Державною регуляторною службою України було прийнято рішення від 02.11.2018 № 16 «Про необхідність усунення Міністерством аграрної політики та продовольства України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Рішення № 16), яким запропоновано Міністерству аграрної політики та продовольства України визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України від 27.05.2004 № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.09.2004 за № 1156/9755, оскільки його положення не відповідають вимогам чинного законодавства та порушують принципи державної регуляторної політики.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.

У разі визнання таким, що втратив чинність, регуляторного акта, щодо якого уповноваженим органом було прийнято рішення, орган виконавчої влади, що прийняв цей регуляторний акт, не пізніше одного робочого дня до закінчення строку виконання відповідного рішення подає до уповноваженого органу копію акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта.

Виконання Рішення № 16 передбачало підготовку Міністерством аграрної політики та продовольства України проекту акта про акта визнання про таким, що втратив чинність наказу Міністерства аграрної політики України від 27.05.2004 № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв», та подання до уповноваженого органу копії акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта не пізніше одного робочого дня до закінчення строку виконання відповідного рішення.

Ураховуючи невиконання Міністерством аграрної політики та продовольства України рішення Державної регуляторної служби України у встановлений строк і неоскарження цього рішення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що дію наказу Міністерства аграрної політики України від 27.05.2004 № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв», зупинено з 03 січня 2019 року.