • ЗА поліпшення інвестиційного клімату, заохочення інвестиційного спрямування коштів підприємств та населення;
 • ЗА виведення капіталів та економіки з «тіні»;
 • ЗА перетворення бюджетної політики на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку та зміну податкової системи;
 • ЗА повноцінний ринок землі в інтересах громадян України;
 • ЗА  розгалужену систему іпотечного кредитування.

МИ впевнені, що справжнє становлення України як держави  може відбутися лише шляхом свідомого об’єднання зусиль мільйонів українців.

МИ вимагаємо невідкладного політичного оздоровлення суспільства через прихід у владу нових, не скомпрометованих людей, справжніх професіоналів!

МИ покладемо край свавіллю бюрократів і хабарників. МИ примусимо чиновників усіх рівнів – від голови сільської ради до Президента — поважати і виконувати закони!

МИ впевнені, що згуртувавшись, станемо справжніми господарями на своїй землі.

МИ спільною працею змінимо життя на краще для кожного громадянина України.

У ЄДНОСТІ – НАША СИЛА!

Голова Політичного об’єднання
«Рідна Вітчизна»                                                                                                                                      І.С. Матієшин