Директор департаменту
з усиновлення та захисту
прав дитини Мінсоцполітики
Аксана ФІЛІПІШИНА

Кожна дитина потребує тепла й захисту батьків, проживання й виховання в родині. На жаль, чимало дітлахів перебувають під опікою держави в інтернатних закладах. І хоч вони там на повному державному забезпеченні, все одно це не може замінити їм тепла рідної домівки.

Лише сім’я здатна задовольнити основні потреби дитини, надавати стимули для її подальшого розвитку, створювати добру атмосферу. Якщо не існує можливості для дитини жити з рідними батьками, альтернативою є інші, сучасні форми сімейного виховання сиріт. Про це розмова з директором департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Мінсоцполітики Аксаною ФІЛІПІШИНОЮ.

З татом і мамою разом

— Аксано Анатоліївно, держава намагається подолати проблему сирітства не одне десятиліття. Адже відомо, що найкраще дитині зростати й виховуватися в сім’ї. Чи вдається це питання зрушити з місця?

— У цій царині вдалося зробити чимало. Ми розуміємо, що дитина щасливою буде лише в сім’ї, тому намагаємося зробити все можливе, аби знайти їй родину. І добре, що в останні роки в Україні спостерігається тенденція до зменшення чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо на кінець 2010 року їх налічувалося 98 119, то на кінець 2011-го — 95 956 дітей.

Проте попри позитивні тенденції, що знайшли вияв протягом кількох останніх років, частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у загальній кількості дитячого населення залишається стабільно високою і становить близько 1,2 %.

З року в рік зростає кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейних формах виховання: усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Якщо в 2009 році в сімейних формах виховання виховувалася 72 081 дитина, що становило 70,7% загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то на кінець 2011-го в сім`ї влаштовано 73 345 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 76,4% відповідно.

З метою реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні протягом 2012 року в сімейні форми виховання планується влаштувати понад 13,5 тис. дітей.

— Останнім часом, точніше, вже років з п’ять, в Україні зберігається позитивна тенденція щодо переваги національного усиновлення над міждержавним. В Україні простіше перевірити умови проживання сиріт, а як бути тим, хто виїхав за кордон?

— Назву кілька цифр. Приміром, у 2009 році громадянами України усиновлено 2374 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; іноземцями — 1428. В 2010-му українці усиновили 2247 дітей, іноземці — 1202 дитини. Торік українцями усиновлено 2114 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іноземними громадянами — 970 дітей.

Діти в очікуванні, що мама прийде і їх забере. Фото Олександра ЛЕПЕТУХИ

Звісно, нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, які проживають на території України, здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення дітьми 18 років.

Протягом перших трьох років усиновлення дитини служба у справах дітей щороку перевіряє їх умови проживання та виховання, а в подальшому — один раз на три роки. За результатами перевірки складається звіт, в якому зазначаються відомості про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині.

Облік усиновлених дітей, які проживають за межами України, та нагляд за дотриманням їхніх прав здійснюють консульські установи та дипломатичні представництва України за дорученням Міністерства закордонних справ до досягнення дітьми 18 років. Усиновлювачі подають звіти про умови проживання та виховання усиновленої дитини до консульської установи чи дипломатичного представництва, які їх аналізують і щороку надсилають до Міністерства закордонних справ. Тобто контроль щодо сиріт існує.

— Яке матеріальне забезпечення на утримання сиріт мають опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі?

— На утримання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі щомісячно мають допомогу у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини залежно від її віку.

На сьогодні на утримання дитини до 6 років щомісяця виплачується приблизно 1800 грн, на утримання дитини від 6 до 18 років — понад 2200 грн, що на 200 грн більше, ніж торік. Це пов’язано із збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

Прийомні батьки та батьки-вихователі також отримують грошове забезпечення у розмірі 35% розміру соціальної допомоги на кожну прийомну дитину або дитину-вихованця. Розмір грошового забезпечення для прийомних батьків в середньому становить 1600 грн, а для батьків-вихователів — 5400 грн.

Також слід зазначити, що щороку збільшуються видатки на фінансове забезпечення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу:

♦ у 2011 році на ці цілі було виділено на 3% більше, ніж у 2010-му;

♦ у 2012-му — на 21% більше, ніж у 2011 році.

Громадяни України, які всиновили дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування, мають право на допомогу при усиновленні (Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»). Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини.

Відповідно до статті 18-1 Закону «Про відпустки» особі, яка усиновила дитину, старшу трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (якщо усиновлювачами є подружжя — одному з них на їхній розсуд).

Окрім того, жінці, яка працює і яка усиновила дитину, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 19 Закону України «Про відпустки»).

Інтернатівці мріють про домівку

— Чимало дітей, яких свого часу не усиновили, залишаються в державних закладах — інтернатах. Про дім, сім’ю вони лише мріють.

— Справді, незважаючи на зусилля місцевих органів влади якомога більше дітей влаштувати у сімейні форми виховання, кількість дітей у закладах державної опіки хоч і зменшується, та поки що є досить високою.

У 2010 році в системі інтернатних закладів виховувалось близько 16 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тоді як у 2005-му їх кількість становила близько 24 тис.

Якщо проблема сімейного влаштування дітей молодшого віку більш-менш вирішена, то для дітей, старших за 10–12 років, знайти сім’ю набагато важче. Таким чином, для цієї вікової категорії у разі втрати сім’ї переважним, а інколи і єдиним місцем улаштування є інтернатний заклад.

Тому без реформування діючої системи інтернатного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не можливе забезпечення прав дитини, яка влаштована в інтернатний заклад, відповідно до Конвенції ООН про права дитини та європейських стандартів.

Отож Міністерство соціальної політики розробляє Положення про заклад з умовами виховання, наближеними до сімейних. Розробляє і проект Національної стратегії забезпечення прав дитини та підтримки сім’ї, яка передбачає такі основні завдання:

♦ удосконалення системи підтримки сім’ї з дітьми на рівні громади для забезпечення стабільного безпечного середовища для дитини та запобігання її вилученню з сім’ї;

♦ удосконалення системи альтернативного догляду дітей у напрямку створення максимально наближеної до сімейного, приділяючи особливу увагу поверненню дітей до родин та/або громад і забезпеченню принципу виховання у родині;

♦ оптимізація системи управління, координації і взаємодії в сфері захисту прав дитини.

— Питання забезпечення сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом, є надзвичайно актуальним. Багатьом вихованцям інтернатів воно не доступне й діти не знають, як і де жити далі.

— За оперативними даними з регіонів, в Україні протягом 2011 року житло отримали лише 298 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 6,3% потреби (у 2010 році житло отримали 8% потреби).

Згідно із законодавством України, питання забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа житлом покладені на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Для розв’язання цієї проблеми Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробляється Загальнодержавна програма розвитку соціального житла.

Хочу сказати, що питання вчасного забезпечення житлом дітей вказаної категорії може бути вирішено у разі прийняття Загальнодержавної програми розвитку соціального житла. Але наголошу: останніми роками приділялася значна увага захисту житлових прав дітей-сиріт. Так, з 2010 року введено норму щодо взяття дітей зазначеної категорії на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, з 16-річного віку, а не з 18, як було раніше.

З метою збереження житла дитини-сироти на час її перебування в сім’ї громадян або в інтернатних закладах надано можливість передавати житло, яке належить дитині на праві власності, в оренду іншим громадянам до повернення дитини після досягнення нею повноліття. Це дасть можливість підтримувати житло в належному стані, а на рахунок дитини будуть надходити кошти за оренду житла.

На сьогодні розроблено проект постанови Кабінету Міністрів щодо обов’язку органу опіки і піклування повідомляти нотаріуса про накладення заборони щодо продажу житла, яке належить дитині-сироті (відповідно до Закону України від 12.01.2012 № 4314-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту майнових прав дітей»).

На жаль, кошти, які передбачені в місцевих бюджетах, в тому числі і на забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом, є недостатніми, тому було б доцільно залучати до вирішення зазначеного питання громадські та благодійні організації, фонди тощо.

Валентина КОКІНА,
«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Аксана ФІЛІПІШИНА. Народилася в Одесі. Закінчила Одеський державний університет імені І. Мечникова. З 2006 року працювала у Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини. З січня 2012-го — директор департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Мінсоцполітики.
 

КОРИСНО ЗНАТИ

Пільги дітям, котрі перебувають під опікою

Відповідно до чинного законодавства, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються під опікою, мають право на:

♦ отримання аліментів, пенсії із втрати годувальника, стипендії;

♦ одержання державної допомоги на дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування;

♦ щорічне безоплатне оздоровлення;

♦ забезпечення шкільною і спортивною формами, обідами на період навчання;

♦ отримання єдиного квитка, який дає право на безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі), який видається керівником навчально-виховного закладу, в якому навчається дитина;

♦ вступ до вишів різних рівнів акредитації на пільгових умовах;

♦ одноразову допомогу після досягнення 18-річного віку. У 2012 році розмір такої допомоги становить 1810 грн;

♦ позачергове забезпечення житлом після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей або завершення терміну піклування, вибуття з прийомної сім`ї, дитячого будинку сімейного типу та в разі відсутності у них житла.