Державна регуляторна служба України

повідомляє:

 

Державною регуляторною службою України було прийнято рішення від 22.07.2021 № 33 «Про необхідність усунення Міністерством внутрішніх справ України порушень принципів державної регуляторної політики згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Рішення № 33), яким запропоновано Міністерству внутрішніх справ України внести зміни до Інструкції про порядок заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації державної прикордонної служби України від 18.04.2005 № 291 «Про затвердження Інструкції про порядок заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної прикордонної служби України» (далі – Інструкція), в частині виключення з абзацу другого пункту 2 Інструкції слів «як правило», а також конкретизації та приведення її норм у відповідність із вимогами чинного законодавства та принципами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення. 

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність. 

У разі підготовки проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, цей проект подається у встановленому цим Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення уповноваженого органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проекту змін рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики вважається виконаним.

Виконання Міністерством внутрішніх справ України Рішення № 33 передбачало підготовку проекту акта про внесення змін до Інструкції, в частині виключення з абзацу другого пункту 2 Інструкції слів «як правило», а також конкретизації та приведення її норм у відповідність із вимогами чинного законодавства та принципами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та подання до уповноваженого органу копії акта про внесення змін до цього регуляторного акта не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення.

Ураховуючи невиконання Міністерством внутрішніх справ України рішення Державної регуляторної служби України у встановлений строк і неоскарження цього рішення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», повідомляємо, що дію абзацу другого пункту 2 Інструкції про порядок заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації державної прикордонної служби України від 18.04.2005 № 291 «Про затвердження Інструкції про порядок заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної прикордонної служби України», зупинено з 23.09.2021.