Для створення умов повернення громадян України, які працюють за кордоном, і збереження нашого трудового потенціалу затверджено План заходів щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей. Розпорядженням уряду схвалено Стратегію державної міграційної політики України на період до 2025 року, положення якої передбачають зниження адміністративних бар’єрів для свободи пересування населення, зменшення негативних наслідків еміграції та збільшення її позитивного впливу на розвиток держави, сприяння легальній міграції тощо. З огляду на ситуацію на ринку праці державну політику нині спрямовано передусім на задоволення потреб вітчизняної економіки у кваліфікованих кадрах, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Пріоритетні напрями — розширення масштабів навчання і перепідготовки кадрів, розвиток навичок працівників відповідно до потреб роботодавців, упровадження системи навчання впродовж життя, стимулювання внутрішньої міграції, трудової інклюзії великих груп населення, не залучених до ринку праці, але які не мають статусу безробітних.