У статті 65 Закону України «Про вищу освіту» йдеться, що наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у закладах вищої освіти є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Провадження наукової і науково-технічної діяльності університетами, академіями, інститутами є обов’язковим.

Як розповів ректор Черкаського державного технологічного університету доктор політичних наук, професор Олег Григор, наукова робота давно стала невід’ємною складовою діяльності університету. Нині заклад активізував розроблення міжнародних проєктів, укладає міжнародні договори про наукову співпрацю з університетами. Він активно виконує розробки, корисні для ЗСУ. Триває робота над уточненням та вдосконаленням окремих деталей. Усі проєкти, що їх розробляє університет і які фінансуються з бюджету, так чи інакше нині пов’язані з обороноздатністю держави.

Наукові розробки — у практику

Із науковою інфраструктурою університету, яка й допомагає розвивати наукові засади, знайомить проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків доктор технічних наук професор Еміль Фауре. Численні наукові центри та добре оснащені лабораторії, багата науково-технічна бібліотека вражають. Науково-технічна рада й наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених закладу працюють не на папері, а в конкретних аудиторіях та лабораторіях, розв’язуючи злободенні наукові проблеми.

Нині, приміром, як розповів Еміль Фауре, за рахунок видатків загального фонду державного бюджету колектив працює над трьома науково-дослідними роботами з обсягом фінансування 2024,3 тисячі гривень на рік. Усі роботи науковців мають важливе оборонне значення. Як зауважують учасники проєктів, уже тепер можна сказати, що їхня ефективність перевершить усі сподівання. Важливо, що протягом останніх трьох років усе фінансування за рахунок видатків загального фонду державного бюджету спрямовують на виконання науково-технічних (експериментальних) розробок. Поза держбюджетними і госпдоговірними темами науковці ЧДТУ виконують значну кількість інших науково-дослідних робіт у межах кафедральної тематики, зареєстрованої в УкрІНТЕІ.

В інжиніринговій лабораторії панує атмосфера творчого пошуку. Фото надане ЧДТУ

Науковці допомагають розв’язувати важливі проблеми, що постають перед промисловими підприємствами області та України. За межами університету впроваджено розробки на ПрАТ «Еко-Азот», ТОВАРК «Лаккі-плюс», ТОВ «БудМонтаж Реконструкція-2000», ЗАТ «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес» та на інших підприємствах України. Вони допомагають підвищити продуктивність праці, поліпшити організацію виробництва, заощадити велику кількість енергоресурсів та сировини, зменшити вплив виробництва на навколишнє середовище, знизити собівартість продукції. Приміром, модернізація виробництва карбаміду на ПАТ «Азот», яку виконують за участю університетських науковців, дає змогу значно знизити собівартість готової продукції. З урахуванням коригування вартості карбаміду на світовому ринку чималий відсоток заощаджень переходить для підприємства в додатковий чистий прибуток.

Доктор технічних наук професор Костянтин Базіло на одному з підприємств допомагає впроваджувати власну розробку високоефективної мобільної ультразвукової системи для інтенсифікації процесу екстракції у виготовленні концентрованих напоїв функціонального призначення. Команда молодих науковців під керівництвом професора Еміля Фауре розробила мобільну систему захищеного інформаційного обміну. Доцент Олександр Батраченко розробив мобільний ультразвуковий комплекс для інтенсифікації процесу подрібнення сировини під час виготовлення функціональних м’ясних продуктів.

Найефективніші розробки науковців університету стосуються розв’язання проблем машинобудівної галузі, інформаційно-комунікаційних технологій, інформатизації закладів охорони здоров’я, медичного приладобудування та медицини, галузі енергетики та енергоефективності, хімічної інженерії, а також економіки, маркетингу, фінансів, екології, філософії, філології, історії та інших напрямів. Запропоновані науковцями ЧДТУ технології можна розглядати як готові інвестиційні пропозиції та проєкти.

Останніми роками спостерігається позитивна динаміка щодо кількості поданих заявок і отриманих патентів. Для підтримки інноваційної діяльності в ЧДТУ активно функціонує інжинірингова лабораторія. Створений у співпраці із громадською організацією «Асоціація Noosphere» підрозділ інтегрує наукові підходи в бізнес і створює ефективну стартап-платформу для студентів і молодих фахівців України. У лабораторії студенти, учні загальноосвітніх шкіл та молоді інженери працюють над своїми проєктами на доступній технічній базі безкоштовно і під менторством досвідчених фахівців.

Розвиваючи творче мислення

Університет приділяє значну увагу вдосконаленню та розширенню наукової інфраструктури. Тривають переговори з підприємствами області про облаштування в найближчій перспективі спеціалізованих лабораторій на базі ЧДТУ для проведення наукових досліджень. Зокрема, за сприяння ТОВ «Араміс», ТОВ «Інекс» та НВП «ЛВТ» заплановано на базі університету утворити лазерний центр.

ЧДТУ — знаний в області видавець навчальної й наукової літератури. Вчена рада університету за останні два роки рекомендувала до друку 37 монографій. За виданими тут посібниками навчається багато студентів України. Цього року побачила світ значна кількість публікацій, зокрема наукових праць здобувачів вищої освіти, які присвячені аналізу проблемних питань, пов’язаних з воєнною агресією російської федерації.

За плідну наукову діяльність працівники ЧДТУ регулярно отримують відзнаки та заохочення від адміністрації університету, органів місцевого самоврядування, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Президента України.

Іменну стипендію Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук торік одержав професор Еміль Фауре. Недавно докторам технічних наук професорам Емілю Фауре і Костянтинові Базілу призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. Щороку обласна державна адміністрація та обласна рада преміюють найкращих молодих науковців Черкащини, серед них науковці ЧДТУ.

Старшого викладача кафедри приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій кандидата технічних наук Василя Заїку кілька років тому підтримали грантом Президента України «Розробка мобільного багатокомпонентного ультразвукового хірургічного інструменту з коливальними системами різної фізичної природи для військової та цивільної медицини». Команда MUSIC-Med у складі Костянтина Базіла та Василя Заїки стала переможцем першого всеукраїнського конкурсу біомедичних стартапів MBioSChallenge у номінації стартапів на стадії ідеї, посіла третє місце в конкурсі стартапів у межах ІІІ Міжнародного форуму «Innovation Market».

Простір для юних талантів

Предмет особливої уваги, наголосив ректор Олег Григор, — науково-дослідна робота студентів. Для популяризації науки серед молоді в межах програми «Німецько-українські зустрічі молоді» спільно з Технічним університетом Берліна реалізували проєкт Amusing Science, який стосується інноваційних шляхів інтеграції з наукою та технологіями. Студенти часто виступають з науковими публікаціями, беруть активну участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах. Студентські наукові роботи регулярно посідають призові місця у всеукраїнських конкурсах.

Ефективна форма науково-дослідної роботи студентів — їхня активна участь у проблемних групах і наукових гуртках. Цього року студенти займаються в 39 наукових гуртках. Це дає змогу їм із першого курсу долучатися до наукової роботи кафедр і факультетів, брати активну участь у виконанні кафедральних, держбюджетних і госпдоговірних тем.

Багато здобувачів вищої освіти займається науковою роботою за індивідуальним планом. Університет підтримує юних науковців і щороку вручає премії за вагомі наукові досягнення. Торік її одержали Володимир Чудов, Андрій Мороз, Павло Усік, Інна Король та Валерія Прилуцька.

А навесні тут гучно проходять дні студентської науки. Конференції, виставки, семінари, тренінги та демонстрації здобутків молоді — все це сприяє розвитку науково-технічної творчості. Найкращі роботи публікують у збірниках тез доповідей студентської науково-практичної конференції, які оприлюднюють на сайті університету. Цього року дні студентської науки відкривав організований університетом міжрегіональний науковий телеміст «Учені України єдині. Разом ми сильніші», щоб в умовах воєнного стану об’єднати науковців навколо викликів сьогодення. 

Виховують патріотів

Із початку повномасштабної війни викладачі та студенти університету активно долучилися до волонтерської діяльності для зміцнення обороноздатності країни, надання гуманітарної допомоги та підтримки вимушених переселенців. Проте чи не найпотужніша на сьогодні боротьба колективу університету на кіберфронті. До
цієї боротьби, розповів проректор з гуманітарно-виховних питань Валентин Лазуренко, активно долучилися студенти, особливо здобувачі спеціальностей у галузі інформаційних та комунікаційних технологій. Усі вони влилися до лав новоствореної й такої необхідної для боротьби з жорстоким російським агресором ІТ-армії України.

Недавно департамент кіберполіції Національної поліції України відзначив подяками найкращих студентів, які стали висококваліфікованими ІТ-фахівцями, що ефективно протидіють інформаційним атакам у кіберпросторі.
Ні на мить не припиняється національно-патріотичне виховання. У закладі відбулися два великі регіональні творчі конкурси, мета яких — у непростий для всієї нашої країни час об’єднати студентів, викладачів університету та усіх черкасців навколо ідеї Великої Перемоги України у війні з російським агресором. І це ЧДТУ вдалося, адже до участі долучилися жителі майже кожної громади Черкащини. На конкурс патріотичного малюнка надійшло 153 роботи, з них 43 відзначило компетентне журі, до складу якого увійшли викладачі кафедри дизайну університету. Літературний конкурс «Крила Української Перемоги» зібрав 96 творів: поезія, проза, публіцистика, авторська пісня. Нині готують до друку збірник найкращих творів конкурсантів.

Великий резонанс мала виставка плакатних робіт номінації «Дизайн» Міжнародної мистецької акції «ВОЛЬНАНОВА». Акцію присвячено героїчному опору українського народу російським окупантам у війні та майбутньому розквіту України. Вона об’єднала роботи професійних дизайнерів і дизайнерів-початківців, студентів із різних країн Європи.