Україна потребує нових фахівців у сфері державного управління та політики, спроможних генерувати ідеї та брати відповідальність за подолання викликів, які постають перед нашою країною. Такі кадри готує магістерська програма з публічного управління та адміністрування Національного університету «Києво-Могилянська академія», створена тими й для тих, хто прагне зробити нашу країну привабливою для українців та цікавою світу.

Ця магістерська програма розрахована на зрілих особистостей, які мають досвід роботи у публічній царині, громадських організаціях чи бізнесі. Вона покликана стати середовищем, що готує кадри для оновлених органів державної влади та місцевого самоврядування. Її навчальний план складено відповідно до вимог Державного стандарту вищої освіти України, а також з урахуванням підходів до викладання відповідних теоретичних і практичних дисциплін у таких демократичних країнах, як Великобританія, Німеччина, США і Канада. Викладачі на магістерській програмі — це не тільки відомі науковці, а й знані практики державної служби та політики, зокрема розробники реформ у секторі публічного управління та адміністрування, які використовують інтерактивні методики навчання.

— Це середовище формування лідерів для політичної діяльності та публічної служби в Україні. Лідерів, спроможних генерувати ідеї та брати відповідальність за подолання викликів, які постають перед нашою країною, — зазначає керівник Києво-Могилянської школи публічного адміністрування, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Він вважає, що для залучення до державної служби ініціативних людей, які можуть ефективно діяти, дбаючи про інтереси громадян і забезпечуючи повагу до їхньої гідності, в Україні нині створюють усі передумови.

З травня почав діяти прогресивний Закон «Про державну службу», що передбачає вступ на всі відповідні посади України лише за конкурсом, під час якого мають оцінювати особисті якості й досягнення кандидатів. Крім того, Кабінет Міністрів затвердив Стратегію реформування державного управління, що передбачає повну перебудову організації роботи уряду, міністерств та інших органів виконавчої влади. Відтак державне управління відповідатиме стандартам і методикам країн ЄС, адже разом із оновленням корпусу державних службовців вже до кінця 2016 року відбудеться суттєве підвищення оплати їхньої праці, — додає Ігор Коліушко.

Задля підготовки державних службовців нової генерації, які володітимуть знаннями та навичками для роботи передовсім на посадах керівників середньої та вищої ланки в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських і політичних організаціях, нова магістерська програма містить різні методи навчання. Головне завдання її викладачів полягає в тому, щоб, спираючись на міцний фундамент теорії, постійно спонукати слухачів до дискусії, живого обміну думками й досвідом.

Для вступу на цю програму слід мати освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавра чи спеціаліста, підтверджений документом державного зразка. Перевагу надаватимуть особам, які мають досвід професійної діяльності в органах державної влади, місцевого самоврядування, в громадських організаціях або політичних партіях. Для них передбачено зручну форму навчання — модульну, коли лекції відбуваються кожні два тижні у п’ятницю, суботу й неділю з 9:00 до 20:00. Це дає змогу поєднувати навчання з роботою.

Леся ШУТКО
для «Урядового кур’єра»