Працюю викладачем вищого навчального закладу І—ІІ рівня акредитації з 2005 року. Викладаю українську мову і літературу та українську мову з професійним спрямуванням. Річне навчальне навантаження — 800 годин. Ще я – класний керівник. Стаж педагогічної роботи 13 років.

У квітні 2008-го за рішенням атестаційної комісії мені було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». У вересні 2010 року подала заяву на атестаційну комісію про присвоєння мені у квітні 2011-го кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». Але директор технікуму відмовив, мотивувавши тим, що я не маю наукової роботи, надрукованого медичного посібника, статті. А це начебто обов’язково має бути за новим Положенням про атестацію викладачів ВНЗ.

У травні 2011 року я посіла ІІІ місце в обласному конкурсі викладачів української мови (за професійним спрямуванням) ВНЗ І—ІІ рівнів акредитації. У вересні 2011-го знову подала заяву на атестаційну комісію про присвоєння мені в квітні 2012-го кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». Але й досі маю сумніви…

Тому хочу запитати у фахівців, чи маю я право атестуватися в 2012 році на «спеціаліста вищої категорії» без надрукованої статті чи іншої наукової роботи? Які взагалі вимоги до присвоєння цієї кваліфікації?

О. МАТІЄНКО,
м. Білгород-Дністровський, Одеська обл.

Юрій КОРОВАЙЧЕНКО,
директор департаменту
вищої освіти
МОНмолодьспорту:

— Порядок проведення атестації педагогічних працівників регламентується Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (далі — Положення), затвердженим  наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 року № 930 (зі змінами).

Відповідно до пункту 1.8 цього Положення позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої.

Згідно з пунктом 4.6 Положення кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів (студентів); вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Отже, як бачимо, друковані статті та інші наукові роботи як обов’язкові для отримання кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Положенням  не передбачені.