ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) рішенням від 28.12.2017 № АД-382/2017/4411-05 застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації.

За вимогою публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» рішенням Комісії від 23.02.2023 № АД-544/2023/441-01 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі — перегляд).

Дослідження інформації та доказів того, що припинення антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії або поновлення демпінгу, а також визначення наявності продовження чи поновлення шкоди або повного чи часткового усунення (запобігання) шкоди внаслідок застосування остаточних антидемпінгових заходів здійснювалось у рамках періоду дослідження: 01.01.2018 — 31.12.2022.

У рамках проведення перегляду жоден російський виробник чи експортер товару не виявив бажання співпрацювати з Міністерством економіки України (далі — Мінекономіки) та не зареєструвався заінтересованою стороною перегляду.

Ураховуючи вказане, Мінекономіки провело дослідження та зробило відповідні висновки на підставі найбільш показової інформації, яка була в його розпорядженні.

Відповідно до вимог Закону Комісія розглянула подані Мінекономіки звіт та матеріали про результати перегляду та встановила:

у період дослідження до другого кварталу 2022 року імпорт арматури та катанки походженням з Російської Федерації продовжував здійснюватися за демпінговими цінами. З другого кварталу 2022 року імпорт походженням з Російської Федерації припинився. Проте російські виробники продовжують використовувати практику недобросовісної конкуренції під час продажу товару до третіх країн;

внаслідок застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації відбулось часткове усунення шкоди, заподіяної національному товаровиробнику демпінговим імпортом;

становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові;

припинення застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди;

продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації відповідає національним інтересам України.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статей 18 та 19 Закону, Комісія прийняла рішення від 12.04.2024 № АД-558/2024/441-01 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації», згідно з яким вирішила:

завершити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування, порушений відповідно до рішення Комісії від 23.02.2023 № АД-544/2023/441-01;

 продовжити на п’ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації, застосованих рішенням Комісії від 28.12.2017 № АД-382/2017/4411-05, зі змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії від 20.04.2018 № АД-390/2018/4411-05.

Рішення Комісії від 12.04.2024 № АД-558/2024/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі