Я звернулася до нотаріуса для оформлення спадщини після померлої бабусі. У ході перевірки документів було виявлено розбіжності. Чи можливо внести зміни (виправлення) до необхідних документів?

Малютіна М. К.,
м. Чернівці

Начальник Дарницького районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юлія КОСТЮЧЕНКО

Одним із завдань, покладених Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» на відділи державної реєстрації актів цивільного стану є внесення змін до актових записів цивільного стану.

Зміни до актових записів цивільного стану можуть бути внесені у випадку усиновлення, скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним, визнання та встановлення факту батьківства (материнства), коли при реєстрації шлюбу дружина або чоловік зберегли дошлюбні прізвища та в подальшому вирішили обрати прізвище одного з них як спільне або приєднати до свого прізвища, а також у разі необхідності доповнення або виправлення відомостей, що містяться в актових записах цивільного стану тощо.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану вносять зміни до актових записів цивільного стану.

Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за наявності достатніх для цього підстав.

У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку вказуються причини відмови та зазначається про можливість її оскарження в судовому порядку.

Зміни до актового запису цивільного стану вносяться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису.

Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану. На свідоцтві проставляється штамп «Повторно». Свідоцтво про державну реєстрацію, подане заявником для внесення змін, анулюється та знищується у встановленому порядку (пункт 2.22 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року №96/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за №55/18793 (далі Правила внесення змін).

Зміни вносяться в паперові носії актових записів цивільного стану та одночасно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року №1064 (пункти 1.17 та 2.16 Правил внесення змін).

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника, а у випадках, передбачених законодавством, — за місцем зберігання актового запису цивільного стану. Заява подається при пред’явленні заявником паспорта або паспортного документа (частина третя статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», пункт 2.1 Правил внесення змін).

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану на їх вибір.

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану на їх вибір.

Громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.

Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають за кордоном або в Україні, можуть подати заяву про внесення змін до актового запису про народження у зв’язку з доповненням відомостей щодо по батькові та місця народження дитини також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання актового запису.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України не вправі відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін (пункт 2.3 Правил внесення змін).

Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться за заявою: особи, щодо якої складено актовий запис; одного із батьків, опікуна, піклувальника дитини; опікуна недієздатної особи; спадкоємців померлого; представника органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви (частина 2 статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).

Заяви батьків про виправлення (зміну) прізвища або власного імені дитини в актовому записі про її народження у зв’язку з тим, що при державній реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або власне ім’я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного року з дня народження, а заяви про виправлення власного імені дитини у зв’язку з тим, що вона фактично має власне ім’я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, — до досягнення нею 14-річного віку (пункт 2.10 Правил внесення змін).

Разом із заявою про внесення змін до актового запису цивільного стану заявниками подаються: паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства); свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості, або відомості, які підлягають зміні; інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті, крім тих, які знаходяться у володінні відділу або у володінні державних органів, від яких відділ має право їх витребовувати; документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

Підкажіть, будь ласка, як отримати свідоцтво про шлюб, який був укладений 08.09.2018 року у відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Керченського міського управління юстиції в Автономній Республіці Крим.

Забродська Л. В.,
м. Київ

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 року та Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 року за №52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24.12.2010 №3307/5) (далі Правила) (із змінами та доповненнями) працівники органів державної реєстрації актів цивільного стану у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно — правовими актами міністерства юстиції України.

Розділом ІV Правил зазначено, що повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану. Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акта цивільного стану та місця проживання заявника.

Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, повторна видача свідоцтва, витягу архівної довідки здійснюється відділами державної реєстрації акта цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

Перевірка наявності актового запису цивільного стану проводиться за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а також за даними книг державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книг, які зберігаються в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до внесення їх відомостей до цього Реєстру.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає повторне свідоцтво, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію акта цивільного стану після безпосередньої перевірки відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану.

Повторне свідоцтво, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію акта цивільного стану видається повторно без підтвердження у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України або у районі проведення антитерористичної операції, за наявності інформації згідно з відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Повторне свідоцтво або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян видається на підставі:

— заяви встановленого зразка (додатки 24—28 до Правил реєстрації);

— паспорта громадянина;

— підтверджуючих документів про встановлення факту родинних стосунків;

— квитанції про сплату державного мита.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та розділу ІІ Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 року №96/5 (далі Правила), заява про поновлення втраченого актового запису цивільного стану за встановленою формою подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника при пред’явленні паспорта.

Відсутність актового запису цивільного стану підтверджується повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану за формою.

Поновлення актових записів цивільного стану проводиться за заявою:

— особи, щодо якої було складено актовий запис;

— одного з батьків неповнолітнього (малолітнього);

— опікуна недієздатної особи;

— спадкоємців померлого;

Поновлення втрачених актових записів про народження, шлюб, зміну прізвища, розірвання шлюбу, смерть проводиться тільки за наявності документів, які підтверджують, що відповідний актовий запис був раніше складений в органах державної реєстрації актів цивільного стану України (оригінал свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану, його копії засвідченої нотаріально та на підставі рішення суду).

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та її діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Враховуючи вищенаведене для вирішення питання про встановлення факту реєстрації шлюбу, який був складений 08.09.2018 року у відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Керченського міського управління юстиції в Автономній Республіці Крим, необхідно звернутися до суду із відповідною заявою про встановлення факту реєстрації шлюбу в певний час за місцем фактичного проживання заявника.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта»  захищено авторським правом