Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2018 р. становила 42 300,7 тис. осіб. Упродовж січня — квітня 2018 р. чисельність населення зменшилася на 85,7 тис. осіб.

Порівняно із січнем — квітнем 2017 р. обсяг природного скорочення зріс на 8,2 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні—квітні 2018р. становила 110,0 тис. осіб, померлих — 203,6 тис. осіб.

Ринок праці

За даними Державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2018 р. становила 316,0 тис. осіб, із них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 79,4%.

Більш як  половину загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець травня 2018 р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській  місцевості — 1,7%, у міських поселеннях — 1,0 %.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у травні 2018 р., становила 254,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 2426 грн, що дорівнює 65,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2018 р. порівняно із квітнем збільшилася на 2,4 тис., або на 2,8%, і на кінець місяця становила 86,2 тис. одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію загалом у країні порівняно із квітнем залишилось без змін і на кінець травня 2018 р. становило 4 особи.

Доходи населення

У січні — травні 2018 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 8225 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 26,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належить авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—4,0 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також водопостачання, каналізації, поводження з відходами і не перевищував 74% середнього рівня в економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 12 721 грн, Донецька область  —       9173 грн, Київська  —  8392 грн та Дніпропетровська  —  8237 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% середнього в економіці, спостерігався в Херсонській, Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні — травні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. становив 111,8%.

Соціальний захист

У січні — травні 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 897,2 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях  —  410,1 тис., у сільській місцевості  —  487,1 тис..

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — травні становила 553,7 млн грн, з неї у міських поселеннях  —  368,4 млн грн, у сільській місцевості  —  185,3 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні цього року становив 168,5 грн (у квітні  —  309,8 грн).

У січні — травні 2018 р. 517,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 106,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 411,4 тис.

Середній розмір призначеної у травні 2018 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3007,1 грн (у квітні  —  3032,6 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — травні 2018 р. становив 104,4% (у відповідний період попереднього року  —  106,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,6%. Найбільше (на 20,9% та 15,7%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 7,0 — 2,5% стали дорожчими риба та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, молочні продукти, масло, безалкогольні напої.  На 20,8% подешевшали гречані крупи; на 11,2 — 2,2%  —  яйця, цукор, сало, молоко.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,4%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 11,8%, водопостачання — на 6,9%, каналізацію — на 6,0%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 4,6% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень на 7,7% та амбулаторій на 6,8%.

Ціни у галузі транспорту підвищилися на 4,7% здебільшого через подорожчання транспортних послуг на 9,4%, палива та мастил на 4,1%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — травні 2018 р. становив 106,8% (у відповідний період попереднього року  —  106,7%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 16,7%, переробній промисловості  —  на 4,8%, добувній і розробленні кар’єрів відбулося зниження цін на 2,5%. 

Промисловість

У січні — травні 2018 р. порівняно із січнем — травнем 2017-го індекс промислової продукції становив 102,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 2,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 98,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 5,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зріс на 7,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 141,6%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 0,5%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 97,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування випуск продукції збільшився на 1,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 106,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво промислової продукції зросло на 4,2%. За січень — травень 2018 р. вироблено 68 млрд кВт·год електроенергії, з них атомними та тепловими електростанціями  —  відповідно 33,4 млрд кВт·год і 26,8 млрд кВт·год.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — травні 2018 р. порівняно із відповідним періодом 2017 р. становив 100,2%, зокрема на сільськогосподарських підприємствах  —  102,8%, в господарствах населення  —  97,7%.   

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — травні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. збільшився на 7,4%.  

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — травень 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. зросли на 12,3%, зокрема продукції рослинництва  —  на 10,2%, тваринництва  —  на 22,9%. У травні порівняно з квітнем цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 2,1%, зокрема рослинництва на 1,3%, тваринництва  —  на 5,9%.

На 1 червня 2018 р. на сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 8,3 млн т зерна (на 6,0% менше порівняно з 1 червня 2017 р.), зокрема 2,7 млн т пшениці, 4,3 млн т кукурудзи, 0,7 млн т ячменю, 0,1 млн т жита; запаси насіння соняшнику становили 1,8 млн т (на 13,2% менше, ніж на 1 червня 2017р.).

 Будівництво

У січні — травні 2018 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 36,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — травні 2018 р. порівняно із січнем — травнем 2017 р. становив 101,8%.

Будівництво будівель зросло на 1,0% (зокрема житлових  —  на 2,0%), інженерних споруд  —  на 2,7%. Будівництво нежитлових будівель скоротилося на 0,1%.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переоcнащення становили 80,0% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  —  10,7% та 9,3% відповідно.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні — квітні 2018 р. експорт товарів становив 15 456,9 млн дол. США, імпорт — 16 879,8 млн дол. Порівняно із січнем — квітнем 2017 р. експорт збільшився на 12,8% (на 1759,0 млн дол.), імпорт  —  на 15,1%(на 2213,3 млн дол.). Негативне сальдо становило 1422,9 млн дол.(у січні — квітні 2017 р. також негативне — 968,6 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 6628,6 млн дол. та збільшився порівняно із січнем — квітнем 2017 р. на 1391,9 млн дол., або 26,6%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 27,8% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 23,3%, механічні та електричні машини — 14,8%, мінеральні продукти  —  13,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Єгипту та Китаю.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 6927,0 млн дол., або 41,0% загального обсягу (у січні — квітні 2017 р. — відповідно 6140,7 млн дол. та 41,9%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 р. на 786,3 млн дол., або на 12,8%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС становили: електричні та механічні машини  —  21,3%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості — 21,1%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості  —  11,4%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби  —  10,0%, мінеральні продукти  —  9,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні — травні 2018 р. становив 846,4 млрд грн. Порівняно із січнем — травнем  2017 р. його фізичний обсяг збільшився на 4,8%.

Оборот роздрібної торгівлі, в який входять дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні — травні 2018 р. становив 354,4 млрд грн, що в порівнянних цінах на 6,1% більше від обсягу січня — травня 2017 р. У травні цього року порівняно із травнем 2017-го оборот зріс на 5,2%, порівняно із квітнем 2018 р. — на 2,7%.

Транспорт

У січні — травні 2018 р. вантажооборот підприємств транспорту становив  135,1 млрд ткм, або 97,0% обсягу січня — травня 2017 р. Підприємства транспорту перевезли 252,2 млн т вантажів, що становить 97,7% обсягів січня — травня 2017 р.

У січні — травні 2018 р. залізничним транспортом перевезено 133,3 млн т вантажів, що на 4,3% менше, ніж за січень — травень 2017 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — травень 2018 р. виконали вантажообіг  обсягом 16,7 млрд т км, який зріс на 8,1% порівняно із січнем — травнем 2017 р., і перевезли  70,5 млн т вантажів, що на 4,0% більше, ніж у січні — травні 2017 р.

Водним транспортом за січень — травень 2018 р. перевезено вантажів обсягом 1,5 млн т.

Магістральними трубопроводами за січень — травень 2018 р. транспортовано 46,9 млн т вантажів, що на 4,9% менше, ніж за січень — травень 2017 р.

У січні — травні 2018 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 117,4 млн ткм, що на 20,8% більше, ніж за січень — травень 2017 р. Авіаційним транспортом перевезено 34,1 тис. т вантажів, що на 16,9% більше, ніж за січень — травень 2017 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.