ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту  в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням  з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) за скаргою ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 28.09.2018 № АД 397/2018/4411-05 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки.

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено:

плоский прокат у рулонах, листах та смугах з вуглецевої або легованої сталей (за виключенням швидкорізальної сталі) з покриттям алюмінієм, цинком, сплавами цинк-алюміній, цинк-залізо, алюміній-цинк, алюміній-кремній, хромом, міддю та нікелем або їх сплавами, що нанесені методом занурювання у розплав (крім плакування), електролітичним (гальванічним) або іншим способом; з хімічним обробленням поверхні (наприклад: фосфатування, хромування, оксалатизація, борування, тощо) (далі – Товар), що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами: 7210 30 00 00, 7210 41 00 00, 7210 49 00 00, 7210 50 00 00, 7210 61 00 00, 7210 69 00 00, 7210 90 80 00, 7212 20 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 20 00, 7212 50 30 00, 7212 50 40 00, 7212 50 61 00, 7212 50 69 00, 7212 50 90 00, 7225 91 00 00, 7225 92 00 00, 7225 99 00 00, 7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00, походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки.

Періодом дослідження визначено чотири річні періоди:

1-й річний період: 01.01.2015 – 31.12.2015;

2-й річний період: 01.01.2016 – 31.12.2016;

3-й річний період: 01.01.2017 – 31.12.2017;

4-й річний період: 01.07.2017 – 30.06.2018.

Період розслідування – 01.07.2017 – 30.06.2018.

За результатами проведеного розслідування, розглянувши матеріали Мінекономрозвитку, Комісія встановила:

ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Товару в Україні становила понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

наявність протягом періоду розслідування демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу. Демпінгова маржа становила:

для виробників/експортерів Товару походженням з Російської Федерації – 47,57 %;

для виробників/експортерів Товару походженням з Китайської Народної Республіки – 22,78 %;

обсяги демпінгового імпорту Товару походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки за період дослідження зросли в абсолютних показниках на 48,2 %, відносно споживання Товару на внутрішньому ринку України – на 21,3 %, а відносно загальних обсягів виробництва Товару в Україні зменшились на 7,3 %.  Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону для оцінки сукупного впливу імпорту з декількох країн було встановлено, що в кожній країні наявна демпінгова маржа вище, ніж мінімальний рівень, та обсяг демпінгового імпорту не є незначним;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові. За період дослідження відбулося погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника, зокрема скорочення частки національного товаровиробника на внутрішньому ринку України на 22,7 %, скорочення обсягів продажу на внутрішньому ринку України на 5,6 %, зниження рівня зайнятості працівників на 5,3 %, зростання обсягів залишків на 31,7 %, скорочення ліквідності на 3,4 %. Суттєво зросли збитки в гривневому еквіваленті на 315,4 % та від’ємний рівень рентабельності від продажу на внутрішньому ринку України на 63,2 %;

наявність у країнах експорту значного експортного потенціалу, що підтверджується їх суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей, які значно перевищують обсяги споживання Товару на внутрішньому ринку України;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки в період розслідування здійснювався за цінами, що були нижчими як за ціни продажу Товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, так і за його собівартість;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки, та заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Відповіді асоціації китайських виробників експортерів China Iron and Steel Association  та китайських компаній Zhangjiagang Baiyao Import&Export Co., ltd. ZHICHENG STEEL MATERIAL CO., LTD., Zhejiang P.R.P.T. Prepainted Technology Co., Ltd., Zhejiang Lianxin Steel Plate Technology Co., Ltd., Shandong Ruichen Industry & Trading Co., Ltd., Shandong Lantian Steel Sheet Co.,Ltd., LS (Shanghai) International Trading Co., Ltd., Shandong Huijin Color Steel Co., Ltd. на запитальник для іноземного виробника і/або експортера та додаткові запити не були враховані в ході проведення антидемпінгового розслідування, оскільки зазначені відповіді були надані з порушенням вимог статей 13, 31 та 32 Закону, про що відповідні заінтересовані сторони було поінформовано відповідно до вимог Закону.

Основні факти та висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономрозвитку надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 26.06.2019 № АД-420/2019/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

плоский прокат у рулонах, листах та смугах з вуглецевої або легованої сталей (за виключенням швидкорізальної сталі) з покриттям алюмінієм, цинком, сплавами цинк-алюміній, цинк-залізо, алюміній-цинк, алюміній-кремній, хромом, міддю та нікелем або їх сплавами, що нанесені методом занурювання у розплав (крім плакування), електролітичним (гальванічним) або іншим способом; з хімічним обробленням поверхні (наприклад: фосфатування, хромування, оксалатизація, борування, тощо), що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами: 7210 30 00 00, 7210 41 00 00, 7210 49 00 00, 7210 50 00 00, 7210 61 00 00, 7210 69 00 00, 7210 90 80 00, 7212 20 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 20 00, 7212 50 30 00, 7212 50 40 00, 7212 50 61 00, 7212 50 69 00, 7212 50 90 00, 7225 91 00 00, 7225 92 00 00, 7225 99 00 00, 7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00, походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

для виробників/експортерів Товару походженням з Російської Федерації – 47,57 %;

для виробників/експортерів Товару походженням з Китайської Народної Республіки – 22,78 %;

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі