Сто років тому в давньому Острозі побачило світ перше українськомовне друковане видання «Остріжська Народна газета». Згадка про неї є в діаспорній «Енциклопедії українознавства». А примірник одного з перших випусків зберігся в центральному державному історичному архіві Києва. Напередодні символічної для всіх газетярів дати дослідник Острогіани Ігор Тесленко надіслав у Державний історико-культурний заповідник Острога світлини його сторінок (примірник датовано 2 лютого 1919 року). Редактор газети — український громадський і кооперативний діяч Пилип Павлюк. На першій шпальті розміщено оголошення про заснування в Острозі книжкового видавництва «Будучина», яке мало працювати на кооперативних засадах.

Отже, в розпорядженні дослідників з’явився цінний краєзнавчий матеріал. А жителі колиски друкованого слова — Острога (один з найдавніших осередків друкарства під керівництвом Івана Федорова коштом князя Василя-Костянтина Острозького створено саме тут у 1577—1579 роках) мають підстави відзначити ще й 100-річчя українського газетного слова.