Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 червня 2018 р. становила 42 279,6 тис. осіб. Упродовж січня — травня 2018 р. чисельність населення зменшилася на 106,8 тис. осіб.

Порівняно із січнем — травнем 2017 р. обсяг природного скорочення збільшився на 9,9 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — травні 2018 р. становила 137,8 тис. осіб, померлих  —  254,2 тис. осіб.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2018 р. становила 303,9 тис. осіб, із них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 78,4%.

Більш як половину загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець червня 2018 р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості  —  1,6%, у міських поселеннях  —  1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у червні 2018 р., становила 239,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 2425 грн, що дорівнює 65,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Доходи населення

У січні — червні 2018 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 8377 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 26,2%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ  —  12 857 грн, Донецька область  —  9273 грн та Київська  —  8573 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% середнього в економіці, спостерігався в Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — червні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. становив 112,0%.

Соціальний захист

У січні — червні 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2025,3 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 1260,8 тис., у сільській місцевості — 764,5 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — червні становила 667,3 млн грн, з неї у міських поселеннях  —  474,2 млн грн, у сільській місцевості  —  193,1 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні становив 100,7 грн (у травні  —  168,5 грн).

У січні — червні 2018 р. 563,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 113,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 449,5 тис. домогосподарств.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — червні 2018 р. становив 104,4% (у відповідному періоді попереднього року  —  107,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,0%. Найбільше (на 19,6% та 13,2%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 7,2—2,8% стали дорожчими хліб, риба та продукти з риби, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, молочні продукти, безалкогольні напої, масло. Водночас на 21,3% та 19,9% подешевшали гречані крупи та яйця; на 6,3—3,9%  —  цукор, сало, молоко.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,7%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 14,2%, водопостачання — на 7,0%, каналізацію — на 6,2%.

У галузі охорони здоров’я ціни зросли на 4,7% за рахунок подорожчання послуг лікарень й амбулаторій на 9,3% та 7,2% відповідно.

Зростання цін у галузі транспорту на 5,4% відбулося переважно через подорожчання транспортних послуг на 11,3%, а також палива та мастил на 4,4%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — червні 2018 р. становив 107,9% (у відповідному періоді попереднього року  —  106,1%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 21,6%, переробній промисловості  —  на 4,3%,  у добувній промисловості і розробленні кар’єрів відбулося зниження цін на 0,9%.

Промисловість

У січні — червні 2018 р. порівняно із січнем — червнем 2017 р. індекс промислової продукції становив 102,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 1,6%. У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,5%. На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 2,1%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 97,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 4,4%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зріс на 5,9%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 139,5%. 

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 1,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 97,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 1,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 106,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 4,3%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні — червні 2018 р. порівняно із відповідним періодом 2017 р. становив 111,4%, зокрема на сільськогосподарських підприємствах  —  124,7%, у господарствах населення  —  101,3%. Індекс продукції рослинництва становив 181,9%, продукції тваринництва  —  100,1%.

Під урожай 2018 р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 27,6 млн га, з них на сільськогосподарських підприємствах  —  на 19,3 млн га (69,9% загальних площ), у господарствах населення  —  на 8,3 млн га (30,1%). 

У січні — червні цього року реалізовано на забій 1,6 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,6% менше порівняно з відповідним періодом 2017 р., вироблено 5,0 млн т молока (на 1,8% менше) та 8,2 млрд шт. яєць (на 2,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 35%, 71% та 48%.

За розрахунками, на 1 липня 2018 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,0 млн голів (на 4,6% менше, ніж на 1 липня 2017 р.), зокрема корів  —  2,0 млн (на 3,5% менше), свиней  —  6,5 млн (на 5,3% менше), овець і кіз  —  1,6 млн (на 4,1% менше), птиці всіх видів  —  246,5 млн голів (на 4,7% більше). У господарствах населення утримувало 70,2% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів  —  76,4%, свиней  —  47,2%, овець і кіз  —  87,4%, птиці всіх видів  —  52,5%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — червні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. збільшився на 7,1%, зокрема продукції рослинництва  —  на 10,6%, тваринництва — зменшився на 2,6%.

Будівництво

У січні — червні 2018 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 48,0 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — червні 2018 р. порівняно із січнем — червнем 2017 р. становив 102,8%.

Будівництво будівель скоротилось на 1,2% (зокрема житлових  —  на 2,3%). Будівництво нежитлових будівель залишилось на рівні минулого року, будівництво інженерних споруд збільшилось на 7,5%.

Нове будівництво, реконструкція й технічне переоcнащення становили 78,6% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  —  12,0% та 9,4% відповідно.

Підприємствами семи регіонів країни (м. Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Львівської та Київської областей) виконано 72,5% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — травні 2018 р. експорт товарів становив 19 460,1 млн дол. США, імпорт  —  21 515,0 млн дол. Порівняно із січнем — травнем 2017 р. експорт збільшився на 12,9% (на 2217,0 млн дол.), імпорт  —  на 15,3%(на 2849,2 млн дол.). Негативне сальдо становило 2054,9 млн дол.(у січні — травні 2017 р. також негативне  —  1422,7 млн.дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 8192,8 млн дол., або 42,1% загального обсягу експорту (у січні — травні 2017 р.  —  6754,3 млн дол., або 39,2%) і збільшився порівняноіз січнем — травнем 2017 р. на 1438,5 млн дол., або 21,3%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 42,7%, Польщі  —  на 31,5%, Німеччини  —  на 31,3%, Італії  —  на 19,6%, Китаю  —  на 13,8%, Туреччини  —  на 12,4%, Нідерландів  —  на 8,2%, зменшився до Єгипту на 24,9%, Російської Федерації  —  на 5,0%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 8913,7 млн дол., або 41,4% загального обсягу (у січні — травні 2017 р. відповідно 7859,7 млн дол. та 42,1%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 р. на 1054,0 млн дол., або 13,4%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС становили: електричні та механічні машини  —  22,1%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості — 20,1%, товари агропромислового комплексу і харчової промисловості  —  11,0%, мінеральні продукти  —  10,5%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби  —  9,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із січнем — травнем 2017 р. імпорт товарів збільшився з Чехії на 40,2%, Італії  —  на 32,7%, Туреччини — на 28,8%, Російської Федерації  —  на 28,6%, Китаю  —  на 24,4%, Угорщини  —  на 18,6%, Польщі  —  на 9,6%, Німеччини  —  на 8,3%, Білорусі  —  на 7,4%, США  —  на 5,5%, Великої Британії  —  на 4,6%, зменшився зі Швейцарії на 24,1%, Франції  —  на 11,9%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні — червні 2018 р. становив 1009,5 млрд грн. Порівняно із січнем — червнем  2017 р. його фізичний обсяг збільшився на 4,6%.

Оборот роздрібної торгівлі, у який входять дані щодо роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні — червні 2018 р. становив 429,0 млрд грн, що у порівнянних цінах на 6,2% більше від обсягу січня — червня 2017 р. У червні цього року порівняно із червнем 2017-го оборот зріс на 6,3%, порівняно із травнем 2018 р. зменшився на 0,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні — червні 2018 р. становив 308,5 млрд грн, що в порівнянних цінах на 5,7% більше від обсягу січня — червня 2017 р. У червні цього року роздрібний товарообіг становив 53,6 млрд грн і в порівнянних цінах проти червня 2017 р. зріс на 5,8%, проти травня 2018 р. зменшився на 1,1%.

Транспорт

У січні — червні 2018 р. вантажообіг підприємств транспорту становив  162,4 млрд ткм, або 97,2% обсягу січня — червня 2017 р. Підприємства транспорту перевезли 301,3 млн т вантажів, що становить 97,6% обсягів січня — червня 2017 р.

У січні — червні 2018 р. залізничним транспортом перевезено 156,7 млн т вантажів, що на 5,7% менше, ніж за січень — червень 2017 р., зокрема у внутрішньому сполученні та на експорт  —  130,6 млн т вантажів, що на 4,7% менше, ніж у січні — червні 2017 р.

Підприємства автомобільного транспорту за січень — червень 2018 р. виконали вантажообіг обсягом 20,3 млрд ткм, який зріс на 6,5% порівняно із січнем — червнем 2017 р., та перевезли 87,1 млн т вантажів, що на 5,6% більше, ніж у січні — червні 2017 р.

Водним транспортом за січень — червень 2018 р. перевезено вантажів обсягом 2,2 млн т, що на 6,8% менше, ніж за січень — червень 2017 р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 57,2%. Порівняно із січнем — червнем 2017 р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 0,9%.

У січні — червні 2018 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 153,2 млн ткм, що на 35,5% більше, ніж за січень — червень 2017 р. Авіаційним транспортом перевезено 43,6 тис. т вантажів, що на 22,6% більше, ніж за       січень — червень 2017 р.

У січні — червні 2018 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот обсягом 50,1 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися   2280,8 млн пасажирів, що становить відповідно 105,3% та 98,3% обсягу січня — червня 2017 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — червнем 2017 р. зменшилося на 5,2%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 961,5 млн пасажирів, що на 5,0% менше, ніж за січень — червень 2017 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 8,5%.

Порівняно із січнем — червнем 2017 р. перевезення пасажирів морським транспортом зросли у 2,1 раза, річковим транспортом  —  на 5,1%.

Авіаційним транспортом перевезено 5,3 млн пасажирів, що на 16,4% більше, ніж у січні — червні 2017 р. Міським електротранспортом перевезено 1,2 млрд пасажирів, що на 1,2% більше, ніж за січень — червень 2017 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.