ПОВІДОМЛЕННЯ
 
про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких видів виробів з асфальту або аналогічного матеріалу походженням з Республіки Білорусь

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАІЗОЛ» та товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД ОРЕОЛ-1» (далі – заявник) за підтримки товариства з обмеженою відповідальністю «ЦРМ», товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМТЕХ» та товариства з обмеженою відповідальністю «ЮС-ЛТД» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 16.04.2021 № АД-485/2021/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів виробів з асфальту або аналогічного матеріалу походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації (далі – розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об'єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

деякі вироби з асфальту або аналогічного матеріалу, які виконують покрівельну, гідроізоляційну та/або пароізоляційну функцію для різного типу дахів, фундаментів, підземних споруд, а саме: євроруберойд та бітумна черепиця, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодами ex 6807 10 00 21, ex 6807 10 00 29, ex 6807 90 00 90 (далі – Товар).

Країни походження Товару: Республіка Білорусь та Російська Федерація.

Період дослідження: 01.01.2018 – 31.12.2020.

Період розслідування: 01.01.2020 – 31.12.2020.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки) звіт та матеріали про результати розслідування та встановила:

заявник є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Товару в Україні становила понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації здійснювався за демпінговими цінами. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

обсяги демпінгового імпорту в  період розслідування зросли на 20,7 % порівняно з 2019 р. та на 97,6 % порівняно з 2018 р.;

частка демпінгового імпорту відносно виробництва у період розслідування збільшилася на 65,6 % порівняно з 2019 р. та на 182,1 %, порівняно з 2018 р., а відносно споживання – на 19,0 % та на 62,5 % відповідно;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. За період дослідження у порівнянні з базовим періодом відбулося погіршення низки фінансово-економічних показників національного товаровиробника, зокрема зменшилися обсяги виробництва Товару – на 30,0 %, рівень використання виробничих потужностей – на 39,9 %; обсяги продажу на внутрішньому ринку – на 34,3 %, фінансовий результат від продажу на внутрішній ринок у доларовому еквіваленті – на 302,4 %, у гривневому – на 300,6 %, кількість працівників, зайнятих у виробництві – на 0,9 %; продуктивність праці  – на 31,7 %, обсяги здійснених інвестицій – на 52,7 %. За період розслідування у порівнянні з попереднім періодом зменшилися обсяги виробництва Товару – на 27,1 %, рівень використання виробничих потужностей – 33,6 %, обсяги продажу на внутрішньому ринку – на 30,7 %, фінансовий результату від продажу на внутрішній ринок у доларовому еквіваленті – на 343,7 %, у гривневому – на 354,0 %, рентабельність продажу на внутрішньому ринку – протягом усіх періодів від’ємна, та скоротилася на 27,0 %, кількість працівників, зайнятих у виробництві – на 1,6 %, продуктивність праці – на 32,6 %;

маржу шкоди визначено на рівні 44,30 % для Товару походженням з Республіки Білорусь та 40,82 % для Товару походженням з Російської Федерації;

наявність у Республіці Білорусь та Російській Федерації значного експортного потенціалу, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту Товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу подібного Товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації відповідає національним інтересам України.

Основні факти і висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономіки надіслано заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробнику, та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Водночас ураховуючи заборону ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» та фактичне припинення імпорту Товару з Російської Федерації, відсутня необхідність застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну Товару походженням з Російської Федерації.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 13.07.2023 № АД-547/2023/441-01 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких видів виробів з асфальту або аналогічного матеріалу походженням з Республіки Білорусь», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь, що має такий опис:

деякі вироби з асфальту або аналогічного матеріалу, які виконують покрівельну, гідроізоляційну та/або пароізоляційну функцію для різного типу дахів, фундаментів, підземних споруд, а саме: євроруберойд та бітумна черепиця, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодами ex 6807 10 00 21, ex 6807 10 00 29, ex 6807 90 00 90.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою 27,68 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов'язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження, здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита.

Рішення Комісії від 13.07.2023 № АД-547/2023/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі