Промисловість

У січні—вересні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. індекс промислової продукції становив 83,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 18,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 83,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 12,2%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 91,5%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 13%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 70,3%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 19,4%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції становив 89%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 89,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 20,3%. У машинобудуванні, крім ремонту й монтажу машин і устаткування індекс промислової продукції становив 80,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 13,7%. За 9 місяців 2015 р. вироблено 119,2 млрд кВт.годин електроенергії, у т. ч. атомними електростанціями — 64,2 млрд кВт.годин, тепловими — 48,5 млрд кВт?годин.

Сільське господарство

У січні—вересні п. р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 94,7%, у т. ч. в аграрних підприємствах — 95,7%, у господарствах населення — 93,6%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 94,6%, продукції тваринництва — 94,9%.

На початок жовтня п.р. накопано 20,4 млн т картоплі, що на 12,6% менше порівняно з початком жовтня 2014 р.; виробництво овочів відкритого ∂рунту становило 6,9 млн т (скоротилося на 8,1%), плодоягідної продукції — 1,6 млн т (збільшилося на 3,9%).

За січень—вересень п. р. реалізовано на забій 2,3 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,4% менше порівняно з відповідним періодом 2014 р., вироблено 8,4 млн т молока (на 4,4% менше) та 13,4 млрд шт. яєць (на 14,6% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 36%, 76% та 44%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень—вересень 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. збільшився на 1,2%, у т. ч. продукції рослинництва — на 4,3%, продукції тваринництва — зменшився на 5,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—вересень п.р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. зросли на 54%, у т. ч. продукції рослинництва — на 68%, тваринництва — на 43%. У вересні п. р. порівняно із серпнем середні ціни реалізації аграрної продукції знизилися на 7%, у т. ч. рослинництва — на 8%, тваринництва — на 4%.

Будівництво

У січні—вересні 2015 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 34,9 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні—вересні 2015 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 77,2%.

Зведення будівель скоротилося на 17,6%, у т. ч. житлових і нежитлових — на 4,4% та 29,4% відповідно. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 27,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 81,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 10,5% та 8,3% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Одеської та Львівської областей) виконано 63,2% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні—серпні 2015 р. експорт товарів становив 24766,7 млн дол. США, імпорт — 24146,9 млн дол. Порівняно із січнем—серпнем 2014 р. як в експорті, так і в імпорті відбулось скорочення поставок на 33,9% (на 12728,9 млн дол. та 12411,4 млн дол. відповідно). Позитивне сальдо становило 619,8 млн дол. (у січні—серпні 2014 р. також позитивне — 937,3 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 8154,9 млн дол., або 32,9% від загального обсягу експорту, та зменшився порівняно з січнем—серпнем 2014 р. на 3932,8 млн дол., або на 32,5% (у січні—серпні 2014 р. — 12087,7 млн дол., або 32,2%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Єгипту та Індії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 9841,6 млн дол., або 40,8% загального обсягу, та зменшився проти січня—серпня 2014 р. на 3618,7 млн дол., або на 26,9% (у січні—серпні 2014 р. обсяг імпорту становив відповідно 13460,3 млн дол. та 36,8%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—вересень 2015 р. становив 844,3 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем—вереснем 2014 р. становив 86%.

Оборот роздрібної торгівлі за січень—вересень 2015 р. становив 735 млрд грн., це 77,7% обсягу січня—вересня 2014 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень—вересень 2015 р. становив 344,4 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 77,2% обсягу січня—вересня 2014 р.

Транспорт

У січні—вересні 2015 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 230,5 млрд ткм, або 89,5% від обсягу січня—вересня 2014 р. Підприємствами транспорту перевезено 437,5 млн т вантажів, що становить 85,7% від обсягу січня—вересня 2014 р.

У січні—вересні 2015 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 214,9 млн т вантажів, що на 14,0% менше, ніж у січні—вересні 2014 р.

Підприємствами автомобільного транспорту за січень—вересень 2015 р. виконано вантажообіг в обсязі 25,1 млрд ткм, який зменшився на 11,2% порівняно з відповідним періодом минулого року, та перевезено 106,5 млн т вантажів, що на 21,7% менше, ніж за січень—вересень 2014 р.

Водним транспортом за січень—вересень 2015 р. перевезено вантажів у обсязі 4,8 млн т, що на 11,2% більше, ніж за січень—вересень 2014 р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 50,3%. Порівняно з січнем—вереснем 2014 р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 5,5%.

За січень—вересень 2015 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 151,6 млн ткм, що на 6,9% менше, ніж за січень—вересень 2014 р. Авіаційним транспортом перевезено 48,9 тис.т вантажів, що становить 89,2% обсягу відповідного періоду минулого року.

За січень—вересень 2015 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 72,8 млрд пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 3,8 млрд пасажирів, що становить відповідно 90,4% та 86,9% обсягу січня—вересня 2014 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем—вереснем 2014 р. знизилися на 0,1%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,7 млрд пасажирів, що на 22,2% менше, ніж обсяги перевезень пасажирів у січні—вересні 2014 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 30,7%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 11,5%, закордонні перевезення — на 24,3%.

Перевезення пасажирів річковим транспортом зросли на 1,8% порівняно з січнем—вереснем 2014 р. Авіаційним транспортом перевезено 4,9 млн. пасажирів, що на 5,1% менше, ніж за січень—вересень 2014 р. Міським електротранспортом перевезено 1,8 млрд пасажирів, що на 4,4% менше, ніж за січень—вересень 2014 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—вересні 2015 р. становив 141,4% (у відповідному періоді попереднього року — 116,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 34,2%. Найбільше (у 1,6—1,5 раза) зросли ціни на олію, безалкогольні напої, фрукти. На 45,7—36,9% стали дорожчими маргарин, риба та продукти з риби, макаронні вироби, хліб, рис, цукор, продукти переробки зернових.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли у 2,3 раза, що зумовлено суттєвим підвищенням тарифів на природний газ у 5,5 раза, електроенергію в 1,7 раза, гарячу воду в 1,6 раза.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 26,3% насамперед пов’язано з подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 32,3%. Крім того, на 21,2% стали дорожчими амбулаторні послуги.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 20,6% відбулося за рахунок подорожчання транспортних послуг на 26,5%, автомобілів на 25,4%, а також палива та мастил на 14,4%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні—вересні 2015 р. становив 128,0% (у відповідному періоді попереднього року — 127,4%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 40,7%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів — на 26,0%, переробній промисловості — на 23,5%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні—серпні 2015 р. становив 119,6% (у відповідному періоді попереднього року — 108,1%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано підвищення цін на 19,8%, будівель — на 19,4%.

Доходи населення

У січні—серпні 2015 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2014 р. збільшився на 16,9% і становив 3975 грн.

У всіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 4 із них заробітна плата перевищила середню по країні: у  м. Києві — 6374 грн, Донецькій — 4803 грн, Дніпропетровській — 4211 грн та Запорізькій — 3993 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати зафіксовано в Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях, він не перевищував 74% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні—серпні 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. становив 76,8%.

Упродовж січня—серпня 2015 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 51,8%, або на 684,2 млн грн, і на 1 вересня п.р. становила 2004,2 млн грн, що дорівнює 5,8% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2015 р.

У січні—серпні 2015 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2679,1 тис. домогосподарств, що становило 89,7% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях — 2034,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 645,0 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні—серпні 2015 р. становила 625,8 млн грн, з неї у міських поселеннях — 473,7 млн грн, у сільській місцевості — 152,1 млн грн.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років становила 18,1 млн осіб, з яких 16,4 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) — безробітні. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15—70 років — 56,5%, а в працездатному віці — 64,6%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 9,2%, а працездатного віку — 9,6%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2015 р. становила 407,4 тис. осіб, або 24,5% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією Міжнародної організації праці (МОП). Допомогу по безробіттю отримували 78,0% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних майже дві третини (62,7%) становили жінки.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 вересня 2015 р., становила 42805,7 тис. осіб. Упродовж січня—серпня 2015 р. чисельність населення зменшилася на 123,6 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (130,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (6,9 тис. осіб).

Кількість живонароджених у січні—серпні 2015 р. становила 273,9 тис. осіб, померлих — 404,4 тис. осіб.

(дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення  антитерористичної операції)

Державна служба статистики України