Державною регуляторною службою України було прийнято рішення від 26.07.2019 № 21 «Про необхідність усунення Новоархангельською районною державною адміністрацією Кіровоградської області порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким запропоновано Новоархангельській районній державній адміністрації Кіровоградської області визнати таким, що втратило чинність розпорядження Голови Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 21 березня 2019 року № 61-р «Про районну комісію з проведення обстеження стану закладів торгівлі, громадського харчування щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів», як таке, що не узгоджується з вимогами чинного законодавства та порушує принципи державної регуляторної політики.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.

У разі визнання таким, що втратив чинність, регуляторного акта, щодо якого уповноваженим органом було прийнято рішення, орган виконавчої влади, що прийняв цей регуляторний акт, не пізніше одного робочого дня до закінчення строку виконання відповідного рішення подає до уповноваженого органу копію акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта.

Виконання цього рішення передбачало підготовку проекту акта про визнання таким, що втратило чинність розпорядження Голови Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 21 березня 2019 року № 61-р «Про районну комісію з проведення обстеження стану закладів торгівлі, громадського харчування щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів» та подання до уповноваженого органу копії акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта не пізніше одного робочого дня до закінчення строку виконання відповідного рішення.

Ураховуючи невиконання Новоархангельською районною державною адміністрацією Кіровоградської області рішення Державної регуляторної служби України у встановлений строк і неоскарження цього рішення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», повідомляємо, що дію розпорядження Голови Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 21 березня 2019 року № 61-р «Про районну комісію з проведення обстеження стану закладів торгівлі, громадського харчування щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів», зупинено з 27 вересня 2019 року.