ПОВІДОМЛЕННЯ

про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну соди каустичної походженням
з Російської Федерації

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 3 листопада 2014 року відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) та з урахуванням положень Угоди про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року розглянула скаргу, подану ПАТ «Дніпроазот» «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну соди каустичної марки РД походженням з Російської Федерації» (далі – скарга) та звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі  Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінговогої процедури щодо імпорту в Україну соди каустичної марки РД походженням з Російської Федерації.

За результатами такого розгляду Комісія встановила:

У скарзі зазначено достатньо відомостей, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником.

У скарзі зазначено достатньо об∂рунтованої інформації стосовно того, що імпорт в Україну соди каустичної марки РД походженням з Російської Федерації здійснювався за демпінговими цінами, причому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними в розумінні положень Закону.

У скарзі міститься достатньо відомостей стосовно того, що імпорт в Україну соди каустичної марки РД походженням з Російської Федерації здійснювався в таких обсягах та на таких умовах, що міг призвести до заподіяння значної шкоди національним товаровиробником. Зокрема, відбулося зростання обсягів імпорту в абсолютних показниках, а також відносно виробництва соди каустичної національним товаровиробником та споживання соди каустичної на внутрішньому ринку. Рівень цін, за якими здійснювався імпорт соди каустичної походженням з Російської Федерації був нижчим за рівень цін продажів національного товаровиробника. Негативні наслідки підтверджувалися динамікою погіршення ряду економічних чинників і показників (виробництва, завантаженості виробничих потужностей, обсягів продажу, частки національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, залишків товару на складах, фінансових результатів, продуктивності праці тощо).

Ураховуючи вищезазначене та керуючись положеннями частини одинадцятої статті 12 Закону, Комісія прийняла рішення № АД-324/2014/4421-06 «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну соди каустичної походженням з Російської Федерації».

Опис товару, який є об’єктом розслідування: гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (рідкий луг каустичної соди), одержаний діафрагмовим методом із масовою часткою хлориду (хлористого) натрію не менш як 2,0 % (марки РД), що згідно з УКТЗЕД класифікується за кодом 2815 12 00 10.

Країною походження вищезазначеного товару є Російська Федерація.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

Якщо можливе застосування антидемпінгових заходів будь-яким чином стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, що може бути корисною для цілей проведення антидемпінгового розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Відповідно до частини другої статті 4 Закону відомості, письмові докази та інша інформація, подані Мінекономрозвитку або Комісії, ураховуються ними в процесі антидемпінгового розслідування за умови їх викладення державною мовою України та у строки, передбачені статтею 6 Закону.

Протягом 30 днів із дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін антидемпінгового розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. Для здійснення реєстрації заінтересованою стороною необхідно зазначити назву, вид господарської діяльності, адресу, телефон/факс та адресу робочої електронної поштової скриньки.

Протягом 60 днів із дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення та проведення антидемпінгового розслідування.

Адреса Мінекономрозвитку:

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;

контактний телефон: 286-03-23; факс: 226-31-81;

адреса електронної пошти: meconomy@me.gov.ua.

Інформація та докази, що надаються Мінекономрозвитку однією із заінтересованих сторін під час антидемпінгового розслідування, надсилаються цією заінтересованою стороною усім іншим заінтересованим сторонам. Якщо інформація та докази не надсилаються Мінекономрозвитку або заінтересованим сторонам або якщо цю інформацію та докази неможливо перевірити, така інформація та докази не враховуються Мінекономрозвитку у процесі антидемпінгового розслідування.

У разі надання матеріалів, що містять конфіденційну інформацію, заінтересовані сторони повинні позначити таку інформацію написом «КОНФІДЕНЦІЙНО» та супроводити її неконфіденційним резюме. Резюме повинно бути деталізованим, щоб було зрозуміло суть конфіденційно переданої інформації.

Відповідно до статті 31 Закону в разі, якщо заінтересована сторона відмовляє в доступі до необхідної інформації або не подає її у строки, установлені Законом, або перешкоджає антидемпінговому розслідуванню, Мінекономрозвитку може на підставі інформації, якою воно володіє, робити відповідні позитивні або негативні попередні чи остаточні висновки щодо необхідності термінового застосування антидемпінгових заходів. Якщо заінтересована сторона повністю або частково ухиляється від співпраці з Мінекономрозвитку та у зв’язку з цим не подається інформація, що стосується антидемпінгового розслідування, результат антидемпінгового розслідування для цієї сторони може бути менш сприятливим, ніж у випадку, коли сторона не ухиляється від співпраці.

Рішення Комісії від 3 листопада 2014 року № АД-324/2014/4421-06 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі