ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь у зв’язку із закінченням строку їх застосування

30.10.2018 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розгляну- ла звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати прове- дення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоце- ментних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь у зв’язку із за- кінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила відсутність доказів того, що припи- нення антидемпінгових заходів імовірно спричинить продовження дії або поновлен- ня демпінгу та заподіяння шкоди.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 19 Закону України «Про захист на- ціонального товаровиробника від демпінгового імпорту» Комісія прийняла рішення № АД-400/2018/4411-05, згідно з яким:

завершила перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну товару походженням з Республіки Білорусь, що має такий опис:

листи азбестоцементні гофровані (шифер), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 6811 40 00 10;

вирішила не продовжувати дію антидемпінгових заходів, застосованих згідно з рішенням Комісії від 10.09.2012 № АД-282/2012/4423-08 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Республіки Білорусь».

Рішення Комісії від 30.10.2018 № АД-400/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі