Промисловість

У січні — липні 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013-го індекс промислової продукції становив 94,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 3,7%, зокрема у добуванні кам’яного та бурого вугілля — на 8,5%, сирої нафти та природного газу — на 2,1%, металевих руд — на 1,3%. Водночас одержано приріст продукції у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (0,2%).

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 0,6%, зокрема у виробництві м’яса та м’ясних продуктів — на 4,1%, олії та тваринних жирів — на 37,3%, молочних продуктів — на 0,7%, тютюнових виробів — на 6,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 94,5%,

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 4,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції становив 95,6%. У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 15,2%,

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 2,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 91,8.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 90,8З%. У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 81,1%.  У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 1,4%.

Сільське господарство

У січні — липні індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом  2013 року становив  103,4%, зокрема в аграрних підприємствах — 102,8%, у господарствах населення — 104,0%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 103,2%, продукції тваринництва — 103,5%.

Станом на 1 серпня цього року зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 8,1 млн га (на 8,2% менше, ніж на 1 серпня 2013-го), намолочено 29,0 млн т зерна (на 4,4% більше) за середньої врожайності 35,7 ц з 1 га зібраної площі (на 4,3 ц, або на 13,7% більше, ніж торік).

За січень — липень реалізовано на забій 1,8 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 6,2% більше порівняно з відповідним періодом 2013 р.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції порівняно з січнем — липнем 2013 р. збільшився на 24,7%.

У січні — липні цього року середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими  підприємствами за всіма напрямами реалізації зросли на 8,6%.

Будівельна діяльність

У січні — липні 2014 р. підприємства України виконали будівельних робіт на суму 25,6 млрд грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2013 р. становив 87,6%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за січень — червень 2014 р. становив 33 871,9 млн дол. США, імпорту — 30 832,6 млн дол. (для уникнення подвійного обліку із загальних обсягів товарів та послуг вилучено вартість послуг з переробки давальницької сировини, які за січень — червень 2014 р. становили в експорті — 709,4 млн дол. США (за січень — червень 2013 р. — 817,4 млн дол.), в імпорті — 7,3 млн дол. (6,4 млн дол.).  Порівняно із січнем — червнем 2013-го експорт становив 94%, а імпорт — 82%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 3039,3 млн дол. (за січень — червень 2013 р. — негативне 1555,4 млн дол.).

Обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 28 623,6 млн дол. США та 28 055,2 млн дол. Порівняно із січнем — червнем 2013 р. експорт скоротився на 5,2%, імпорт — на 17,9%. Позитивне сальдо становить 568,4 млн дол. (за січень — червень 2013-го від’ємне — 3981,5 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів становить 1,02 (за січень — червень 2013-го — 0,88).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 206 країн.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 33,1% загального обсягу експорту, до інших країн — 66,9% (за січень — червень 2013 року — 27,3% та 72,7% відповідно).

Індекс цін зовнішньої торгівлі товарами (червень 2014 року до червня 2013-го) в експорті становив 96,1%, в імпорті — 97,4%.

Від країн ЄС було одержано 50,7% загального імпорту послуг (за січень — червень 2013 року — відповідно  55,1%).

Структура як експорту, так й імпорту послуг тривалий час залишається майже незмінною. За січень — червень 2014 року найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, які займали 52,8% загального обсягу експорту (за   рахунок наданих послуг трубопровідного транспорту, залізничного, повітряного та морського), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги — 13,8%, послуги з переробки матеріальних ресурсів — 12% та ділові послуги — 11,7%.

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2014 р. становив 50,0 млрд дол. США та в розрахунку на одну особу населення становить 1164,1 дол. Інвестиції надійшли зі 133 країн.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 липня 2014 року становив 6,5 млрд дол.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — липень 2014 року становив 526,1 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем — липнем 2013-го становить 86,9%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень — липень 2014 року становив 495,2 млрд грн, що на 1% менше від обсягу січня — липня 2013-го. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,4%. В обороті організованих ринків 11,3% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) порівняно із січнем — липнем попереднього року зменшився на 8,3% і становив 12 млрд грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, за січень — липень 2014-го становив 240,7 млрд грн, що в порівнянних цінах на 3,2% менше від обсягу січня — липня 2013 року.

Транспорт

За січень — липень 2014-го підприємствами транспорту перевезено 411,9 млн т вантажів, що становить 99,6% обсягу січня — липня 2013 р. Вантажооборот становив 206,6 млрд ткм, або 99,2% обсягу січня — липня 2013 року.

Перевезення вантажів залізницями скоротилися на 1,6% обсягу січня — липня 2013 р. Водним транспортом перевезено вантажів обсягом 2,9 млн т, що на 12,1% більше, ніж за січень — липень 2013-го. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зросли на 14,9%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 7,3% і становив 80,9 млн т.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — липень 2014 р. перевезено 107,0 млн т вантажів, що на 10,3% більше, ніж за січень — липень 2013-го і виконано вантажооборот обсягом 22,2 млрд ткм, який зріс на 1,8% порівняно з відповідним періодом торік.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — липні 2014-го становив 112,0% (у відповідному періоді попереднього року — 100,0%).

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 20,4% головним чином  через підвищення плати за  каналізацію  на 49,7%, водопостачання  на 32,5%, гарячу воду на 32,4%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — липні 2014 року становив 121,2% (у відповідному періоді попереднього року — 100,7%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні — червні 2014 р. становив 105,7% (у відповідному періоді попереднього року — 103,2%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано підвищення цін на 7,8%,  будівель — на 4,6%.

Доходи населення

У січні — червні 2014 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2013-го збільшився на 5,3% і становив 3368 грн.

Індекс реальної заробітної плати порівняно із січнем — червнем 2013 року становив 99,6%.

Упродовж січня — червня 2014-го загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 28,9%, або на 217,7 млн грн, і на 1 липня становила 970,7 млн грн, що дорівнює 2,8% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2014-го.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося головним чином за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня — червня цього року заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 40,4% (на 166,9 млн грн) і на 1 липня становила 580,1 млн грн.

У січні — червні 2014 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 484,9 тис. сімей, що становило 92,4% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями.

Крім того, 161,9 тис. сімей (85,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні — червні 2014 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 20,3 млрд грн (103,2% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у червні 2014 р. порівняно із травнем зменшилась на 2,5% і на кінець червня становила 11157,4 млн грн.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І квартал 2014 року)  становила 20,2 млн осіб, з яких 18,4 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,8 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: віком 15—70 років — 57,5%, а працездатного віку — 65,2%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 9,0%, працездатного віку — 9,4%.

Упродовж січня — липня 2014-го статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості отримали 1015,9 тис. осіб, що на 4,2 тис., або на 0,4%, менше, ніж у відповідному періоді торік.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж липня 2014 року на 0,9% і на кінець місяця становила 433,5 тис. осіб. Допомогу з безробіття отримували 79% осіб, які мали статус безробітного.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець липня 2014 року спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (20,4% загальної кількості заявлених вакансій) і робітників найпростіших професій (14,9%), а найменший — на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,5%) і технічних службовців (3,6%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) загалом у країні майже не змінилось і становило 89 осіб на кінець липня. Порівняно з відповідним періодом торік цей показник зріс на 28 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у січні — липні цього року було працевлаштовано 318 тис. осіб, або 31,3% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, зокрема у липні — 36,3 тис. осіб, що на 14,5% менше, ніж у червні.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям в липні 2014-го становила 327,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття становив 1201 грн, що на 3,9% нижче за законодавчо визначений розмір мінімальної заробітної плати (1250 грн).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 липня 2014 року, становила 42 988 тис. осіб. Упродовж січня — червня 2014-го чисельність населення зменшилася на 85,1 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4 особи.  

Державна служба
статистики України