При виїзді за кордон на постійне місце проживання подайте декларацію

Громадяни України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до органу доходів і зборів декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). Така декларація подається не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Контролюючий орган протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації перевіряє визначене податкове зобов’язання та сплату належної суми податку. У разі відсутності податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб видається відповідна довідка, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

Обов’язок щодо подання податкової декларації платниками податку-резидентами, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, визначено п. 179.3 ст.179 розд.ІV Податкового кодексу України, повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів.

Форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) та Порядок її заповнення затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 №795, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  9 січня 2014 р. за №8/24785.

Що робити, якщо Пенсійний фонд України для підтвердження права на призначення пенсії за вислугу років фармацевтичних працівників вимагає копії ліцензії?

Згідно частини другої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Законом України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, зокрема, що працівники охорони здоров’я при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років незалежно від віку, мають право на пенсію за вислугу років.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 затверджено Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.

Статтею 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» встановлено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим Постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846, визначено перелік документів, що додаються до заяви про призначення пенсії. Зокрема, пунктом 11 цього Порядку передбачено, що до заяви про призначення пенсії за вислугу років, крім документів, передбачених підпунктами «а»-«г», «д» пункту 7 цього Порядку, надаються також документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого виду пенсії.

Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» встановлено, що ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов.

Ліцензіат – це суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Законами України ліцензії та їх копії не віднесено ані до документів, що підтверджують наявний трудовий стаж, ані до документів, що підтверджують виконання певної роботи.

Також, Законами України не передбачено обов’язку працівника при оформленні пенсії підтверджувати право суб’єкта господарювання, у якого він працював, на провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Враховуючи зазначене, та у зв’язку із численними надходженнями запитів громадян щодо надання копій ліцензій, підтвердження видачі ліцензій тощо для подання органам Пенсійного фонду при призначенні (перерахунку) пенсій, зокрема, фармацевтичним працівникам, Міністерство соціальної політики України на запит Держпідприємництва України повідомило, що нормативними актами не передбачено надання копії ліцензії для призначення пенсії за вислугу років, а Пенсійним фондом України надано відповідні роз’яснення з порушеного питання підвідомчим органам.