ВИБОРИ-2012

Україна,
ЯКУ МИ ВІДНАЙДЕМО

До всіх співвітчизників!
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 
Української платформи «Собор»

Українець має бути заможним.
Влада мусить створити таку можливість.

Українець має бути захищеним.
Влада мусить це забезпечити.

Українець має бути господарем у власній хаті.
Владу, яка це не гарантує, буде усунено.

Українському народові, щоб здобути гідне сьогодення й упевнене майбутнє, потрібні негайні ЗМІНИ, ЯКІ МИ ВІДСТОЮЄМО:  

З метою покращення якості управління:

1. Встановимо пряму залежність між доходами державних службовців та зміною середніх доходів на душу населення по країні. 

2. Максимальна заробітна платня державних чиновників усіх рівнів не перевищуватиме 7 розмірів мінімальної заробітної платні в країні.

3. Запровадимо чіткі соціально-економічні критерії, за якими керівники центральних органів виконавчої влади й місцевих адміністрацій автоматично звільнятимуться з посад у разі, якщо протягом року не буде досягнутий прогрес у сфері їхньої відповідальності, або якщо відповідні територіальні одиниці потраплять на останні місця за показниками соціально-економічного розвитку.

4. Запровадимо механізм, за яким керівників центральних органів виконавчої влади й місцевих адміністрацій автоматично відправлятимуть у відставку у випадку недовіри їм кваліфікованої більшості (понад двох третин) мешканців.

5. Заборонимо до закінчення фінансово-економічної кризи збільшення адміністративних витрат усіх органів влади.

6. Зобов’яжемо депутатів та керівників усіх рівнів витрачати щонайменше половину робочого дня щотижня на прийом громадян.

7. Забезпечимо позбавлення повноважень депутатів усіх рівнів за порушення принципу особистого голосування. 

У боротьбі з корупцією:

1. Передача та продаж з державної і комунальної власності державних, комунальних земель та інших об‘єктів стане можливим виключно на відкритих аукціонах, з надходженням виручених коштів до бюджету.

2. У разі здійснення державних закупівель за цінами, вищими від ринкових, різниця між ринковою і закупівельною ціною покриватиметься за рахунок особистих коштів та реалізації майна винних осіб.

3. Запровадимо формування витратної частини місцевих бюджетів, що виділяються на соціально-економічний розвиток, на основі волевиявлення (підписних кампаній) мешканців. 

4. Запровадимо виплату пільг населенню грішми і скасуємо усі пільги депутатам і чиновникам.

5. Встановимо максимально прозорі податки, ліквідуємо неефективні, що плодять корупцію. Запровадимо податки на великі спадки, елітне споживання, житлову і нежитлову нерухомість, оподаткування операцій з акціями, цінними паперами тощо.

6. Скасуємо міжнародні угоди, що дозволяють безподаткове виведення коштів в офшори.

7. Відео- та аудіоінформація, зібрана громадянами, стане аргументом для проведення службових розслідувань щодо посадових осіб та притягнення до кримінальної та іншої відповідальності.

8. Посилимо кримінальну відповідальність для посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування за надання незаконних преференцій або перешкоджання законній економічній діяльності.

9. Повернемо в державну власність розкрадені землі та резиденції, перетворимо їх на лікарні й санаторії для дітей, пенсіонерів, військовослужбовців, шахтарів тощо.

10. Запровадимо декларування витрат вищими посадовими особами, керівниками органів виконавчої влади, народними депутатами, суддями, керівниками органів місцевого самоврядування, а також членами їхніх родин, та  перевірки контролюючими органами відповідності реальних витрат задекларованим.

У сфері права:

1. Запровадимо електронне урядування задля максимально спрощеного отримання громадянами, в тому числі бізнесменами, усіх необхідних документів.

2. Забезпечимо незалежність органів прокуратури, через запровадження процедури призначення й звільнення  Генерального прокурора за взаємної згоди Президента, Верховної Ради та парламентської опозиції.

3. Переформуємо правоохоронні органи знизу догори.

4. Гуманізуємо кримінальну юстицію. Скоротимо терміни покарання за правопорушення невеликої тяжкості до тижнів і місяців. Посилимо відповідальність за злочини проти особи.

5. Забезпечимо добір суддів за системою кількаступеневого відбору: від висування кандидатів громадськістю та професійними спілками до поетапного відсіювання кандидатур органами державної влади та опозицією. Посилимо відповідальність суддів за завідомо незаконні рішення.

У галузі економіки та земельних відносин:

1. Відродимо село як місце комфортного життя і праці. Земля сільськогосподарського призначення лише для: громадян України, які постійно мешкають безпосередньо біля своєї земельної ділянки.

Одна і та ж земельна ділянка чи її частина, з метою уникнення спекуляції, не зможе бути продана частіше, ніж 1 раз на 3 роки. 

Спростимо вихід власника землі з відносин довгострокової оренди. Заборонимо одній фізичній чи юридичній особі орендувати більш ніж 10% земель сільськогосподарського призначення району та мати орендовані землі більш ніж у 10 районах.

2. Спрямуємо щонайменше 2% державного бюджету на мікрокредити малому бізнесу за відсотковою ставкою на рівні інфляції.

У галузі освіти:

1. Забезпечимо доступ усіх громадян до цілком безкоштовної середньої освіти.

2. Держава забезпечить навчальні місця для безкоштовного для громадян навчання у закладах вищої освіти числом не менше 50% від усіх місць. Поставимо річну вартість освітніх послуг у закладах вищої освіти в залежність від рівня середньої заробітної платні в країні.

3. Запровадимо пряму залежність між ранжуванням вищих навчальних закладів за рівнем акредитації, фінансуванням з державного бюджету і результатами щорічного незалежного оцінювання знань випускників.

4. Забезпечимо всіх школярів і студентів України безкоштовним доступом до Інтернету на основі новітніх технологій, виключно з доступом до визначеного переліку наукових та енциклопедичних Інтернет-ресурсів.

У галузі медицини:

1. Забезпечимо безумовну безкоштовність для громадян невідкладної медичної допомоги.

2. Запровадимо обов‘язкове загальнодержавне медичне страхування.

У сфері культури:

1. Забезпечимо захист і розвиток єдиного інформаційно-культурного простору України. Створимо умови для розвитку вітчизняних культурних індустрій: книговидання, кіновиробництва, музичного бізнесу тощо.

2. Запровадимо обов’язкові нормативи забезпечення громадян об’єктами культурної інфраструктури та жорсткий контроль за їхнім дотриманням.

3. Вирішимо мовне питання на основі принципів: 1) українська є мовою нашої землі й основою ідентичності країни. Вона є державною і мовою міжнаціонального спілкування, вживається в усіх сферах суспільного життя; 2) держава не втручається у сферу використання мови громадян у приватному житті, підтримує мови національних громад України.

4. Забезпечимо відповідальність керівників у сфері культури перед повноважними зібраннями представників творчих, національно-культурних організацій та профспілок працівників культури.

У галузі зовнішньої політики й безпеки:

1. Забезпечимо рівність і невтручання у внутрішні справи у відносинах з усіма державами, рівноправність України у міжнародних економічних відносинах.

2. Денонсуємо Харківські та інші угоди, що суперечать національним інтересам України.

3. Гарантуємо безпеку країни через участь у системах європейської та євроатлантичної безпеки та фінансування Збройних Сил на рівні, не нижчому від 2,5% ВВП. Переозброєння й військова підготовка Збройних Сил фінансуватимуться на рівні, не нижчому за 1% ВВП.