Які права та обов’язки мають внутрішньо переміщені особи?

Ольга ПОРОХ,
Харківська область

Консультує юрист Всеукраїнського
благодійного фонду «Горєніє»
Олена МАНЬКО

— Не всі переселенці чітко знають свої права та обов’язки. Тож спробуємо ліквідувати цю прогалину.

Загальні права. За ВПО зберігаються всі права людини і громадянина, передбачені законодавством. Зауважимо, що переселенець за місцем переселення разом з паспортом повинен мати довідку про взяття на облік.

Спеціальні права. У ВПО є додаткові права, серед яких:

♦ отримання одноразової та щомісячної грошової допомоги;

♦в сфері трудових правовідносин — робота за сумісництвом, збереження посади, додаткова відпустка, спрощена процедура отримання дубліката трудової книжки;

♦ окрема процедура отримання статусу безробітного;

♦заходи сприяння зайнятості: компенсація транспортних витрат на переїзд на іншу територію для працевлаштування; компенсація витрат роботодавця на оплату праці; компенсація витрат роботодавця на перепідготовку та підвищення кваліфікації; звільнення від випробувального терміну тощо;

♦ пільгове державне кредитування на придбання земельних ділянок, придбання та будівництво житла;

♦ одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці;

♦ додаткова держпідтримка для здобуття освіти: соцстипендія, безкоштовне навчання або компенсація витрат, пільгове проживання у гуртожитках тощо;

♦ забезпечення реалізації права на спадкування;

♦ отримання адміністративних послуг за спрощеною процедурою;

♦ безоплатне тимчасове проживання за умови оплати комунальних послуг;

♦ компенсація за майно, пошкоджене у зв’язку з воєнним конфліктом;

♦ мораторій на нарахування штрафних санкцій, пені за кредитними зобов’язаннями, право на кредитні канікули тощо.

Однак деякі із зазначених прав досі не мають законодавчо врегульованого порядку реалізації.

Обов’язки ВПО після отримання довідки:

♦ у разі переїзду на нове місце проживання в іншу адміністративно-територіальну одиницю протягом 10 днів з дня прибуття повідомити про переїзд підрозділ з питань соцзахисту за новим місцем проживання;

♦ у разі переїзду в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці повідомити структурний підрозділ з питань соцзахисту — телефоном чи особисто;

♦ у разі добровільного повернення до покинутого житла — не пізніш як за 3 дні до від’їзду повідомити про це УСЗН за місцем отримання довідки;

♦ подавати лише достовірні відомості, інакше відшкодувати фактичні витрати, яких зазнали державний та місцеві бюджети в результаті реалізації прав ВПО;

♦ не залишати місця проживання, вказаного в довідці, більш як на 60 днів. Для обґрунтування підстав довшої відсутності (до 90 днів) звернутись із письмовою заявою в довільній формі до підрозділу управління соцзахисту населення.