Передвиборна програма
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» (УМ)

«Свобода для розвитку. Створимо Європу в Україні»

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» – це партія гуманістичної спрямованості. Головна цінність нашої партії – свобода Людини, яка, на нашу думку, дає можливість кожному діяти відповідно до своїх здібностей та інтересів, здійснювати особистий вибір і нести за нього повну відповідальність.

У кожного з нас є мрії: в них ми вільно пересуваємось країною та за її межі, сміливо обираємо місце для відпустки, навчальний заклад для наших дітей або для себе, отримавши диплом з улюбленої спеціальності, знаходимо високооплачувану роботу відповідно до неї, користуємось досягненнями цивілізації й водночас живемо у гармонії з природою та оточуючими. Але повертаючись до реальності, йдемо до корумпованих ВНЗ, де отримуємо нікому не потрібну спеціальність; їздимо відпочивати відповідно до бюджету, а не уподобань, остерігаємось подорожей до Європи, не маючи гарантії отримання візи.

Ми, представники ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО», зрозуміли: ми хочемо жити в Європі, не виїжджаючи за межі України. Ми хочемо створити Європу в Україні. 

Свою діяльність та програму ми базуємо на філософському вченні великого українського гуманіста Григорія Сковороди та відповідних цінностях:

Совість.

О, солодкий шлях життя, коли совість чиста! Г. Сковорода

Це морально-етичний стрижень, який зумовлює наші вчинки та думки навіть тоді, коли поруч з нами нікого немає. Це чесність перед собою, а значить і перед суспільством.

Солідарність.

Без ядра горiх нiщо, так само, як i людина без серця. Г. Сковорода

Передусім солідарність – це відсутність байдужості. Суспільству необхідні діалог і взаєморозуміння. Солідарність – це динамічний розвиток громадянського суспільства в партнерстві з бізнесом і державою, коли молоді люди підтримують і допомагають літнім, а дорослі забезпечують молодим умови для розвитку. Солідарність – це допомога людині у пошуку роботи, створенні умов для перекваліфікації та отримання іншої спеціальності.

Власність.

Безумцевi властиво жалкувати за втраченим i не радiти з того, що залишилося. Г. Сковорода

Власність – це соціальний і економічний фундамент реалізації права людини на життя. Без власності не буває ні процвітання, ні свободи. Власність є головною гарантією свободи. Право людини на життя – це джерело всіх інших прав. Право власності – це його практичне втілення. Без власності людина слабка й беззахисна. Власність є основою захищеності громадянина. Держава має створити умови, в яких кожний може працювати для примноження своєї власності.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» – це Україна громадянського, відкритого, вільного суспільства, заможна, самобутня, безпечна і щаслива – країна європейського рівня життя, в якій чиновники їздять на малолітражках та у громадському транспорті поруч з іншими громадянами, усвідомлюють, що вони обрані, щоб обслуговувати та захищати своїх громадян. А кожний громадянин має всі умови для гідної роботи та відпочинку, соціального комфорту та рівноправної участі в культурному, соціальному, економічному та політичному житті країни.

Щасливе майбутнє неможливе без усвідомленого минулого та надійного сьогодення.

Майбутнє.

Як хто посiє в юності, так пожне в старості. Г. Сковорода

Майбутнє – це наші діти. Якщо сьогодні знайдемо в собі сили плекати здорову, виховану на загальнолюдських цінностях у гармонії з природою, освічену, розумну, гуманну націю, то вже за десяток років Україна матиме нову еліту відкритих, щирих, освічених, небайдужих людей. УМ пропонує та бере на себе відповідальність – на державному рівні створити систему виявлення змалку задатків і здібностей дітей, їхньої цікавості до різних видів життєдіяльності суспільства. На основі виявлених схильностей і талантів маємо сформувати систему дошкільного, шкільного та позашкільного навчання дітей та молоді; створити всі умови для того, щоб їхній інтелект розвинувся повною мірою, і вони змогли реалізувати свої найсміливіші ідеї.

Сьогодення.

Бачиш, що свiтло премудростi тодi входить у душу, коли чоловiк два єства пізнає: тлiнне та вiчне. Г. Сковорода

Сьогодення – це стартовий відлік перемін. Неможливо побудувати міцний будинок, не маючи надійного фундаменту. Забезпечити щасливе майбутнє – це захистити приватну власність сьогодні, створити прозорі та прийнятні умови для можливості примноження власності чесним шляхом будь-якою родиною чи особою. УМ пропонує: забезпечити максимальну приватизацію підприємницького сектору, що перебуває у власності держави, – роль держави має бути зведена до захисту і гарантування прав та свобод людини; сприяти виведенню економіки з тіні шляхом податкової реформи та спрощення нормативно-правової бази – це припинить законодавчу плутанину, зробить можливим наповнення бюджету та «роботу капіталу» на користь суспільства.

Історична спадщина

Бути щасливим – це значить пiзнати, знайти самого себе. Духовна людина є вільна. В висоту, в глибину, в широту літає безмежно. Г. Сковорода

Історія, знання про свій народ – це коріння, з якого проростає і на якому формується сучасне і майбутнє. Найбільш якісна крона не буде ефективною, якщо не матиме надійної опори. Наше минуле – це наша опора. УМ пропонує й бере на себе відповідальність: повернути народу почуття господаря на своїй землі, зв’язок з предками через відновлення реальної історії та правічних традицій нації, надати можливість ідентифікувати та прийняти себе; створити та впровадити загальнонаціональну ідею: сформувати образ Українця, поширити цінності, що стануть під∂рунтям здорової взаємодії членів суспільства, підтримати державні програми, спрямовані на фізичне, духовне та психологічне оздоровлення нації.

Крім того, до наших пріоритетів належать:

– розробка і втілення державної програми впровадження альтернативних джерел енергії;

– захист навколишнього середовища: впровадження кримінальної відповідальності за створення стихійних смітників; законодавче врегулювання проблеми вирубки лісів; розробка на державному рівні програм переробки сміття та безвідходного виробництва;

– розробка і втілення державної програми пільгового кредитування молоді для придбання власного житла та початку власної справи;

– адаптація доріг, транспорту та приміщень громадського користування для людей із особливими потребами.

Любов є джерело всього життя. Г. Сковорода

Для консолідації та європейського розвитку України суспільство має узгодити  Концепцію управління, що стане головним критерієм будь-якої діяльності чиновників та громадян. Для нас основа цієї концепції – Любов до України.

Концепція містить конкретні складові:

Турбота про Україну.

Знання потреб України.

Відповідальність – усвідомлення неминучості відповідальності як за свої дії, так і за злочинну бездіяльність – перед собою, родом, Україною, Богом.

Повага до себе, співгромадян, землі, історії, культури свого народу та інших народів, усвідомлюючи себе як частину великої системи, нащадка прадавньої культури.

Взаємопроникнення – розуміння і сприйняття своєї особистої участі та важливості в духовній взаємодії всього українського суспільства.

Концепція управління «Любов до України» задає напрям державного мислення, що принесе Європейський Рівень Життя в Україну. Це дасть нам змогу:

  • подолати історичну роз’єднаність України та пов’язані з цим суперечнсті; 
  • якісно покращити взаємини суспільства і влади;
  • покласти край політичним спекуляціям;
  • створити умови для швидкого прогресивного розвитку економіки;
  • унеможливити прояви національної, релігійної, територіальної чи будь-якої іншої нетерпимості;
  • піднести на якісний рівень добрі та конструктивні взаємовідносини в суспільстві.

Ми хочемо зупинити еміграцію. Ми хочемо жити вдома, як у Європі!

Голосуйте за Україну Майбутнього!

Голова
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО»                                                                            С.В. Олійник