Я перебувала у шлюбі двічі. Після повторного розірвання шлюбу мені присвоїли дошлюбне прізвище. Тепер мені відмовляють у реєстрації третього шлюбу на тій підставі, що прізвище треба було поміняти на дошлюбне, а не дівоче, тобто прізвище першого або другого чоловіка. Чи законно це?

Юлія Роздобудко

Начальник Дарницького районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юлія КОСТЮЧЕНКО

Дошлюбне прізвище — прізвище, яке дружина чи чоловік мали до одруження і пов’язаним із ним зміною прізвища.

Згідно зі статтею 35 Сімейного кодексу України (далі — СКУ), наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами; наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися. Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений; якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

Частиною 1 статті 28 Цивільного кодексу України зазначено, що фізична особа набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

Отже, фізична особа, яка змінила прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє попереднє дошлюбне прізвище.

Згідно зі статтею 105 СКУ, шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя відповідно до статті 106 або одного з них відповідно до статті 107 цього Кодексу; шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 цього Кодексу; шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 цього Кодексу.

У разі розірвання шлюбу в органах державної реєстрації актів цивільного стану питання відновлення дошлюбного прізвища вирішується при державному розірванні шлюбу.

Згідно зі статтею 106 СКУ, подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу. Якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.

Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Крім цього, шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя:

1) визнаний безвісно відсутнім;

2) визнаний недієздатним.

Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору (стаття 107 СКУ).

Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.

В інших випадках шлюб розривається виключно в судовому порядку.

Згідно зі статтею 110 СКУ, позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

Відповідно до частини 2 статті 112 СКУ, суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

У разі розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу.

У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу (стаття 114 СКУ).

Звертаю увагу на те, що статтею 115 СКУ зазначено, що розірвання шлюбу, здійснене в порядку, передбаченому статтями 106 і 107 цього Кодексу, повинно бути зареєстроване в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Рішення суду про розірвання шлюбу після набрання ним законної сили надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.

Розірвання шлюбу, здійснене органами державної реєстрації актів цивільного стану, засвідчується Свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили.

Статтею 113 СКУ передбачено, що особа, яка змінила своє прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

Отже, вирішення судом питання про прізвище, яке бажає мати той з подружжя, який змінював його під час державної реєстрації шлюбу, залежить від зазначених відповідних вимог у поданій позовній заяві до суду, а саме, потрібно чітко зазначити, що при розірванні шлюбу необхідно відновити дошлюбне прізвище.

У разі якщо питання про вибір прізвища не буде зазначене як позовна вимога у даній позовній заяві, це призведе до необхідності повторного звернення особи та ухвалення судом додаткового рішення.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 року №2398-VI (із змінами та доповненнями) (далі –– Закон), державна реєстрація зміни, зокрема прізвища проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою фізичної особи, за місцем її проживання за наявності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

У разі відсутності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян державну реєстрацію зміни, зокрема прізвища, може бути проведено тільки після їх поновлення та внесення відомостей до зазначеного Реєстру в установленому порядку.

Заява про зміну прізвища, подана у встановленому порядку до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяці.

Звертаємо увагу на те, що механізм прийняття та розгляду заяв про зміну, зокрема прізвища фізичних осіб — громадян України визначено в Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №915 (із змінами та доповненнями) (далі — Порядок).

Відповідно до вимог п. 4 даного Порядку, до заяви додаються наступні документи, а саме: паспорт громадянина України; свідоцтво про народження заявника; свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі); свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано); свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей); свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено; фотокартка заявника; квитанція про сплату державного мита.

Під час подання відповідної заяви відділ державної реєстрації актів цивільного стану попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадянина України та інших документів у разі зміни прізвища.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про зміну прізвища, перевіряє відомості, зазначені у заяві та в документах, що додаються до неї. Для підтвердження достовірності поданих заявником документів відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про зміну, зокрема прізвища, додає до зазначених документів копії відповідних актових записів цивільного стану або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У разі зберігання актових записів цивільного стану в архівах інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану відділ, який прийняв заяву про зміну прізвища, надсилає відповідні запити до зазначених відділів.

Зміна прізвища проводиться за наявності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану України відповідних актових записів цивільного стану та даних в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

У разі відсутності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану України актових записів цивільного стану, в які за результатами державної реєстрації зміни імені необхідно внести зміни відповідно до закону або даних в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян заяву про зміну імені може бути розглянуто тільки після їх поновлення та внесення відомостей до зазначеного Реєстру в установленому порядку.

Але слід зауважити, що, відповідно до п. 11 даного Порядку, відділ державної реєстрації актів цивільного стану може відмовити в зміні прізвища.

Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну прізвища є: здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом; наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку; офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника; подання заявником неправдивих відомостей.

Відмова у наданні дозволу на зміну зокрема прізвища може бути в установленому порядку оскаржена у суді.

У разі надання дозволу на зміну прізвища заявник у тримісячний строк може звернутися для державної реєстрації зміни прізвища до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, які складають актовий запис про зміну прізвища.

Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації зміни прізвища, даний дозвіл втрачає силу. Під час державної реєстрації зміни прізвища відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає заявникові свідоцтво про зміну імені.

Про державну реєстрацію зміни зокрема прізвища громадян України, які проживають на території України, відділ державної реєстрації актів цивільного стану в семиденний строк повідомляє територіальний орган Національної поліції, територіальний підрозділ ДМС за місцем їх проживання.

Після державної реєстрації зміни прізвища відділом державної реєстрації актів цивільного стану у паспорті громадянина України робиться відмітка про те, що паспорт у зв’язку зі зміною прізвища підлягає обміну протягом місяця. Крім цього, з моменту зміни прізвища необхідно отримати нову довідку про присвоєння ІПН та внести всі необхідні зміни в документи, наприклад договори, заповіти, банківські відомості та інші.

Також необхідно протягом місяця після зміни прізвища змінити закордонний паспорт.

Слід зауважити, що державна реєстрація зміни прізвища не тягне за собою внесення змін до актових записів цивільного стану, складених стосовно особи, яка змінила прізвище, та її малолітніх і неповнолітніх дітей, крім передбачених законом випадків, а також повнолітніх дітей.

Отже, підсумовуючи вищевикладене, вважаю за доцільне у разі звернення подружжя до суду із відповідною позовною заявою про розірвання шлюбу, про необхідність відображення в даних позовах інформації про вибір особою прізвища після розірвання шлюбу.

Також зауважу, що статтею 116 СКУ зазначено, що після розірвання шлюбу та одержання Свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення суду, яке набрало законної сили, особа має право на повторний шлюб.

За 2019 рік в органах державної реєстрації актів цивільного стану було складено 38 472 актові записи про розірвання шлюбу та виконано 100582 рішення суду про розірвання шлюбу, тоді як за І півріччя 2020 складено 11 828 актових записів. При проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу особа, яка змінила прізвище у зв’язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє попереднє дошлюбне прізвище.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта»  захищено авторським правом