ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності  за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,  зафіксовані в автоматичному режимі

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 142 такого змісту:

"Стаття 142. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

Адміністративну відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку та/або відеозапис без участі оператора), несе особа, за якою зареєстрований транспортний засіб.

У разі якщо транспортний засіб зареєстрований за підприємством, установою, організацією, до адміністративної відповідальності притягається особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення. Інформація про таку особу надається керівником підприємства, установи, організації на запит посадової особи підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, відповідно до статті 2792 цього Кодексу. За ненадання зазначеної інформації (надання неправдивої інформації) керівник підприємства, установи, організації притягається до адміністративної відповідальності в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У разі якщо транспортний засіб зареєстрований за межами території України і відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

Особи, зазначені у частинах першій - третій цієї статті, не підлягають адміністративній відповідальності, якщо доведуть, що транспортний засіб або його номерний знак вибув з їх володіння внаслідок протиправних дій інших осіб або що у момент вчинення адміністративного правопорушення таким транспортним засобом керувала інша особа";

Повний текст Закону України читайте тут