ПРІОРИТЕТИ

Лейтмотив спільного "круглого столу" газети "Урядовий кур'єр", Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ і Програми Ради Європи "Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні" - змінити на краще буття кожного міста, села і селища можна лише об'єднавши зусилля влади і громади

Усі ми, громадяни країни, водночас ще й члени однієї з понад 12 тисяч територіальних громад - від столиці, міст-мільйонників, обласних центрів до найменшого села. А отже, нам не байдуже, як розвиватиметься наш спільний дім і кожна, образно кажучи, його квартира: чи буде в ній чисто і комфортно.

Пересічна людина зазвичай розмірковує не над глобальними метаморфозами - набагато важливіше, якими в її конкретному місті чи селищі будуть дороги, за якими проектами споруджуватиметься житло, чи буде в оселях вода й тепло (і, певна річ, за якими цінами), чи відповідатимуть стандартам освіта й охорона здоров'я, а довкіллю не загрожуватиме виробнича діяльність місцевих підприємств. Зрештою, як діятиме обрана нами влада: розумно і прозоро, чи утаємничено і без врахування потреб більшості, а лише суто в приватних чи вузькопартійних інтересах?

Вищезгадане - практичний аспект будь-яких змін. Та щоб вони набули зримих обрисів, потрібно "одягти" думки і побажання громадян у відповідні закони, нормативні документи. Чинне законодавство в цій сфері безнадійно застаріло, тож реформа місцевого самоврядування, яка напряму зачіпає кожного, є нагальною і довгоочікуваною. Це, як ніхто інший, розуміє муніципальна громадськість, самоврядний актив.

До активніших дій спонукає нас і співпраця з головним "законодавцем моди" у сфері місцевої демократії на нашому континенті, - Радою Європи. Більше того, впродовж багатьох років вона як локомотив підштовхує Україну до активніших дій у сфері запровадження цивілізованих стандартів місцевого самоврядування, зокрема і через різноманітні проекти.

Один з них, який впроваджується нині, - "Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування". Проблематика та стратегія майбутніх змін стала предметом обговорення на "круглому столі" редакції з членами наглядової ради Програми РЄ у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, приєднатися до якої ми пропонуємо нашим читачам.

Повноваження плюс фінанси

- Як сторона Європейської хартії місцевого самоврядування Україна має забезпечувати виконання її принципів, зокрема наріжних каменів демократії - чіткого розподілу функцій та повноважень між центром і територіями та децентралізації управління. Це, до речі, зазначено й у плані дій Ради Європи для України на 2008-2011 роки. Ми в цій царині допоки істотно відстаємо. Хоча, справедливості заради, континентальна самоврядна спільнота також не відразу виборола такі права.

Василь ДЕМЧИШИН,
голова підкомітету Комітету
Верховної Ради з питань
державного будівництва
та місцевого самоврядування:

- Справді, сьогодні існує ще багато проблем щодо впровадження у вітчизняну практику положень Хартії. І більшість з них виникло через недостатню підготовку до ратифікації Україною цього важливого європейського правового інструменту. Зараз питання набуло особливого значення з огляду на проголошену Президентом реформу місцевого самоврядування, а також головування України в Комітеті міністрів РЄ з травня по листопад 2011 року.

Ми, законодавці, заборгували перед нашими громадами, які очікують прискорення підготовки пакета законодавчих актів, що дадуть зелене світло реформі місцевого самоврядування. Зокрема й розмежують повноваження між виконавчими структурами та органами місцевого самоврядування, покладуть початок децентралізації.

Тож наш профільний комітет нині налагодив тісну співпрацю з новою програмою Ради Європи, яка якраз і допоможе нам спрямувати майбутню реформу в русло відповідності до європейських принципів місцевої демократії.

Григорій СЕМЧУК,
заступник міністра регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ:

- Йдеться про надзвичайно складне і комплексне завдання. Спершу маємо підготувати і погодити докладну стратегію (дорожню карту) здійснення реформи місцевого самоврядування, в якій визначити головні завдання, щонайменше на середньострокову перспективу, етапи та терміни її реалізації.

Важливо, що завдання Програми РЄ великою мірою співпадають з пріоритетними напрямами державної політики щодо реформування місцевого самоврядування та подальшого розвитку житлово-комунальної сфери. Це і вдосконалення чинного законодавства та приведення його у відповідність з принципами Європейської хартії місцевого самоврядування, й реформування міжбюджетних відносин та посилення фінансової автономії громад, і розвиток міжмуніципального співробітництва та оптимізації системи адміністративно-територіального устрою.

Гадаю, співпраця уряду, Верховної Ради, національних асоціацій та європейських експертів додасть прискорення реформаторським процесам в Україні.

Альфонсо ЗАРДІ,
керівник департаменту місцевої і
регіональної демократії та доброго
врядування Генерального
секретаріату Ради Європи:

- Певна річ, будь-яку велику справу варто розпочинати з відповіді на головне запитання: "Для чого це робиться?". І для вашої реформи потрібен майстер-план, який чітко визначатиме, навіщо вам децентралізація, скільки часу треба для реформування управління, хто братиме участь у реалізації завдань.

Наші експерти кажуть, що має бути національний план, і ми в рамках цієї програми, яка, нагадаю, здійснюється за технічної допомоги Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку SІDA, надаватимемо українській стороні допомогу, здійснюватимемо правову експертизу законодавчих та нормотворчих актів.

Треба також пам'ятати, що комплексна стратегія децентралізації та реформи місцевого самоврядування обов'язково має передбачати гармонізацію українського законодавства зі стандартами Ради Європи.

Складові самодостатності

- Які ланки вітчизняного законодавства у сфері місцевого самоврядування є слабкими і вимагають структурних та інституційних змін відповідно до вимог Європейської хартії?

В'ячеслав ТОЛКОВАНОВ,
керівник Програми РЄ "Посилення
місцевої демократії та підтримка
реформ місцевого самоврядування
в Україні":

- Передусім важливо проаналізувати Конституцію України та весь масив чинного законодавства. Експерти РЄ настійливо рекомендують українським колегам модернізувати чинний Основний Закон, аби перейти до загальноєвропейської концепції самоврядування як права місцевої влади.

Йдеться про надання повноцінних прав обласним та районним радам, запровадження реального, а не паперового втілення в життя принципу субсидіарності. Наступним завданням буде впорядкування системи делегування повноважень.

Треба виробити платформу для інституційного діалогу щодо реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, розробити дорожню карту передбачених змін на середньострокову перспективу.

Павло КОЗИРЕВ,
Український міський голова
(Київська область), голова
Всеукраїнської асоціації малих
міст
:

- Я б звернув увагу присутніх на такий аспект майбутньої реформи як фінансова децентралізація - ще один наріжний камінь права громад, зафіксованого Європейською хартією місцевого самоврядування.

Самодостатніми вітчизняні органи місцевого самоврядування стануть лише тоді, коли зменшиться вертикальний і горизонтальний дисбаланс наших бюджетів, коли реформоване законодавство, зокрема і закон про місцеве самоврядування унормують посилення бюджетної автономії місцевих рад. Наша асоціація неодноразово вказувала, що нестача фінансів ставить нас у залежність від влади виконавчої, значно гальмує будь-який розвиток громад.

Відчутним поштовхом до розвитку українських міст, селищ і сіл стане запровадження нової системи міжбюджетних відносин - стабільної, прозорої і зрозумілої моделі з урахуванням капітальних видатків на місцеві потреби.

Продовжуємо "сім разів міряти"

- Окрім згаданого вище, експерти Програми РЄ рекомендують нам також переглянути чинне законодавство з питань муніципальної власності та земельних ресурсів і удосконалення чинного адміністративно-територіального устрою. Щодо останнього, зокрема, знову чуються голоси, мовляв, Україна сьогодні не готова до кардинальних змін. Та з чогось таки треба розпочинати?

Альфонсо ЗАРДІ:

- Безперечно, без модернізації адмінтерустрою вашій країні не обійтися. Складний процес об'єднання дрібних громад свого часу пройшло більшість європейських держав. Всі хочуть жити в самодостатніх громадах, де є належні умови, надаються сучасні послуги, створені умови для ведення бізнесу. Приміром, дуже гострі дискусії про подальшу долю "старих громад" свого часу були у Великобританії.

Важливо також врахувати, що демократичним шляхом створення фінансово незалежних громад на європейському континенті визнано той, який здійснюється не "згори" примусово, а коли потребу в цьому висловлюють самі громадяни. Та вже нині можна і треба активніше братися до розвитку міжмуніципального співробітництва як гнучкого та ефективного інструменту підготовки до радикальніших дій.

Європейська практика свідчить, що саме така співпраця допоможе істотно покращити якість послуг, які надаються громадянам.

Андрій ГУК,
голова Європейського комітету
з питань місцевої та регіональної
демократії Ради Європи:

- Про досвід нашої країни та інших держав-членів РЄ щодо цього якраз йшлося на "круглому столі", який відбувся в липні минулого року. Зокрема, обговорювалося проведення державно-правових експериментів у сфері реформи адмінтерустрою, а також результати реалізації першого вітчизняного експерименту, який проходив на Київщині, в Ірпінському регіоні.

Європейські експерти також радили українським колегам, що такі експерименти можуть стати першим етапом масштабнішої реформи.

- Не зайве також зауважити, що в цій царині все треба розпочинати лише після затвердження національної стратегії реформування чи модернізації адмінтерустрою.

В'ячеслав НЕГОДА,
директор Департаменту
регіональної політики та місцевого
самоврядування Секретаріату
Кабміну:

- Погоджуюся з цією думкою. Наприкінці минулого року галузеве міністерство (на той час ще Мінрегіонбуд) подало на розгляд урядові п'ять законопроектів, що зачіпають тему, яку ми обговорюємо.

Всі вони були відхилені з банальної причини: через відсутність стратегічного бачення проблем та конкретних шляхів їх розв'язання. За дорученням керівництва чинного уряду створено нову робочу групу з підготовки концепції реформ у сфері місцевого та регіонального розвитку, яку очолив віце-прем'єр-міністр Віктор Тихонов. Часу для цього визначено небагато: 1-1,5 місяця. 

В'ячеслав ТОЛКОВАНОВ:

- Зауважу, що експерти нашої Програми вивчили два законопроекти із згаданого пакета - нову редакцію закону "Про місцеве самоврядування" та "Про державну підтримку об'єднання сільських територіальних громад".

Перший, за їхнім вердиктом, визнаний таким, що не відповідає стандартам РЄ в галузі місцевої демократії та вимагає істотного доопрацювання.

Другий теж викликає чимало зауважень, зокрема, чому державна підтримка має бути надана при об'єднанні лише сільських громад, а не всіх українських громад. Гадаю, ці застереження Програми РЄ також сприяли тому, що застарілі ретроградські проекти не взяті урядом до уваги і зараз робоча група прискорено працює над новими документами.

Зміни, що зачіпають кожного

Григорій СЕМЧУК:

- Та не все так погано в нашому домі. Приміром, зверну вашу увагу на позитивні результати співпраці з Радою Європи. Маю на увазі спільну роботу над підготовкою і впровадженням Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства.

Нагадаю, що таке співробітництво ми розпочали ще в 2003 році. Європейські експерти брали участь у Всеукраїнських муніципальних слуханнях, здійснювали експертизу законопроекту перед його схваленням як закону. Багато їхніх зауважень, побажань, пропозицій було враховано під час доопрацювання закону.

Наталія ОЛІЙНИК,
директор департаменту
реформування ЖКГ
Мінрегіонбуду:

- Співпраця в сфері реформування житлово-комунального господарства якраз є третім компонентом Програми. І приємно, що європейські експерти дали цій роботі позитивну оцінку на відміну від тих проектів, про які ми говорили вище. Бо є закон, який містить чіткі завдання, етапи реалізації, визначені певні фінансові ресурси для передбачених змін.

Хоча й тут є над чим працювати. Приміром, удосконалення потребують чинна нормативно-правова база, забезпечення фінансової стабілізації галузі, технічне переоснащення підприємств тощо.

- На наш погляд, найгострішим питанням цієї реформи залишається створення ефективної системи управління. Фахівці й досі не з'ясували, що краще - ЖЕКи, ОСББ чи, можливо, щось третє. Громадськості ніхто достеменно не пояснив, яким чином будуть формуватися тарифи, хто після реформування безпосередньо нестиме відповідальність за холодні батареї взимку, відключення води і світла, невчасне прибирання сміття та невпорядковану прибудинкову територію.

В'ячеслав ТОЛКОВАНОВ:

- У зв'язку з цим наша Програма цього року разом з міністерством організовуватиме навчання представників ключових груп, працюватиме з асоціаціями органів місцевого самоврядування.

З-поміж заходів - пропагування головних завдань та заходів реформи ЖКГ, проведення тематичних семінарів, конференцій.

Триватиме робота над удосконаленням законодавства, передусім внесенням змін до законів "Про особливості передачі в оренду та концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", і "Про загальнодержавну програму "Питна вода України на 2010-2020 рр".

До другого читання у Верховній Раді ми підготуємо експертний висновок на проект Житлового кодексу, який вже нині викликає чимало засторог у фахівців.

Без підтримки змін не дочекатися

- Відома істина, яку безпосередньо випробували на своїй шкірі всі реформатори: якщо ідеї не оволодіватимуть масами, їх дуже важко впровадити в життя. Вочевидь тому одна зі складових нової Програми РЄ носить назву: "Покращення обізнаності широкого кола громадян України про завдання та етапи реформи місцевого самоврядування".

Володимир УДОВИЧЕНКО,
Славутицький міський голова
(Київська область):

- На власному досвіді знаю: без підтримки громадян у нашому місті нам, владі, не вдалось би втілити і найменшої частки реформаційних змін у будь-якій сфері місцевого життя. Влада у нас виховує громаду, а громада - владу.

Зробити людей союзниками важко, але можна і необхідно. Розпочинаємо з дитячих садків, шкіл, студентства. У Славутичі багато років діє молодіжний парламент, постійно проводяться громадські слухання, а управлінці зобов'язані спілкуватися з широким загалом безпосередньо і через місцеві ЗМІ.

Нагадаю, що європейське тлумачення слова "децентралізація", одного з найважливіших елементів демократії якраз і має на меті ситуацію, за якої всі важливі управлінські рішення ухвалюються за якомога більшої участі громадян.

Анатолій ФЕДОРЧУК,
Бориспільський міський голова,
віце-президент Асоціації міст
України:

- Успіх реформ, розпочатих керівництвом нашої держави, значною мірою залежить від активної участі громадян у суспільно-політичному житті.

Наша громада - не виняток. Були і в нас часи, коли через брак інформації про ті чи ті дії місцевої влади, міськраду зашкалювало від охочих записатися на прийом до голови.

Та коли ми впровадили європейську систему управління якістю, багато що змінилося у взаєминах управлінців як надавачів послуг з громадянами, які ці послуги отримують. Назву лише одну, але дуже ефективну новацію. Кожному відвідувачу пропонуємо після безпосереднього звернення до муніципальних службовців заповнити анкету та оцінити якість отриманих послуг. Анкети можна кинути в спеціальну скриньку. Наприкінці місяця аналізуємо плюси і мінуси кожного. Від результатів такої оцінки залежить і матеріальна винагорода працівника, і його перебування та просування на службі.

В'ячеслав ТОЛКОВАНОВ:

- З огляду на європейську практику ми включили до нашої Програми і розділ, який передбачає посилення поінформованості українських громадян про реформи місцевого та регіонального розвитку.

Для цього надаємо представникам ЗМІ необхідну інформацію, поширюємо матеріали та експертні висновки серед посадових осіб місцевого самоврядування, інформуємо широкий загал про хід реформ. Українські мас-медіа як центральні, так і регіональні, ще мало пишуть про європейські стандарти місцевої демократії, не порушують гострих тем, які зачіпають громади, слабко обізнані з чинним законодавством у цій галузі. Можливо, їм не вистачає інформації з перших вуст. З цією метою Програма РЄ вирішила започаткувати національний прес-клуб на підтримку реформи місцевого самоврядування.

Головна мета таких дій: знайти союзників, утвердити їх у думці, що під лежачий камінь, - маю на увазі відсутність будь-яких змін - вода не тече.

- Підсумовуючи нашу дискусію, зазначимо, що вітчизняне суспільство дедалі більше розуміє нагальність реформи місцевого самоврядування. Як і те, що змінити на краще життя кожного міста, села, селища можна лише об'єднавши зусилля влади і громади. Місцева демократія в її європейській транскрипції якраз і полягає в тому, що йдеться про владу, котру ми самі обираємо, і яка має діяти в наших інтересах.

ДOВІДКA "УК"

Програма Ради Європи "Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні" спрямована на надання рекомендацій, правої допомоги та експертизи у сфері впровадження реформи місцевого самоврядування з метою просування принципів доброго врядування, надання якісніших послуг громадянам України. Термін її дії три роки - до грудня 2012 року. Наглядову раду програми очолює віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктор Тихонов. До її складу входять відповідальні працівники профільного міністерства, Мінфіну, Верховної Ради, Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Асоціації міст України, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

***

Одна з моделей удосконалення територіальної структури України, що грунтується на основі трьох рівнів самоврядування:

громада;

район;

область, АР Крим, міста Київ та Севастополь.

Громада - перший рівень самоврядування з правом управління початковою освітою та первинною охороною здоров'я: не менше 2500 жителів;

або в середньому з населенням 5000 жителів (з радіусом до центру 11 км), охоплюючи щонайбільше сім населених пунктів;

або в середньому з населенням 9000 жителів (з радіусом до центру 11 км), охоплюючи щонайбільше 16 населених пунктів.

Район - другий рівень самоврядування (щонайменше 100 000 жителів). Це приблизно 170-180 районів замість теперішніх 488.

Запропонована модель, за словами європейських експертів, представляє собою реальну спробу зміцнення громади. Передбачене нею об'єднання існуючих місцевих громад у більшій муніципальній одиниці, які можуть взяти на себе більше функцій, зокрема й частину тих, які зараз виконують райони.

Водночас райони (їх буде менше за кількістю, але вони стануть більшими за розміром) передбачено зорієнтувати на виконання стратегічних міжмуніципальних функцій за рахунок вищої концентрації професійних можливостей управлінських апаратів. Це повинно істотно покращити ефективність системи щодо розподілу ресурсів, звітності та ефективності надання послуг.

Система роззосередженої державної влади залишається на районному та обласному рівнях.

ПРЕС-ЦЕНТР "УК"

З питань організації та проведення "прямих ліній" і "круглих столів" "Урядового кур'єра" звертатись до керівника прес-центру Анни ШИКАНОВОЇ за електронною адресою іmrіch@ukcc.com.ua