Затверджено
Рішенням ХХVІ З’їзду
Української Національної Асамблеї

Передвиборна програма
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ

Усвідомлюючи власну відповідальність перед нинішнім і майбутніми поколіннями, ми прагнемо об’єднати зусилля українців усього світу для розбудови сильної, високорозвиненої української держави.

Наша мета:

Україна - унітарна, демократична, правова держава;

єдиним джерелом влади в Україні є народ;

держава створює умови для розвитку особи, а кожен громадянин України своєю працею приносить користь державі і народу;

Вищі посадові особи органів державної влади несуть персональну відповідальність за результат своєї діяльності перед українським народом.

Наша ціль – Сила, Порядок, Добробут!

Сила

Сильна та ефективна державна влада та місцеве самоврядування.

Боєздатна, прикрита ядерним щитом, добре підготовлена і оснащена армія, що здатна захистити Україну від зовнішніх загроз

Сильна економіка, заснована на державній і приватній власності, що базується на високих технологіях.

Порядок

Однією із основних проблем, що стримує розвиток України, є корупція.

Корупція перешкоджає реалізації творчого потенціалу та підприємницької ініціативи нашого народу та змушує наших громадян шукати кращої долі за межами України. Бюрократичні перепони і зловживання владою з боку чиновників змушують людей приховувати доходи, відлякують потенційних інвесторів, що перешкоджає реалізації інноваційних проектів, створенню нових робочих місць та розвиткові економіки України.

Корупція, поєднана з розкраданням бюджетних коштів і матеріально-технічних ресурсів держави, унеможливлює виконання завдань у сфері національної безпеки і оборони та забезпечення громадського порядку, перешкоджає розвиткові економіки, медицини, науки і освіти, що в кінцевому результаті загрожує існуванню України як незалежної держави.

Корупція у вищих ешелонах влади та відсутність незалежного і справедливого суду призводить до винесення судами неправосудних вироків і рішень. Це дестабілізує суспільно-політичні відносини, не дозволяє забезпечити належний рівень захисту прав і свобод наших громадян та підриває довіру людей до держави.

Подолання корупції та створення сприятливих умов для розвитку людини, держави і суспільства є одним із основних завдань, що стоять перед Українською Національною Асамблеєю як політичною силою.

Для подолання корупції і наведення порядку в країні ми забезпечимо:

 - проведення ретельного кадрового відбору і призначення на посади в судові та правоохоронні органи чесних і принципових професіоналів;

 - вирішимо питання належного матеріально-технічного забезпечення співробітників правоохоронних органів та суддів;

 - посилимо відповідальність за корупційні дії і зловживання владою шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів;

 - створимо незалежну, справедливу і ефективну судову систему та забезпечимо формування некорумпованого суддівського корпусу, який буде виносити законні та справедливі вироки та рішення.

Добробут

Ми створимо умови для економічного розвитку України на основі передових наукових технологій та запровадимо економічно об∂рунтовані ставки податків.

Проведемо націоналізацію важливих стратегічних об’єктів, що забезпечують економічну і національну безпеку України.

Приймемо прості і зрозумілі закони, які не будуть душити приватну ініціативу, що має сприяти розвиткові малого і середнього бізнесу та створенню нових робочих місць.

Землі сільськогосподарського призначення, ліси та водні ресурси є загальнонародною власністю і не підлягають приватизації.

Держава повинна сприяти розвиткові талановитої молоді.

Ми перенесемо центр ваги на профілактичну медицину, формування культури здорового способу життя, самовдосконалення і самозцілення.

Забезпечимо належну охорону навколишнього середовища і створимо безпечні екологічні умови для проживання людей, забезпечимо гідні державні пенсії всім, хто впродовж свого життя трудився на благо України.

Очистимо національний інформаційний простір від бруду, агресії та розпусти, а будемо сприяти популяризації культурних, освітніх та наукових програм.

Переважна більшість публічних послуг мають надаватися органами місцевого самоврядування.

Ми змінимо принципи формування державного бюджету і змінимо розподіл коштів на користь місцевих громад.