Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 березня 2019 р. становила 42 101,7 тис. осіб. Упродовж січня — лютого 2019 р. чисельність населення зменшилася на 51,6 тис. осіб.

Порівняно із січнем — лютим 2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 14,1 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — лютому 2019 р. становила 51,5 тис. осіб, померлих — 110,1 тис. осіб.

Доходи населення

У січні — березні 2019 р. розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 9629 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 20,8%.  

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація й телекомунікації, професійна, наукова і технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—2,7 раза.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за мінімальну заробітну плату, разом із тим лише в п’ятьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 14 809 грн, Донецька область — 10 640 грн, Київська — 9972 грн, Дніпропетровська — 9793 грн та Запорізька — 9709 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській та Чернігівській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні — березні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018-го становив 110,9%.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—березні 2019 р. становив 102,4% (у відповідному періоді попереднього року — 103,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,4%. Найбільше (на 27,3% та 10,3%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 4,2—1,1% стали дорожчими продукти переробки зернових, хліб, риба та продукти з риби, макаронні вироби, масло, молоко та молочні продукти, цукор, безалкогольні напої. На 8,9—0,6% знизилися ціни на яйця, рис, м’ясо та м’ясопродукти.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 3,4%, що пов’язано з підвищенням тарифів на гарячу воду, опалення на 13,5%, каналізацію — на 6,0%, водопостачання — на 5,2%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 2,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,9% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 3,7% та послуг лікарень на 3,3%.

Зниження цін на транспорт загалом на 1,3% насамперед зумовлено здешевленням палива та мастил на 8,0%. Разом із тим на 16,1% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Індекс цін на житло в І кварталі 2019 р. порівняно з ІV кварталом 2018-го становив 102,6%.

На первинному ринку житла ціни зросли на 2,3%, на вторинному — на 2,8%.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні — березні 2019 р. становив 101,0% (у відповідному періоді попереднього року — 105,9%).

Промисловість

У січні — березні 2019 р. порівняно із січнем — березнем 2018 р. індекс промислової продукції становив 99,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 0,8%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 99,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 2,3%, зокрема у виробництві м’яса та м’ясних продуктів — 4,3%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 88,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 5,1%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 4,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 90,7%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 12,5%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 104%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зріс на 0,3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 94,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 3,7%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — березні 2019 р. порівняно із відповідним періодом 2018 р. становив 103,4%, зокрема на підприємствах — 107,7%, у господарствах населення — 98,5%.

За січень — березень цього року реалізовано на забій 828,7 тис. т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,8% більше порівняно з відповідним періодом 2018 р., вироблено 1,9 млн т молока (на 1,9% менше) та 3,8 млрд шт. яєць (на 7,1% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 35%, 64% та 37%.

За розрахунками, на 1 квітня 2019 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 3,7 млн голів (на 3,0% менше, ніж на 1 квітня 2018 р.), зокрема корів — 1,9 млн (на 3,9% менше), свиней — 6,2 млн (на 0,8% більше), овець і кіз — 1,5 млн (на 2,7% менше), птиці всіх видів — 204,8 млн голів (на 3,7% більше). У господарствах населення утримували 68,7% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів — 76,0%, свиней — 42,8%, овець і кіз — 86,3%, птиці всіх видів — 39,6%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, в січні — березні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. збільшився на 18,1%, зокрема продукції рослинництва — на 21,2%, тваринництва — на 8,0%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — березень 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. зросли на 1,3%, зокрема продукції рослинництва — на 2,2%, а тваринництва знизилися на 2,9%. У березні порівняно з лютим середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 2,2%, зокрема рослинництва — на 2,4%, тваринництва — на 1,1%.

Будівництво

У січні — березні 2019 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 26,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні—березні 2019 р. порівняно із січнем — березнем 2018 р. становив 124,3%.

Обсяги будівництва зросли на 24,3%, зокрема будівель — на 9,8% (нежитлових — на 33,0%), інженерних споруд — на 45,2%. Обсяги зведення житлових будівель зменшилися на 8,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 79,6% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 11,5% та 8,9% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконали 74,1% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — лютому 2019 р. експорт товарів становив 7955,3 млн дол. США, імпорт — 8715,3 млн дол. Порівняно із січнем — лютим 2018 р. експорт збільшився на 7,9% (на 580,5 млн дол.), імпорт — на 7,6% (на 613,1 млн дол.). Негативне сальдо становило 760,0 млн дол. (у січні—лютому 2018 р. негативне — 727,4 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — лютим 2018 р. збільшилася частка зернових культур, залишків і відходів харчової промисловості. Натомість зменшилася частка чорних металів, руд, шлаків і золи, електричних машин, насіння і плодів олійних рослин, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 3456,5 млн дол., або 43,4% загального обсягу експорту (у січні — лютому 2018 р. — 3322,8 млн дол., або 45,1%), та збільшився порівняноіз січнем — лютим 2018 р. на 133,7 млн дол., або на 4,0%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 35,3% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 19,2%, механічні та електричні машини — 13,9%, мінеральні продукти — 13,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Індії та Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю — на 82,3%, США — на 54,4%, Єгипту — на 40,2%, Чехії — на 16,4%, Нідерландів — на 15,2%, Іспанії — на 14,6%, Німеччини — на 12,4%, Румунії — на 3,0%, зменшився до Італії на 15,5%, Туреччини — на 12,6%, Російської Федерації — на 12,4%, Угорщини — на 4,5% та Білорусі — на 3,8%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 3626,4 млн дол., або 41,6% загального обсягу (у січні — лютому 2018 р. — відповідно 3290,5 млн дол. та 40,6%), та збільшився проти відповідного періоду 2018 р. на 335,9 млн дол., або на 10,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Франції та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із січнем — лютим 2018 р. імпорт товарів збільшився з Литви у 2,3 раза, Китаю — на 28,9%, Туреччини — на 21,1%, Італії — на 18,7%, Чехії — на 17,4%, Польщі — на 13,5%, США — на 11,3%, Білорусі — на 8,5%, Франції — на 5,1%, зменшився з Російської Федерації на 9,0%, Угорщини — на 5,9%, Швейцарії — на 4,1%, Німеччини — на 2,0%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні — березні 2019 р. становив 500,3 млрд грн. Порівняно із січнем — березнем 2018 р. його фізичний обсяг знизився на 5,5%.

Оборот роздрібної торгівлі, який містить дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основний вид економічної діяльності яких — роздрібна торгівля, в січні — березні 2019 р. становив 235,8 млрд грн, що в порівнянних цінах на 7,4% більше від обсягу січня — березня 2018 р. У березні цього року порівняно з березнем 2018 р. оборот зріс на 8,9%, проти лютого 2019 р. — на 13,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні — березні 2019 р. становив 170,7 млрд грн, що в порівнянних цінах на 8,2% більше від обсягу січня — березня 2018 р. У березні цього року роздрібний товарооборот становив 61,5 млрд грн і в порівнянних цінах проти березня 2018 р. зріс на 9,5%, проти лютого 2019 р. — на 13,9%.

Транспорт

У січні — березні 2019 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 81,0 млрд ткм, або 102,2% обсягу січня — березня 2018 р. Підприємства транспорту перевезли 163,3 млн т вантажів, що становить 108,9% обсягів січня — березня 2018 р.

У січні — березні 2019 р. залізничним транспортом перевезено 77,1 млн т вантажів, що на 2,6% менше, ніж за січень — березень 2018 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) за січень— березень 2019 р. виконали вантажообіг обсягом 11,1 млрд ткм, який зріс на 14,3% порівняно із січнем — березнем 2018 р., та перевезли 54,6 млн т вантажів, що на 37,9% більше, ніж у січні — березні 2018 р.

Водним транспортом за січень — березень 2019 р. перевезено вантажів обсягом 1,0 млн т, що на 36,9% більше, ніж за січень — березень 2018 р.

У січні — березні 2019 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 73,1 млн ткм, що на 16,6% більше, ніж за січень — березень 2018 р. Авіаційним транспортом перевезено 20,6 тис. т вантажів, що на 12,1% більше, ніж за січень — березень 2018 р.

У січні — березні 2019 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 23,5 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1061,2 млн пасажирів, що становить відповідно 103,8% та 94,8% обсягу січня — березня 2018 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — березнем 2018 р. збільшилося на 1,4%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) скористалися 455,7 млн пасажирів, що на 5,5% менше, ніж за січень — березень 2018 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб — підприємців зменшилися на 2,5%.

Авіаційним транспортом перевезено 2,3 млн пасажирів, що на 9,8% більше, ніж у січні — березні 2018 р. Міським електротранспортом перевезено 567,2 млн пасажирів, що на 5,3% менше, ніж за січень — березень 2018 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.