ПОВІДОМЛЕННЯ

про порушення та проведення перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно  від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Асканія-Флора» (далі — Заявник) про продовження дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та експорту у зв’язку із завершенням строків їх застосування (далі — Заява);

матеріали Міністерства економіки України (далі — Мінекономіки)  про результати розгляду Заяви.

За результатами розгляду Комісія встановила:

Заява містить достатньо інформації, яка свідчить, що застосування спеціальних заходів позитивно вплинуло на діяльність Заявника, проте не повністю усунуло наслідки заподіяної йому шкоди;

у Заяві наведено достатньо інформації, яка свідчить, що Заявник може перебувати у процесі адаптації до умов конкуренції.

У зв’язку із зазначеним та керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рішення від 12.04.2024 року № СП-563/2024/441-01, згідно з яким порушила перегляд спеціальних заходів щодо імпорту в Україну незалежно від країни походження та експорту товару, що має такий опис:

свіжі троянди, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодом 0603 11 00.

Проведення перегляду спеціальних заходів доручено Мінекономіки.

У разі якщо перегляд спеціальних заходів стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 10 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду спеціальних заходів  та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду спеціальних заходів повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду спеціальних заходів  додаться до цього повідомлення.

Протягом 15 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду спеціальних заходів. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 12.04.2024 № СП-563/2024/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (068) 494-16-05; e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки:  вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до положень Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» просимо зареєструвати заінтересованою стороною перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та експорту (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках перегляду спеціальних заходів {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду спеціальних заходів:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду спеціальних заходів:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом перегляду спеціальних заходів, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню перегляду спеціальних заходів}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом перегляду спеціальних заходів  в кількісних (тис.шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тис.шт.) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом перегляду спеціальних заходів  у кількісних (тис.шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом перегляду спеціальних заходів:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом перегляду спеціальних заходів в кількісних (тис.шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (тис.шт.) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом перегляду спеціальних заходів:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}