Промисловість

У січні — вересні 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013-го індекс промислової продукції становив 91,4%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 9%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 90,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкірита інших матеріалів індекс промислової продукції становив 94,5%.

У виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 5,1%.

На підприємствах із виробництва коксу й продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 85,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 14,7%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 6,4%.

На підприємствах з випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 90,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 86,3%.

У машинобудуванні, крім ремонту й монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 79,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 4,6%. Вироблено 134,7 млрд кВт/год. електроенергії, зокрема тепловими електростанціями — 62,5 млрд кВт/год., атомними — 63,8 млрд кВт/год.

Сільське господарство

У січні — вересні поточного року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2013-го становив 116,0%, зокрема в аграрних підприємствах — 129,1%, у господарствах населення — 105,5%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 122,8% (зокрема в аграрних підприємствах — 140,2%, у господарствах населення — 108,5%). Збільшення виробництва продукції рослинництва відбулось як за рахунок високих темпів збирання урожаю окремих сільськогосподарських культур (порівняно з 1 жовтня 2013 р. зібрані площі сої у 2,8 разу більші, цукрових буряків — у 2,2, соняшнику — в 1,7 разу більші), так і — зростання середньої врожайності зернових культур.

За січень — вересень поточного року реалізовано на забій 2,3 млн т худоби та птиці (жива вага), що на 5,7% більше порівняно з відповідним періодом 2013-го, вироблено 8,9 млн т молока (на 0,7% більше) та 15,8 млрд шт. яєць (на 7,1% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 37%, 77% та 37%.

На початок жовтня цього року загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,8 млн голів (на 2,9% менше, ніж на 1 жовтня 2013-го), зокрема корів — 2,4 млн (на 2,3% менше); свиней — 8,1 млн (на 1,2% менше), овець і кіз — 1,8 млн (на 1,3% більше), птиці всіх видів — 246,1 млн голів (на 0,4% більше). У господарствах населення утримувалося 71,6% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів — 77,8%, свиней — 53,1%, овець і кіз — 87,1%, птиці всіх видів — 50,5%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власної продукції за січень — вересень цього року порівняно з відповідним періодом 2013-го збільшився на 21%, зокрема рослинництва — на 28%, тваринництва — на 10%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — вересень 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013-го зросли на 15,7%, зокрема продукції рослинництва — на 13,7%, тваринництва — на 17,5%.

Будівництво

У січні — вересні 2014 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 34,4 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні — вересні поточного порівняно з відповідним періодом 2013-го становив 82,8%.

Спорудження будівель скоротилось на 17,6%, зокрема нежитлових — на 30,8%. Водночас зведення житлових будівель зросло на 4,8%, а інженерних споруд зменшилося на 16,7%.

Нове будівництво, реконструкція й технічне переозброєння становили 83,8% загального обсягу виконаних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,8% та 7,4% відповідно.

Підприємствами шести регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Полтавської та Харківської областей) виконано 64,7% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

За січень — серпень 2014 року обсяги експорту й імпорту товарів України становили відповідно 37679,4 млн дол. США та 36513,6 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2013-го експорт скоротився на 6,8%, імпорт — на 23,5%. Позитивне сальдо становив 1165,8 млн дол. (за 8 місяців 2013 року від’ємне — 7323,9 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,03 (за січень — серпень 2013-го — 0,85).

Зовнішньоторговельні операції проводили з партнерами із 212 країн світу.

Обсяг експорту товарів у країни Європейського Союзу становив 12 160,8 млн дол. (32,3% загального обсягу експорту) і збільшився проти січня — серпня 2013 року на 1517,8 млн дол., або на 14,3% (за січень — серпень 2013-го обсяг експорту становив 10 643 млн дол., або 26,3%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн–членів ЄС здійснювали в Польщу, Італію, Німеччину, Угорщину, Нідерланди й Іспанію.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився в Єгипет — на 29,7%, Польщу — на 18,5%, Італію — на 14,6%, Німеччину — на 5,3%, Угорщину — на 3%. Водночас скоротився в Росію (на 25,5%), Білорусь (на 14,3%), Туреччину (на 2,5%) і Китай (на 1%).

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 13 442,9 млн дол. (36,8% загального обсягу) і зменшився проти січня — серпня 2013 року на 3 514,6 млн дол., або на 20,7% (за 8 місяців 2013-го обсяги імпорту становили відповідно 16 957,5 млн дол., або 35,5%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Угорщини.

Проти відповідного періоду попереднього року імпорт товарів збільшився тільки з Білорусі — на 10,8%, з решти найбільших країн-партнерів зменшився: з Китаю — на 31,9%, Росії — на 27,8%, із США — на 27,4%, Німеччини — на 26,4%, Франції — на 26%, Польщі — на 22,6% й Італії — на 20,7%.

Індекс цін зовнішньої торгівлі товарами (серпень 2014 р. до серпня 2013 р.) в експорті склав 94%, в імпорті – 103,5%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — вересень 2014 року становив 703 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем — вереснем 2013-го становив 86%.

Оборот роздрібної торгівлі за січень — вересень 2014 року становив 651,2 млрд грн, або 94,7% обсягу січня — вересня 2013-го.

Оборот ресторанного господарства за січень — вересень 2014-го проти січня — вересня попереднього року зменшився на 10,4% і становив 15,8 млрд грн.

Транспорт

За січень — вересень 2014 року підприємства транспорту перевезли 508,1 млн т вантажів, що становило 93,7% обсягу цього ж періоду 2013-го. Вантажооборот становив 257,1 млрд т/км, або 93,5% обсягу січня — вересня 2013 року.

У січні — вересні 2014-го перевезення вантажів залізницями скоротилися на 7,8% обсягу відповідного періоду минулого року.

Водним транспортом за січень — вересень 2014-го перевезено вантажу 4,3 млн т, що на 8,9% більше, ніж за січень — вересень 2013 року. Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — вересень 2014-го перевезено 134,6 млн т вантажу, що на 4,0% більше, ніж за відповідний період торік.

За січень — вересень 2014 року авіаційним транспортом перевезено 54,7 тис. т вантажу, що на 19,5% менше, ніж за цей же період 2013-го. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 163,7 млн т/км, що на 17,1% менше, ніж за січень—вересень 2013 року.

За січень — вересень 2014-го послугами пасажирського транспорту скористалися 4,4 млрд пасажирів, пасажирообіг становив 80,6 млрд пас./км, або відповідно 95,0% та 88,2% обсягів січня — вересня минулого року.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем — вереснем 2013-го зменшилося на 3,6%.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 2,2 млрд пасажирів, що на 7,1% менше обсягу перевезень пасажирів у січні — вересні 2013 року.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 6,9%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 24,3% порівняно з січнем — вереснем 2013 року, закордонні перевезення зросли на 16,9%.

Перевезення пасажирів річковим транспортом скоротилися на 19,6%.

Авіаційним транспортом перевезено 5,1 млн пасажирів, що на 14,2% менше, ніж у січні — вересні торік.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — вересні 2014-го становив 116,2% (у відповідному періоді попереднього року — 99,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 15,5%. Найбільше (на 62,7%) зросли ціни на фрукти. На 44,6—26,6% стали дорожчими: рис, цукор, риба й вироби з неї, продукти переробки зернових; на 20,6—14,6%: м’ясо та м’ясопродукти, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, соняшникова олія. Водночас суттєво (на 29,7%) знизилися ціни на овочі.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 24,3%, що зумовлено підвищенням плати за каналізацію на 68,8%, природний газ — на 62,8%, водопостачання — на 47,0%, скраплений газ — на 22,8%, електроенергію — на 11,3%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 21,2% в основному зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 32,9%. Крім того, на 11,4% стали дорожчими амбулаторні послуги, на 9,1% — послуги лікарень.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 36,0% зумовлене подорожчанням пального й мастил на 59,0%, автомобілів на 47,0%, а також транспортних послуг — на 19,5%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — вересні 2014 року становив 127,4 % (у відповідному періоді попереднього року — 102,1%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні—серпні 2014-го становив 108,1% (у відповідному періоді попереднього року — 102,4%).

Доходи населення

У січні — серпні 2014 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2013 р. збільшився на 4,9% і становив 3 399 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, професійна, наукова та технічна діяльність, інформація та телекомунікації, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5—3,4 разів.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігали у поштовій та кур’єрській діяльності, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасовому розміщенні й організації харчування, сільському господарстві і не перевищував 70% середнього по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 4-х із них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 5244 грн, Донецькій області — 3781 грн, Дніпропетровській — 3558 грн та Київській — 3411 грн. Найнижчий рівень заробітної плати зафіксовано в Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях — він не перевищував 76% середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні — серпні 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013-го становив 96,9%.

Ринок праці

Упродовж січня — вересня 2014 року статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості отримали 1147,4 тис. осіб, що на 18,1 тис. (або на 1,6%) менше, ніж у відповідний період торік.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж вересня 2014-го на 1,9% і на кінець місяця становила 418,1 тис. осіб. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 77,3% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних понад половина становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець вересня 2014 року становив 1,6% населення працездатного віку, у сільській місцевості — 1,8%, у міських населених пунктах — 1,5%. Найвищим цей показник був у Черкаській області (2,5%), найнижчим — в Одеській області (0,7%).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні станом на 1 вересня 2014-го становила 42 977,4 тис. осіб. Упродовж січня — серпня 2014 року чисельність населення зменшилася на 95,7 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,3 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (109,2 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (13,5 тис. осіб).

Порівняно із січнем — серпнем 2013 року обсяг природного скорочення збільшився на 2,2 тис. осіб, або з 3,7 до 3,8 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність збільшилася з 10,9 до 11,0 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — із 14,6 до 14,8 померлих на 1000 наявного населення.

Державна служба 
статистики України

Примітка. У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.