ВИБОРИ-2012

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВА ПОЛІТИКА»

Наша мета - зробити Україну потужною сучасною державою з передовою економікою. Країною, якою пишатимемося ми, українці, і яку поважатиме світ.

Державі — сучасну, міцну та ефективну владу.

Суспільству — дієвий контроль за владою.

Громадянину — можливість самореалізації, високу якість життя.

НОВА ПОЛІТИКА - НОВА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ!

ДОСТОЙНА РОБОТА ТА ЗАРПЛАТА

Можливість самореалізації для кожного громадянина: створення нових робочих місць, правове закріплення державних гарантій першого робочого місця для молоді та робочого місця для людей старшого віку, які продовжують працювати; заохочувальні стимули для тих, хто створює робочі місця.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ - ЄДИНА ДЛЯ ВСІХ

Cтворення адресної системи соціальної підтримки для тих, хто її дійсно потребує.

ЯКІСНА ОСВІТА

Формування держзамовлення в ВНЗ, виходячи з перспектив розвитку економіки, створення умов для ефективної взаємодії в ланцюгу «освіта—наука — інновації-виробництво», підвищення соціального статусу педагога.

МІЦНА РОДИНА

Підтримка народжуваності, розширення практики надання пільгових житлових кредитів молодим сім’ям, створення багаторівневої системи адресної допомоги багатодітним сім’ям та родинам, що виховують неповнолітніх дітей і дітей-інвалідів.

ДОСТОЙНА ПЕНСІЯ

Введення в дію трирівневої пенсійної системи: поєднання солідарної і накопичувальної систем та добровільного пенсійного страхування. Людина має право самостійно визначати свій рівень пенсійного забезпечення.

ДОСТУПНА І ЯКІСНА МЕДИЦИНА

Гнучке поєднання безплатної та страхової форм медичного обслуговування, наближення сучасних медичних послуг до кожного населеного пункту, до кожної людини.

ЗАХИСТ СПОЖИВАЧА

Недопущення на ринок неякісних товарів та послуг, несумлінної конкуренції і монопольних цін,  вирішення екологічних проблем регіонів.

НОВА ПОЛІТИКА - ПОЛІТИКА ДОВІРИ

Наші пріоритети:

зміцнення громадського контролю над владою;

відкликання депутатів, які не справдили довіри людей;

широке суспільне обговорення всіх державних рішень, що стосуються кожного;

проведення референдумів з гострих суспільних питань.

ЯКІСНЕ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ

Наші пріоритети:

стимулювання розвитку сучасного високотехнологічного промислового та аграрного виробництва;

розвиток економіки регіонів через державну адресну підтримку підприємств, що використовують місцеві конкурентні переваги;

формування науково-технічних кластерів;

створення регіональної системи постійної професійної перепідготовки кадрів;

надання окремої уваги підготовці фахівців для шостого технологічного укладу, насамперед —  у галузі нано - та біотехнологій, інформаційних технологій, сучасного матеріалознавства та мікроелектроніки;

підтримка великих та малих високомеханізованих сільськогосподарських підприємств;

випереджальна державна підтримка розвитку науки та освіти.

УКРАЇНА — РІВНОПРАВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПАРТНЕР

Наші пріоритети:

твердість та послідовність у відстоюванні національних інтересів;

рівноправні, взаємовигідні відносини з Російською Федерацією та Співдружністю Незалежних  Держав;

розвиток стратегічного партнерства з країнами Європейського Союзу та США;

економічне і науково-технологічне співробітництво з новими лідерами в світі.

Ми закликаємо всіх, хто виступає за прагматизм, відповідальність та чесність в політиці,  підтримати прагнення нашої партії модернізувати Українську державу.

«НОВА ПОЛІТИКА» —

ПАРТІЯ НОВОГО ЧАСУ, НОВИХ ІДЕЙ, НОВОЇ УКРАЇНИ!

Голова політичної партії  «Нова політика»  В. П. Семиноженко