ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей
походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 02.07.2018 № АД393/2018/4411-05 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова (далі — розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

прутки гарячекатані, які мають однаковий суцільний поперечний переріз за всією довжиною, круглого поперечного перерізу діаметром до 40 мм (включно), з вуглецевої та інших легованих сталей, у тому числі укладені в бунти чи розрізані на відрізки, що можуть мати вм’ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком прутків з автоматної, швидкорізальної та інструментальної сталі, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному стані та кутиків, фасонних та спеціальних профілів з легованої сталі, порожнистих прутків та брусків для буріння) (далі — Товар), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, 7213 99 10 00, 7213 99 90 00, 7214 20 00 00, 7214 99 10 00, 7214 99 39 00, 7214 99 50 00, 7214 99 79 00, 7214 99 95 00, 7227 20 00 00, 7227 90 10 00, 7227 90 50 00, 7227 90 95 00, 7228 20 91 00, 7228 20 99 00, 7228 30 20 00, 7228 30 69 00, 7228 30 89 00.

Країни походження Товару: Республіка Білорусь та Республіка Молдова.

Період дослідження: 01.01.2015 — 31.03.2018.

Період розслідування: 01.04.2017 — 31.03.2018.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) звіт та матеріали про результати розслідування та за результатами розгляду встановила наступне:

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Товару в Україні становила понад 50 %;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

наявність протягом періоду розслідування демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

обсяги демпінгового імпорту Товару походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдоваза період дослідження зросли в абсолютних показниках на 3 722,5 %, відносно споживання Товару на внутрішньому ринку України — на 2 006,5 % та відносно загальних обсягів виробництва Товару в Україні — на 3 700,2 %. Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону для оцінки сукупного впливу імпорту з декількох країн було встановлено, що в кожній країні наявна демпінгова маржа вище, ніж мінімальний рівень, обсяг демпінгового імпорту не є незначним та не виявлено невідповідності умовам конкуренції між імпортним і подібним товарами;

відсутність заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові;

наявність загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові;

наявність у країнах експорту значного експортного потенціалу, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягу демпінгового експорту на ринок України;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова в період розслідування здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу Товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова, та загрозою заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Основні факти та висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономікинадіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 02.12.2019 № АД-430/2019/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

прутки гарячекатані, які мають однаковий круглий суцільний поперечний переріз діаметром до 40 мм (включно) за всією довжиною, з вуглецевої та інших легованих сталей, у тому числі укладені в бунти чи розрізані на відрізки, що можуть мати вм’ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком прутків з автоматної, швидкорізальної та інструментальної сталі, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному стані та кутиків, фасонних та спеціальних профілів з легованої сталі, порожнистих прутків та брусків для буріння, прутків гарячекатаних, виготовлених зі сталі марок C72D2 та C72D, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 70 00, та C82D2 та C82D, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 90 00), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: ех 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, ех 7213 99 10 00, ех 7213 99 90 00, ех 7214 20 00 00, ех 7214 99 10 00, ех 7214 99 39 00, ех 7214 99 79 00, ех 7227 20 00 00, ех 7227 90 10 00, ех 7227 90 50 00, ех 7227 90 95 00, ех 7228 20 91 00, ех 7228 30 69 00, походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова.

Позначка «ех» поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгове мито застосовується виключно до товарів, опис яких визначено в рішенні.

Документальне підтвердження виготовлення прутків гарячекатаних зі сталі марок C72D2, C72D, C82D2 та C82D забезпечується шляхом надання сертифіката якості, складеного виробником товару.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

для виробника/експортера ВАТ «Білоруський металургійний завод — керуюча компанія холдингу «Білоруська металургійна компанія» (ВАТ «БМЗ») (вул. Промислова, 37, м. Жлобин, Гомельська область, Республіка Білорусь, 247210) — 0,0 %;

для ЗАТ «Торговий Дім БМЗ-Балтія» (вул. Металісту, 10, Шауляй, Литва, LT-78151) (Closed Joint-Stock Company «Trading House BMZ-Baltiya», Lithuania, LT-78151, Shaylay city, Metalisty Street, 10) — експортера прутків з вуглецевої та інших легованих сталей, вироблених ВАТ «Білоруський металургійний завод — керуюча компанія холдингу «Білоруська металургійна компанія» (ВАТ «БМЗ») — 0,0 %;

для інших виробників та експортерів товару походженням з Республіки Білорусь — 31,08 %;

для виробника/експортера ВАТ «Молдавський металургійний завод» (ВАТ «ММЗ») (вул. Індустріальна, 1, м. Рибниця, Республіка Молдова, 5500) — 13,80 %;

для інших виробників та експортерів товару походженням з Республіки Молдова — 35,37 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі