Інформація про бюджет за бюджетними програмами
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2022 рік

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України є головним розпорядником бюджетних коштів за наступними бюджетними програмами:

— КПКВК 0411010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України»

 Мета бюджетної програми:

 Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та урядових комітетів.

— КПКВК 0411070 «Фінансова підтримка газети «Урядовий кур’єр»

 Мета бюджетної програми:

 Всебічне висвітлення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, актуальних проблем державотворення і життя суспільства.

— КПКВК 0411130 «Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади»

 Мета бюджетної програми:

    Держава надає якісні послуги громадянам.

— КПКВК 0411150 «Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро»

 Мета бюджетної програми:

 Здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

 — КПКВК 0411170 «Забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій»

 Мета бюджетної програми:

 Забезпечення функціонування державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій».

 — КПКВК 0411190 «Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні»

 Мета бюджетної програми:

 Забезпечення розвитку неформальної освіти та підтримка розвитку лідерства в Україні.

— КПКВК 0411200 «Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій»

 Мета бюджетної програми:

 Забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

 — КПКВК 0411240 «Функціонування інституції з підтримки та просування експорту»

 Мета бюджетної програми:

 Підтримка українського бізнесу на зовнішніх ринках шляхом розвитку експортних компетенцій, промоції українських товарів та послуг за кордоном, допомоги в налагоджені співробітництва і партнерства між українським та іноземним бізнесом.

 — КПКВК 0412010 «Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

 Мета бюджетної програми:

 Збереження життя, здоров’я, безпеки та благополуччя суспільства, сталої продовольчої безпеки і розвитку експортного потенціалу, створення належних умов для благополуччя тварин та захисту рослин.

 — КПКВК 0412020 «Протиепізоотичні заходи та участь у  Міжнародному епізоотичному бюро»

 Мета бюджетної програми:

 Забезпечення функціонування державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій».

 — КПКВК 0412030 «Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

 Мета бюджетної програми:

 Забезпечення реалізації завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, насіння та садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин, ГМО.

 — КПКВК 0412040 «Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)»

 Мета бюджетної програми:

 Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, посилення захисту прав споживачів, підвищення ефективності ринкового нагляду та нагляду за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів.

 — КПКВК 0414010 «Керівництво та управління у сфері статистики»

 Мета бюджетної програми:

 Забезпечення сучасних потреб державних органів та суспільства в об’єктивній та неупередженій статистичній інформації для прийняття обґрунтованих рішень, проведення досліджень і відкритих обговорень, імплементація міжнародних стандартів в національну статистичну практику.

 — КПКВК 0414020 «Статистичні спостереження»

 Мета бюджетної програми:

 Забезпечення здійснення державної статистичної діяльності та підготовка, проведення Всеукраїнського перепису населення, поширення його результатів, виконання комплексу заходів, пов’язаних із збиранням та опрацюванням статистичної інформації.

 — КПКВК 0414030 «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя»

 Мета бюджетної програми:

 Заохочення громадян до участі в обстеженні умов їх життя, результати якого використовуються при формуванні інформаційної бази для проведення всебічного аналізу рівня життя населення та оцінки бідності.

 — КПКВК 0414040 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державної статистики»

 Мета бюджетної програми:

 Підвищення рівня наукового забезпечення формування та реалізації політики у галузі статистика.

 — КПКВК 0414090 «Підготовка кадрів у сфері статистики закладом вищої освіти та забезпечення діяльності його баз практики»

 Мета бюджетної програми:

 Забезпечення органів державної статистики фахівцями з вищою профільною освітою.

 — КПКВК 0418010 «Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей»

 Мета бюджетної програми:

 Створення та розвиток сприятливих умов для легалізації у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, спрямованих на зміцнення системної стабільності економіки держави та стимулювання інвестицій, забезпечення захисту прав громадян, а також інтеграція у світовий простір без загроз безпеці та національним інтересам України.

 — КПКВК 0419010 «Керівництво та управління у сфері кінематографії»

 Мета бюджетної програми:

 Реалізація державної політики у сфері кінематографії.

 — КПКВК 0419030 «Державна підтримка кінематографії»

 Мета бюджетної програми:

 Розвиток національного кіновиробництва.

 — КПКВК 0419060 «Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії»

 Мета бюджетної програми:

 Фінансова підтримка державою молодих та видатних діячів у галузі кінематографії.