Підкажіть, будь ласка, яким чином можна оформити онлайн допомогу дітям (малозабезпечена сім’я)?

Відповідно до норм Конституції України, Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» громадяни України, в сім’ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу.

З метою соціальної підтримки сім’ям, які мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї, Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» передбачено виплату державної соціальної допомоги.

Умови призначення та виплати малозабезпеченим сім’ям державної соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», регулюються Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 за № 250.

Цей Порядок визначає умови призначення і виплати малозабезпеченим сім’ям державної соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Начальниця відділу соціальних допомог, субсидій та персоніфікованого обліку пільг департаменту соціального захисту Київської ОДА Надія КОРЗУН

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям (далі — соціальна допомога) призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та здійснюють їх передачу відповідним органам соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прийняття документів.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги приймають уповноважені особи, що визначені виконавчими органами ради об’єднаної територіальної громади, та передають відповідним органам соціального захисту населення.

Якщо заявник уже отримує державну допомогу, відомості про її розмір враховуються органом соціального захисту населення без необхідності її декларування.

Соціальна допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

Слід зауважити, що для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім’ї подає органу соціального захисту населення такі документи: заяву; документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї; декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї; до декларації не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти; грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час здійснення зазначених); довідку про наявність та розмір земельної частки (паю); довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Форми заяви, декларації про доходи та майно затверджуються Мінсоцполітики.

До складу сім’ї включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їхньому утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і здійснює догляд за нею; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Для призначення соціальної допомоги на наступний строк уповноважений представник сім’ї подає заяву і декларацію про доходи та майно.

Соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє уповноваженого представника сім’ї, які документи повинні бути подані додатково.

Орган соціального захисту населення видає уповноваженому представнику сім’ї повідомлення про прийняття заяви та документів із зазначенням дати прийняття.

З метою зменшення негативного впливу поширення коронавірусу COVID-19, забезпечення виконання функцій держави ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (далі — закон).

Законом внесені зміни до декількох законодавчих актів, зокрема: Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», у частині продовження строків призначення і виплати, термінів та процедури звернення за призначенням державної допомоги.

Звертаю увагу на те, що статтю 15 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» доповнено новим пунктом 12 такого змісту:

12. Установити, що визначений частиною першою статті 6 цього Закону строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яким вона була призначена раніше, продовжується без подання необхідних документів на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, з подальшим проведенням перерахунку розміру виплаченої державної соціальної допомоги на підставі заяви та необхідних документів, поданих після закінчення терміну дії зазначених заходів.

Розділ VIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (№ 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, ст.119) було доповнено новим пунктом 11 такого змісту:

11. Установити, що визначені статтею 6 цього Закону строки звернення щодо призначення державної допомоги сім’ям з дітьми продовжуються на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, та один місяць після дати його завершення.

Отже, виходячи із зазначеного, нині не передбачено подачі документів для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям в електронній формі, тому пропонуємо вам скористатися наведеною вище інформацією.

Мені 55 років, маю загальний трудовий стаж 38 років (у т. ч. 5 років навчання в інституті), нині залишилась без роботи. Підкажіть, будь ласка, чи маю я право на пенсію?

Віра Волченко

Право на пенсію за віком мають громадяни, які досягли пенсійного віку та набули необхідний страховий стаж.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — закон) на пенсію за віком мають право особи:

Після досягнення пенсійного віку — 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.

Починаючи з 1 січня 2018 року для призначення пенсії за віком у 60 років необхідна наявність страхового стажу:

з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року — не менше 25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — не менше 26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — не менше 27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року — не менше 28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — не менше 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — не менше 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року — не менше 35 років.

Водночас жінки будуть виходити на пенсію в 60 років тільки в 2021 році. На сьогодні пенсійний вік для жінок визначається залежно від дати їхнього народження.

Таким чином, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

Згідно зі ст. 24 закону, страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Особи, які підлягають загально­обов’язковому державному пенсійному страхуванню, зокрема: громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, у громадських об’єднаннях, у фізичних осіб — підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи (надають послуги) на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру; фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності; особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини; один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Нагадаємо, що збільшення віку виходу на пенсію і кількості мінімального страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, сталося 1 жовтня 2011 року. До того ж, була проведена нова пенсійна реформа, згідно з якою, починаючи з 1 січня 2018 року, відбувається поступове збільшення пенсійного стажу. Таким чином, українці набувають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років.

Слід зауважити, що звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку (п. 1.6 Порядку подання та оформлення документів для призначення та перерахунку пенсій).

Якщо пенсіонер звернеться до Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців з дня досягнення ним пенсійного віку, пенсія буде призначена йому з наступного дня після настання віку виходу на пенсію (п. 1 ч. 1 ст. 45 ЗУ «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування»).

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua