Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 липня 2019 р. становила 42 010,1 тис. осіб. Упродовж січня — червня 2019 р. чисельність населення зменшилася на 143,1 тис. осіб.

Порівняно із січнем — червнем 2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 21,1 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — червні 2019 р. становила 149,5 тис. осіб, померлих — 304,3 тис. осіб.

Доходи населення

У січні — липні 2019 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 10 161 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 19,7%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у п’яти з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 15 334 грн, Донецька область — 11 415 грн, Київська — 10 573 грн, Дніпропетровська — 10 381 грн та Запорізька — 10 177 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Херсонській, Чернігівській та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — липні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 109,7%.

Соціальний захист

У січні — липні 2019 р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 3058,1 тис. домогосподарств, із них у міській місцевості — 2081,7 тис., у сільській — 976,4 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — липні цього року становила 949,4 млн грн, з неї в міській місцевості — 670,6 млн грн, у сільській — 278,8 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні цього року становив 127,5 грн (у червні — 116,4 грн).

Крім того, у січні — липні 2019 р. 393,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості — 77,9 тис. домогосподарств, у сільській  — 315,9 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в липні 2019 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3084,7 грн (у червні — 3018,1 грн).

 Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — липні 2019 р. становив 103,0% (у відповідному періоді попереднього року — 103,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,0%. Найбільше (на 34,9% та 12,1%) зросли ціни на фрукти та цукор. На 7,5—2,5% стали дорожчими хліб, овочі, продукти перероблення зернових,  риба та продукти з риби, макаронні вироби, м’ясо і м’ясопродукти, масло, безалкогольні напої і сири. На 42,1% знизилися ціни на яйця, на 5,2—0,3% — сало, рис, молоко, соняшникову олію.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося за рахунок зменшення цін на природний газ на 19,7%. Разом з тим відбулося підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 13,7%, каналізацію — на 9,0%, водопостачання — на 8,9%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 5,0%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,3% відбулося здебільшого за рахунок подорожчання послуг лікарень на 7,6% та амбулаторних послуг на 6,4%.

Ціни на транспорт загалом зросли на 0,4% передусім через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 27,2%. Разом з тим знизилися ціни на паливо та мастила на 5,0% та автомобілі на 3,6%.

 

Промисловість

У січні — липні 2019 р. порівняно із січнем — липнем 2018-го індекс промислової продукції становив 100,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 2,6%. У переробній промисловості випуск продукції залишився на рівні торішніх обсягів.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 3,1%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 89,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 5,5%, зокрема у виробництві паперу та паперових виробів — на 9,6%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації — на 20,5%. Одержано приріст продукції в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка (3,4%).

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 5,3%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 100,1%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 11,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 100,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зріс на 1%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 96,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 1,8%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні — липні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018-го становив 112,0%, зокрема на підприємствах  —  121,6%, у господарствах населення — 101,3%. Індекс продукції рослинництва становив 120,4%, продукції тваринництва — 102,2%.

За січень — липень цього року реалізовано на забій 1,9 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 6,1% більше порівняно з відповідним періодом 2018 р., вироблено 5,8 млн т молока (на 3,4% менше) та 10,2 млрд шт. яєць (на 5,7% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 31%, 71% та 47%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, в січні — липні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. збільшився на 22,2%, зокрема продукції рослинництва — на 28,2%, тваринництва — на 3,4%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — липень цього року порівняно з відповідним періодом 2018 р. знизилися на 2,2%, зокрема продукції рослинництва — на 2,2%, тваринництва — на 2,8%. У липні порівняно з червнем цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 0,1%, зокрема тваринництва — на 5,2%, а рослинництва знизилися на 0,9%.

Будівництво

У січні — липні 2019 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 82,0 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — липні 2019 р. порівняно із січнем — липнем 2018 р. становив 121,8%.

Обсяги  зведення  будівель  зросли на 18,1% (житлових — на 2,3%, нежитлових — на 35,4%), інженерних споруд — на 25,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 77,2% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти — 14,7% та 8,1% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Львівської, Київської та Вінницької областей) виконали 70,8% загального обсягу будівництва.

У січні — червні 2019 р. в Україні прийнято в експлуатацію 4911,2 тис. м² загальної площі житлових будівель (нове будівництво), з яких 1411,1 тис. м² (або 28,7% загального обсягу житла) — відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховано за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги — вартість послуг для перероблення товарів з метою реалізації за кордоном, які у І півріччі 2019 р. становили в експорті 821,4 млн дол. США  (у І півріччі 2018 р. — 828,6 млн дол.), в імпорті — 1,6 млн дол. (у І півріччі 2018 р. — 0,8 млн дол.) України у І півріччі 2019 р. становив 29 544,4 млн дол. США, імпорту — 31 163,7 млн дол. Порівняно з І півріччям 2018 р. експорт збільшився на 5,9%, імпорт — на 7,9%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1619,3 млн дол. (у І півріччі 2018 р. також негативне — 977,6 млн дол.).

У І півріччі 2019 р. експорт товарів становив 24 469,0 млн дол. США, імпорт — 28 205,4 млн дол. Порівняно з І півріччям 2018 р. експорт збільшився на 5,2% (на 1215,9 млн дол.), імпорт — на 8,5% (на 2209,9 млн дол.). Негативне сальдо становило 3736,4 млн дол. (у І півріччі 2018 р. також негативне — 2742,4 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 10 284,3 млн дол., або 42,0% загального обсягу експорту (у І півріччі 2018 р. — 9793,0 млн дол., або 42,1%), та збільшився порівняно з І півріччям 2018-го на 491,3 млн дол., або на 5,0%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 32,1% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 19,5%, мінеральні продукти — 14,3%, механічні та електричні машини — 13,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Китаю, Туреччини, Єгипту й Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 56,2%, Єгипту — на 28,1%, Нідерландів — на 22,6%, Іспанії — на 14,7%, Німеччини та Білорусі — на 14,0%, Чехії — на 11,9%, Румунії — на 4,4%, США — на 4,0%, зменшився до Індії на 19,3%, Італії — на 13,9%, Російської Федерації — на 12,7%, Туреччини — на 6,4%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 11 804,5 млн дол., або 41,9% загального обсягу (у І півріччі 2018 р. — відповідно 10 816,9 млн дол. та 41,6%), та збільшився проти відповідного періоду 2018 р. на 987,6 млн дол., або на 9,1%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно з І півріччям 2018 р. імпорт товарів збільшився з Литви на 59,6%, Китаю — на 26,9%, Туреччини — на 25,5%, Франції — на 14,6%, Чехії — на 13,5%, Польщі — на 9,8%, США — на 6,8%, Італії — на 5,7%, Німеччини — на 4,2%, зменшився зі Швейцарії на 10,2%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні — липні 2019 р. становив 1284,4 млрд грн. Порівняно із січнем — липнем 2018 р. його фізичний обсяг знизився на 4,0%.

Оборот роздрібної торгівлі, який містить дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні — липні 2019 р. становив 594,3 млрд грн, що на 10,1% більше від обсягу січня — липня 2018-го. У липні цього року порівняно з липнем 2018-го оборот зріс на 9,0%, проти червня 2019-го — на 4,8%.

Транспорт

У січні — липні 2019 р. вантажооборот підприємств транспорту становив 196,3 млрд ткм, або 102,6% обсягу січня — липня 2018-го. Підприємства транспорту перевезли 386,5 млн т вантажів, що становить 108,5% обсягів січня — липня 2018-го.

У січні — липні 2019 р. залізничним транспортом перевезено 181,9 млн т вантажів, що на 1,9% менше, ніж за січень — липень 2018-го, зокрема у внутрішньому сполученні та на експорт — 152,1 млн т, що на 0,9% менше, ніж у січні — липні 2018 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) за січень — липень 2019 р. виконали  вантажооборот обсягом 27,6 млрд ткм, який зріс на 15,3% порівняно із січнем — липнем 2018 р.

Водним транспортом за січень — липень 2019 р. перевезено вантажів обсягом 3,1 млн т, що на 8,2% більше, ніж за січень — липень 2018 р.

У січні — липні 2019 р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 173,6 млн ткм, що на 5,6% менше, ніж за січень — липень 2018-го. Авіаційним транспортом перевезено 52,3 тис. т вантажів, що на 1,1% менше, ніж за січень — липень 2018 р.

У січні — липні 2019 р. пасажирооборот підприємств транспорту становив 62,7 млрд пас. км, або 104,3%. Послугами пасажирського транспорту скористалися 2474,6 млн  пасажирів, або 93,9% обсягу січня — липня 2018 р.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — липнем 2018 р. зменшилося на 0,6%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) скористалися 1055,3 млн пасажирів, що на 5,5% менше, ніж за січень — липень 2018 р. Авіаційним транспортом перевезено 7,6 млн  пасажирів, що на 11,2% більше, ніж у січні — липні 2018 р. Міським електротранспортом перевезено 1319,4 млн  пасажирів, що на 7,1% менше, ніж за січень — липень 2018 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.