ВИБОРИ-2012

Затверджена
Х з’їздом політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Громада»,
постанова №3 від 4 серпня 2012 року.

Передвиборна программа
політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Громада”

Український народ – усе населення держави Україна, а також українці за національністю, які проживають в інших країнах (діаспора) і бажають брати участь у культурному, духовному і економічному розвитку України.

Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Громада” – це високоорганізована політична сила ліво-центристського спрямування, яка виступає продовжувачем кращих традицій українських громад і є спадкоємницею соціал-демократичного руху в Україні, провідниками якого були Т.Шевченко, Л.Українка, І.Франко, М.Драгоманов, М.Грушевський.

Партія ВО «Громада» планує  побудувати в Україні міцну демократичну державу з розвинутим громадянським суспільством, донести до кожної української родини, кожного нашого співвітчизника, як в Україні, так і за її межами, що основою державної політики має стати Стратегія національного розвитку, яка забезпечить нашій країні гідне місце у світовому розподілі праці.

Фундаментальні цінності:

1. Люди – вільні, освічені, працелюбні, здорові і щасливі, такі, що відчувають особисту відповідальність за долю людства і планети.

2. Праця – високопродуктивна, спрямована на виробництво якісних і необхідних товарів і послуг.

3. Довкілля – повітря, вода, земля, корисні копалини, інші природні ресурси, надані всьому людству, тому повинні бути винятковою власністю територіальної общини і раціонально використовуватися відповідно до її колективного рішення.

4. Життєдіяльність людей – гармонійне і збалансоване, відповідно до законів Природи, спільне існування общин з довкіллям.

 5. Сенс життя людини – розвиток індивідуальних творчих, інтелектуальних, фізичних здібностей людини в процесі спільної праці з іншими людьми з метою еволюції, поліпшення місця існування для своїх нащадків і майбутніх поколінь.

  Україна в майбутньому – екологічно чиста країна, діяльність влади якої спрямована на створення необхідних умов для вільного всебічного розвитку українського народу і формування нової культури.

Місія:

Створити інноваційну, гармонійну з природою, модель суспільства ІІІ-го тисячоліття і розповсюдити позитивний досвід в інші країни світу через українську діаспору.

Мета:

На базі інноваційного суспільства побудувати в Україні раціональну державу, корисну для народу, сусідніх країн і людства в цілому.

Головні завдання:

I. Організаційні:

1. Залучити до спільної роботи широкі верстви Українського народу і, в першу чергу, молодь, оскільки їй жити і працювати в новій державі.

2. Забезпечити державну підтримку заходів, пов’язаних з проектуванням і підготовкою до будівництва екополісу «ІРІЙ-на-Дніпровських порогах», уздовж русла Дніпра між Дніпропетровськом і Запоріжжям.

II. У сфері екології:

1. Розробити Стандарти і Критерії  Екокультури, Концепцію раціонального розвитку України відповідно до правил і законів Фізичної економії. (Екокультура – система  взаємин людей між собою і з довкіллям відповідно до принципів гармонії і раціонального використання природних ресурсів).

2. Забезпечити умови для створення Універсальних агроекологічних районів і Екопоселень в Україні та за кордоном за участю діаспори.

3. Розробити і впровадити Національну програму переробки та утилізації відходів життєдіяльності людей.

4. Організувати систему заходів для населення з популяризації здорового способу життя та охорони життєвого простору.

III. У сфері соціального розвитку:

1. Запровадити в освітній процес  просвітницькі програми, що розкривають індивідуальні здібності особистості.

2. Створити школу молодих вчених з метою підвищення якості науки і її віддачі для розвитку держави.

3. Розгорнути широку кампанію руралізації – мотивування переселення жителів міст у сільську місцевість.

4. Створити школу інноваційної архітектури і ландшафтного дизайну для проектування сучасних будівель, споруд та інфраструктури в сільській місцевості.

IV. У сфері економіки:

1. Створити систему   виробництва  і реалізації екологічно чистої продукції методами Природного землеробства – органічним, біодинамічним, енерго-інформаційним.

2. Створити підприємства для виробництва устаткування, машин, механізмів, запчастин, необхідних для Природного землеробства.

3. Створити ремонтно-будівельну індустрію для модернізації та розвитку  аграрного сектора з урахуванням особливостей технологій Природного землеробства.

4. Створити мережу науково-дослідних інститутів (НДІ), конструкторських бюро (КБ), лабораторій, дослідно-експериментальних підприємств для розробки, випробувань і постачання на ринок нової техніки та інтелектуальних технологій.

5. Розвинути культурні, оздоровчі, туристичні комплекси і рекреаційні зони в районах формування Екопоселень.

V. У сфері  міжнародних відносин:

1. Створити Національну програму сприяння розвитку Української діаспори.

2. Надати допомогу діаспорі зі створення Екопоселень і закупівлі в Україні насіння, його районування, виробництво та продаж посівних матеріалів у своїх країнах.

3. Організувати міжнародні торгівельні мережі з постачання екологічно чистих продуктів від українських виробників.

4. Створити освітні центри з поширення передового досвіду і стандартів Екокультури в інші країни світу.

Умови, які створені для реалізації цієї Програми:

1.  Приблизно 25%  світових запасів чорноземів знаходяться в Україні.

2. Працелюбний народ, історія якого понад 5 тис. років, починаючи з Аратти і Трипілля, пов’язана з аграрною справою.

3. Високий рівень освіти нації.

4. Широко розгалужена мережа діаспори у всьому світі, особливо в країнах – основних виробниках зернових культур – Канаді, США, Бразилії, Аргентині, Австралії, Росії, Казахстані.

5. Зручне географічне  розташування України в центрі Європи.

6. Сприятливі кліматичні, геофізичні та геологічні умови в даній частині земної кулі.

7. Дефіцит продовольства на світових ринках.

Очікувані результати від впровадження Програми в життя суспільства:

1. Екологічне очищення території України – чисте повітря, вода, довкілля; забезпечення населення екологічно чистими продуктами і товарами; пропаганда здорового способу життя і захисту довкілля – істотно поліпшать якість життя людей і розвиток інтелектуального потенціалу нації.

2. Будуть створені необхідні умови для розбудови нової економічної моделі держави, яка базується на виробництві та торгівлі на світових ринках інноваційними ідеями, винаходами, новітніми технологіями.

3. Український народ консолідується навколо своєї місії та мети, відчує свою значущість і корисність. Це підніме дух нації в Україні та діаспорі.

4. Якісно зміниться на краще імідж держави.

5. Україна посяде гідне місце серед прогресивних країн світу.

Перший заступник Голови партії Всеукраїнське об’єднання «Громада» Філяк Ю.В.