ПОДІЯ

В Києві пройшла VII Міжнародна конференція
координаторів програми вивчення навколишнього середовища

Кілька днів червня територія Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді нагадувала  вулик. Маститі вчені з багатьох країн світу, педагоги й учні українських шкіл зацікавлено, а головне, кваліфіковано обговорювали проблеми довкілля. Тут проходила VII Міжнародна конференція координаторів програми «Глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення довкілля» (GLOBE).

Місцем проведення конференції міжнародна спільнота обрала Національний еколого-натуралістичний центр невипадково. Саме тут відпрацьовано чітку систему позашкільної освіти екологічно-натуралістичного напрямку. Вихованці центру, а вони працюють в усіх областях України, щороку виборюють призові місця на європейських і світових конкурсах. Дослідження за програмою GLOBE тут ведуть з 1999 року. Проведення VII Міжнародної конференції в Києві — визнання досягнень українських юних екологів.

— Цей захід, — каже начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Алла Середницька, — має не лише пізнавальне, а й практичне значення, адже проведено практичні тренінги для дітей та педагогів.

— Одне з головних завдань шкільної освіти в Україні — формування у дітей і молоді цілісної наукової картини світу і сучасного світогляду, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, практичних навичок,— каже Володимир Вербицький. — Реалізації поставлених завдань певним чином сприяє й участь школярів у виконанні програми GLOBE.

В Україні система позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму здійснюється у 246 позашкільних навчальних закладах.

Для залучення студентської молоді до вищезгаданої програми наш центр у 2010 році підписав дві угоди про творчу співпрацю з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка і провів спільно з ним Всеукраїнський форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи». В його рамках працювала окрема секція «Програма GLOBE в Україні».

У квітні 2011 року в рамках програми з метою висвітлення екологічних проблем, які потребують нагального розв’язання як на місцевому, так і на державному рівні, провели Всеукраїнський конкурс «Екологічні проблеми».

На жаль, наш ентузіазм не підтримується державою матеріально, — навчальні установи майже не забезпечують приладами і реактивами. Більшість творчих учнівських об’єднань працюють лише за окремими напрямами програми, що зумовлено відсутністю професіоналів-педагогів та незабезпеченістю коштами.

Попри всі труднощі, рух учнівської молоді за вивчення і збереження довкілля розширюється. Безперечно, сприяв цьому й міжнародний семінар.

ДОВІДКА «УК»

Програма «Глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення довкілля» (GLOBE) — це міжнародний практичний науково-освітній проект, який об’єднує зусилля учнів, учителів і вчених-дослідників, спрямовані на отримання додаткової інформації про навколишнє середовище шляхом збору даних і проведення спостережень.

Національний координатор програми GLOBE в Україні — Володимир Вербицький, директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктор педагогічних наук.