БЮДЖЕТ

Рада міністрів Криму розробила проект внесення змін до постанови від 18 червня 2008 року N 912-5/08 "Про надання підприємствам фінансової підтримки для реалізації інноваційних (інвестиційних) проектів шляхом здешевлення кредитів та економічного стимулювання підприємств-виробників підакцизних товарів за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим". Запропонований механізм відшкодування витрат за рахунок коштів бюджету автономії спрямований на розвиток підприємств пропорційно до зростання бюджетних надходжень від сплати ними акцизного збору. Це стане стимулом для перегляду виробничих та фінансових планів підприємств у бік збільшення обсягів виробництва і, відповідно, надходжень до бюджету.

За даними Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, за 2010 рік підприємствами-виробниками підакцизних товарів республіки було сплачено до бюджету 695,3 млн. гривень акцизного збору, у зв'язку з чим склалися сприятливі умови для збільшення обсягів виробництва, підвищення якості продукції, впровадження нових технологій. Стримуючим фактором розвитку стала відсутність необхідних фінансових ресурсів.

У додатку до цього проекту постанови підкреслюється: "В умовах фінансової кризи, внаслідок недоліку фінансових коштів, складностей із одержанням кредитів спостерігається зниження обсягів виробництва у промисловості, особливо у важливій для республіки вино-горілчаній галузі. Підприємства не мають коштів для розробки нових видів продукції, реалізації заходів, спрямованих на підвищення її конкурентоспроможності. Впровадження запропонованого проекту постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим буде сприяти вдосконаленню діючого порядку економічного стимулювання підприємств-виробників підакцизних товарів усіх форм власності, що забезпечують збільшення обсягів виробництва та реалізації (відвантаження) підакцизної продукції, виготовленої в Автономній Республіці Крим, стабілізації виробництва, підвищенню конкурентоспроможності вино-горілочної та іншої продукції, виробленої в автономії".

Із прийняттям цієї постанови Верховної Ради Криму протягом 2011 року Рада міністрів Криму очікує збільшення надходжень до бюджету від акцизного збору на 20% (142 млн. гривень), а в 2012 році - до 30%, тобто на 208,6 млн. гривень більше, ніж у 2008 році.

Відповідно до проекту постанови, Рада міністрів Криму буде здійснювати економічне стимулювання підприємств-виробників підакцизних товарів усіх форм власності, що забезпечують збільшення обсягів виробництва й реалізації (відвантаження) підакцизної продукції, зробленої на виробничих потужностях Криму, і сплати акцизного збору до бюджету автономії. Відбуватиметься це шляхом часткової компенсації вартості сировини, матеріалів, освоєння нових видів продукції, впровадження ресурсозберігаючих технологій.

Відстеження результативності цього регуляторного акта протягом 2011 року буде доручено Раді міністрів АРК, а результати будуть опубліковані у пресі в лютому 2012 року. Серед показників ефективності цього заходу - збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості сировини та матеріалів, впровадження нових технологій, збільшення надходжень до бюджетів, створення нових робочих місць.

Роман ЧЕРЬОМУХІН