Промисловість

У січні—лютому 2015 року порівняно з відповідним періодом 2014-го індекс промислової продукції становив 78,3%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 26,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 79,5%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяги виробленої продукції зменшилися на 10,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 86,6%.

У виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшилися на 15,3%.

На підприємствах з виробництва коксу і продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 44,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 22,9%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 18,4%.

На підприємствах з випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 88,7%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 23,1%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 73,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 17,1%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні—лютому 2015 року порівняно з відповідним періодом 2014-го становив 96,4%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 97,7%, у господарствах населення — 95,0%. 

За січень—лютий поточного року реалізовано на забій 539 тисяч тонн худоби та птиці (у живій вазі), що на 2,1% менше порівняно з відповідним періодом 2014 року, вироблено 1,2 мільйона тонн молока (на 2,6% менше) та 2,6 мільярда штук яєць (на 9% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 42%, 67% та 28%.

За розрахунками, на 1 березня 2015 року загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,1 мільйона голів (на 9,7% менше, ніж на 1 березня 2014-го), зокрема: корів — 2,3 мільйона (на 6,8% менше), свиней — 7,4 мільйона (на 4,6% менше), овець і кіз — 1,5 мільйона (на 9% менше), птиці всіх видів — 199 мільйонів голів (на 8,3% менше). У господарствах населення утримувалось 68% загальної чисельності великої рогатої худоби, зокрема: корів — 76,9%, свиней — 49,2%, овець і кіз — 85,1%, птиці всіх видів — 41,1%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень—лютий поточного року порівняно з відповідним періодом 2014-го збільшився на 10%, зокрема: рослинництва — на 14%, тваринництва — на 2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—лютий 2015 року порівняно з відповідним періодом 2014-го зросли на 62%, зокрема: продукції рослинництва — удвічі, тваринництва — на 41%. У лютому порівняно з січнем поточного року середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 18%, зокрема: продукції рослинництва — на 23%, тваринництва — на 2%.

Будівництво

У січні—лютому 2015-го підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 4,8 мільярда гривень. Індекс будівельної продукції у січні—лютому 2015 року порівняно з відповідним періодом 2014-го становив 68%.

Спорудження будівель скоротилось на 25,1%, зокрема: нежитлових — на 48,7%. Водночас будівництво житлових будівель збільшилося на 9%, а інженерних споруд зменшилося на 38,5%.

Нове спорудження, реконструкція й технічне переозброєння становили 85,7% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 6,5% та 7,8% відповідно.

Підприємства чотирьох регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей) виконали понад половину (55,9%) загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні 2015 року експорт товарів становив 2984,2 мільйона доларів, імпорт — 3009,3 мільйона доларів. Порівняно із січнем 2014-го експорт скоротився на 31,2%, імпорт — на 33,4%. Негативне сальдо становило 25,1 мільйона доларів (у січні 2014 року також було негативне — 183,1 мільйона доларів).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 1071,7 мільйона доларів, або 35,9% загального обсягу експорту й зменшився порівняно з січнем 2014-го на 31,0% (у січні 2014 року — 1552,8 мільйона доларів та 35,8%). Зокрема зменшився обсяг поставок палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, зернових культур, насіння і плодів олійних рослин, руд, шлаків і золи, жирів та олії тваринного або рослинного походження, чорних металів, деревини і виробів із деревини.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Нідерландів, Німеччини та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортували товари до Російської Федерації, Китаю, Туреччини, Єгипту, Ірану, Ісламської Республіки та Індії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 1153,1 мільйона доларів, або 38,3% загального обсягу, та зменшився проти січня 2014 року на 21,2% (за січень 2014-го обсяг імпорту становив відповідно 1463,3 мільйона доларів та 32,4%). Скоротились поставки засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних машин, фармацевтичної продукції, паперу та картону, пластмас, полімерних матеріалів, електричних машин.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Угорщини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Норвегії.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—лютий 2015 року становив 144,3 мільярда гривень, фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем—лютим 2014-го — 82,7%.

Оборот роздрібної торгівлі за січень—лютий 2015 року становив 140 мільярдів гривень, що становить 78,8% обсягу січня—лютого 2014-го. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,1%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які виконували операції з роздрібної торгівлі, за січень—лютий 2015 року становив 66,5 мільярда гривень, що в порівняльних цінах становить 77,4% обсягу січня—лютого 2014 року.

Транспорт

У січні—лютому 2015-го вантажообіг підприємств транспорту становив 43,6 мільярда тоннокілометрів, або 77,7% обсягу січня—лютого 2014 року. Підприємства транспорту перевезли 86 мільйонів тонн вантажів, що становить 76,6% обсягу січня—лютого 2014 року.

У січні—лютому 2015-го залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 40,2 мільйона тонн вантажів, що на 23,7% менше, ніж у січні—лютому 2014 року.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—лютий 2015-го виконали вантажообіг в обсязі 4,7 мільярда тоннокілометрів, який зменшився на 14,6% порівняно з відповідним періодом минулого року, та перевезено 18,8 мільйона тонн вантажів, що на 23,5% менше, ніж за січень—лютий 2014-го.

Водним транспортом за січень—лютий 2015 року перевезено вантажів у обсязі 0,6 мільйона тонн, що на 17,3% більше, ніж за січень—лютий 2014-го.

За січень—лютий 2015 року вантажооборот авіаційного транспорту становив 32,6 мільйона тоннокілометрів, що на 27,2% більше, ніж за січень—лютий 2014-го. Авіаційним транспортом перевезено 9,9 тисяч тонн вантажів, що на 4,6% менше, ніж за січень—лютий 2014-го.

За січень—лютий 2015 року всіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 14,1 мільярда пасажиро-кілометрів, послугами пасажирського транспорту скористалися 831,1 мільйона пасажирів, що становить відповідно 86,2% та 89,0% обсягу січня—лютого 2014 року.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем—лютим 2014-го знизилися на 3,8%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 0,4 мільярда пасажирів, що на 21,1% менше обсягів перевезень пасажирів у січні—лютому 2014 року. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 26,9%.

Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися в 1,6 разу, зокрема закордонні перевезення — у 2 рази.

Авіаційним транспортом перевезено 0,8 мільйона пасажирів, що на 23,5% менше, ніж за січень—лютий 2014-го. 

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—лютому 2015 року становив 108,6% (у відповідному періоді попереднього року — 100,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 10,7%. Найбільше (на 35,7—24,5%) підвищилися ціни на овочі, фрукти й рис. На 17,8—8,3% подорожчали: риба та продукти з риби, соняшникова олія, продукти переробки зернових, цукор, безалкогольні напої, хліб, маргарин, макаронні вироби. Водночас на 0,8% та 0,5% знизилися ціни на свинину й м’ясо птиці.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,1%, що зумовлено підвищенням цін на утримання та ремонт житла на 11,5%, тверде паливо на 4,3%, а також плата за водопостачання й каналізацію на 3,1% і оренду житла на — 2,9%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 7,6% переважно зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 9,2%. Крім того, на 6,3% подорожчали амбулаторні послуги.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 17,8% пов’язане з подорожчанням автомобілів на 43,7%, палива та мастил на 19,8%, а також транспортних послуг на 5,8%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні—лютому 2015 року становив 107,2 % (у відповідному періоді попереднього року — 100,2%).

Доходи населення

У січні 2015 року розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 3455 гривень і порівняно з січнем 2014 року збільшився на 9,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали працівники авіаційного транспорту, фінансових і страхових установ, сфери інформації та телекомунікацій, професійної, наукової та технічної діяльності, а серед промислових видів діяльності — підприємств із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, виробництва коксу та продуктів нафтопереробки, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,6 — 4 рази.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, охорони здоров’я, сільського господарства, тимчасового розміщування й організації харчування і не перевищував 70% середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, лише у трьох із них заробітна плата перевищила середню по країні: м. Київ — 5385 гривень, Донецька область — 4359 гривень, Дніпропетровська — 3735 гривень. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 74% середнього по економіці, спостерігався у Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2015 року становила 523,1 тисячі осіб. Допомогу по безробіттю отримували 80,6% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з січнем 2015-го не змінився і на кінець лютого поточного року становив 2% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,8% і 1,6% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2015 року порівняно з січнем збільшилася на 2,3 тисячі, або на 5,7%, і на кінець місяця становила 43,4 тисячі.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець лютого 2015 року був на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (19,9% загальної кількості заявлених вакансій), а найменший — на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,9%).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 лютого 2015 року становила 42 910,9 тисячі осіб. Упродовж січня 2015-го чисельність населення зменшилася на 18,1 тисячі осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 5 осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (20,3 тисячі осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (2,2 тисячі осіб).

У січні 2015 р. рівень природного скорочення становив 5,6 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 9,6 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — 15,2 померлих на 1000 наявного населення.

Державна служба статистики України

(у цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення Антитерористичної операції).