ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну сталевих кріплень
походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) згідно із заявою ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 02.12.2019 № АД-434/2019/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки (далі — розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

вироби з чорних металів, з різьбою, а саме: гвинти, болти та гайки, що класифікуються за кодами 7318 15 69 90, 7318 15 81 90, 7318 15 89 90, 7318 15 90 90, 7318 16 91 90, 7318 16 99 90 згідно з УКТЗЕД, походженням з Китайської Народної Республіки.

Проведення розслідування доручено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Міністерство).

За результатами проведення розслідування встановлено, що національний товаровиробник не виробляє деякі види сталевих кріплень, які входять до товару, визначеного рішенням Комісії від 02.12.2019 № АД-434/2019/4411-03 об’єктом розслідування.

У зв’язку з цим уточнено опис та класифікацію товару, що є об’єктом розслідування (далі — товар):

вироби з чорних металів, з різьбою (гвинти, болти та гайки), а саме:

болти (гвинти) з шестигранним шліцом (внутрішнім шестигранником) діаметром від 6 мм до 20 мм (включно), що класифікуються за кодом 7318 15 68 90 згідно з УКТЗЕД;

болти з шестигранною головкою діаметром від 6 мм до 30 мм (включно), що класифікуються за кодом 7318 15 82 90 згідно з УКТЗЕД;

болти з шестигранною головкою або шестигранною головкою та фланцем діаметром від 6 мм до 30 мм (включно), що класифікуються за кодом 7318 15 88 90 згідно з УКТЗЕД;

болти (гвинти) з квадратним підголовком або вусом, діаметром від 6 мм до 20 мм (включно), що класифікуються за кодом 7318 15 95 90 згідно з УКТЗЕД;

гайки шестигранні або шестигранні з фланцем діаметрами від 6 мм до 12 мм (включно), від 14 мм до 36 мм (включно), що класифікуються за кодами 7318 16 92 90, 7318 16 99 90 згідно з УКТЗЕД.

Відповідно до Закону Комісія розглянула поданий Міністерством звіт та матеріали про результати проведення розслідування і дійшла таких висновків:

ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві подібного товару в Україні становить понад 50 %;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався за демпінговими цінами. Установлені такі розміри демпінгової маржі:

— для Haining Hisener Trade Co., Ltd. — 32,47 %;

— для Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. — 38,37 %;

— для інших виробників-експортерів — 93,05 %;

метод, на підставі якого визначено демпінгову маржу, є обґрунтованим;

за період дослідження відбулося зростання обсягів демпінгового імпорту товару походженням з Китайської Народної Республіки в абсолютних показниках — на 33,2 %, відносно споживання товару на внутрішньому ринку України — на 21,9 %, відносно загальних обсягів виробництва товару в Україні — на 108,3 %;

демпінговий імпорт в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки впливав на ціни подібного товару національного товаровиробника, а саме не давав належної можливості зростанню цін національного товаровиробника з метою досягнення позитивного рівня рентабельності. Середні ціни демпінгового імпорту товару протягом періоду дослідження були нижчими за середні ціни та собівартість продажу подібного товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку;

національному товаровиробникові заподіяно істотної шкоди, що підтверджується погіршенням ряду фінансово-економічних показників за період дослідження, а саме: обсяги виробництва скоротилися на 40,1 %, обсяги виробничих потужностей зменшилися на 33,2 %, рівень використання виробничих потужностей знизився на 10,3 %, знизився рівень зайнятості на 11,7 %, знизився рівень продуктивності праці на 32,1 %, рівень запасів товару на складах збільшився на 175,5 %, обсяг здійснених інвестицій зменшився на 58,1 %, фінансовий результат від продажу товару на внутрішньому ринку зменшився на 190,5 %, рівень рентабельності реалізації на внутрішньому ринку знизився на 308,3 %, рівень ліквідності знизився на 26,0 %;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки та заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику наявний причинно-наслідковий зв’язок;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Основні факти та висновки Міністерства в рамках проведення розслідування надіслано всім заінтересованим сторонам та забезпечено право надати коментарі.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки, що має такий опис:

вироби з чорних металів, з різьбою (гвинти, болти та гайки), а саме:

болти (гвинти) з шестигранним шліцом (внутрішнім шестигранником) діаметром від 6 мм до 20 мм (включно), що класифікуються за кодом 7318 15 68 90 згідно з УКТЗЕД;

болти з шестигранною головкою діаметром від 6 мм до 30 мм (включно), що класифікуються за кодом 7318 15 82 90 згідно з УКТЗЕД;

болти з шестигранною головкою або шестигранною головкою та фланцем діаметром від 6 мм до 30 мм (включно), що класифікуються за кодом 7318 15 88 90 згідно з УКТЗЕД;

болти (гвинти) з квадратним підголовком або вусом, діаметром від 6 мм до 20 мм (включно), що класифікуються за кодом 7318 15 95 90 згідно з УКТЗЕД;

гайки шестигранні або шестигранні з фланцем діаметрами від 6 мм до 12 мм (включно), від 14 мм до 36 мм (включно), що класифікуються за кодами 7318 16 92 90, 7318 16 99 90 згідно з УКТЗЕД.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються щодо імпорту в Україну товару, що є об’єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів, строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставками:

для Haining Hisener Trade Co., Ltd. (Китайська Народна Республіка, Чжецзян, Хайнін, Хайчжоу Джімдао, Будинок Цзинхуі, Вежа А, Блок 702), який є постачальником виробника Hisener Industrial Co., Ltd. (Китайська Народна Республіка, Чжецзян, Хайнін, м. Діньк’яо, с. Лянфенг, Міцзячанг, № 31) — 32,47 %;

для постачальника Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. (Китайська Народна Республіка, пров. Чжецзян, м. Нінбо, р-н. Чженьхай, с. Цзюлунху, Сіцзінтан, вул. Сіхе, № 188) — 38,37 %;

для інших постачальників — 67,40 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару, що є об’єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару, що є об’єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та у разі неможливості визначення його походження, здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії набирає чинності з 29 вересня 2020 року.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі