Макроекономічні умови виконання бюджету

Після відновлення фінансової і макроекономічної стабільності у другій половині 2015 року, в 2016 році вдалося забезпечити економічне зростання.

За даними Державної служби статистики України, зростання реального ВВП протягом 2016 року прискорювалося з 0,1 відсотка у I кварталі до 4,7 відсотка у IV кварталі порівняно з відповідним кварталом 2015 року. За оцінками Мінекономрозвитку, за підсумками 2016 року зростання реального ВВП незначно перевищує прогнозний показник на рівні 2 відсотків, врахований у розрахунках показників бюджету на 2016 рік.

Позитивні тенденції у розвитку вітчизняної економіки в умовах несприятливої зовнішньої кон’юнктури були зумовлені зростанням внутрішнього попиту, насамперед інвестиційного.

Так, за 9 місяців 2016 року обсяги освоєних капітальних інвестицій зросли на 16,4 відсотка проти їх скорочення на 6 відсотків за відповідний період 2015 року.

У 2016 році після дворічного скорочення відновилась тенденція до зростання прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) — за даними Держстату, за 9 місяців 2016 року їх чистий приріст становив 2,6 млрд. дол. США проти відпливу у розмірі 1,8 млрд. дол. США за відповідний період 2015 року.

Сприяло відновленню економічного зростання також збільшення споживчого попиту. Так, реальна заробітна плата у 2016 році підвищилася на 9 відсотків, оборот роздрібної торгівлі збільшився на 4 відсотки.

Розвиток вітчизняної економіки в 2016 році був підтриманий зниженням інфляційного тиску на фоні помірної волатильності обмінного курсу гривні. Зростання споживчої інфляції уповільнилось з 43,3 відсотка у 2015 році до 12,4 відсотка у 2016 році (у вимірі грудень до грудня). В цілому, в 2016 році споживчу інфляцію втримано в межах, близьких до показника, врахованого в розрахунках показників бюджету на 2016 рік — 12 відсотків.

Несприятлива кон’юнктура на світових товарних ринках, торговельні та транспортні обмеження з боку Російської Федерації вплинули на зовнішньоторговельну ситуацію. Так, за попередніми даними Національного банку України, у 2016 році дефіцит балансу товарів та послуг зріс до 5,6 млрд. дол. США через скорочення експорту товарів на 5,2 відсотка та зростання імпорту товарів на 3,8 відсотка порівняно з 2015 роком.

На фоні несприятливої зовнішньої кон’юнктури основними товарами українського експорту в 2016 році стали продовольчі товари та сировина для їх виробництва, а також чорні та кольорові  метали та вироби з них. При цьому, високий урожай зернових культур сприяв нарощенню фізичних обсягів їх експорту на 7,4 відсотка, а поступове відновлення роботи металургійної галузі — зростанню фізичних обсягів експорту чорних металів на 6,4 відсотка.

У 2016 році також продовжилась тенденція до зміни географічної структури українського експорту на користь збільшення обсягів експорту до країн ЄС (зріс на 2,4 відсотка порівняно з 2015 роком), що частково компенсувало втрату ринків СНД, у тому числі Російської Федерації (експорт товарів до цих країн скоротився на 22,9 відсотка проти 2015 року).

В цілому, незважаючи на несприятливі зовнішні умови розвитку економіки України, в 2016 році спостерігалася стійка тенденція до зростання вітчизняної економіки, що позитивно впливало на виконання дохідної частини бюджету.

Коригування бюджету 2016 року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» було затверджено 25 грудня 2015 року за доходами у сумі 595,2 млрд. грн., видатками — у сумі 667,8 млрд. грн. та граничним розміром дефіциту державного бюджету — у сумі 83,7 млрд. гривень.

При цьому, протягом 2016 року виникла необхідність у коригуванні бюджетних показників, пов’язана із підвищенням соціальних стандартів (зокрема заробітних плат, допомог, пенсій), потребою у збільшенні видатків на компенсацію населенню підвищення тарифів на енергоносії та на підтримку обороноздатності країни.

Так, змінами до бюджету від 19 травня 2016 року було забезпечено додаткове зростання розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з грудня 2016 року до травня 2016 року на 10,4 відсотка проти затверджених раніше у бюджеті 7 відсотків, а також зростання відповідних соціальних стандартів (пенсій і державних допомог).

Змінами до бюджету від 06 жовтня 2016 року були збільшені видатки на безпеку і оборону на 7,1 млрд. грн., при цьому було скорочено інші видатки на 8,9 млрд. грн. та  забезпечено перерозподіл окремих видатків головних розпорядників бюджетних коштів в межах загального обсягу ресурсів держбюджету. Крім того, вищевказаними змінами до закону про бюджет були додатково виділені кошти на:

 реалізацію Закону України «Про державну службу» — 1,4 млрд. грн., з яких 1,0 млрд. грн. — для обласних держадміністрацій;

 фінансування інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку через Державний фонд регіонального розвитку — 1,0 млрд. грн.;

 підтримку вугледобувних підприємств — 0,4 млрд. гривень.

З метою компенсації населенню підвищення тарифів на енергоносії змінами до бюджету від 20 грудня 2016 року було додатково збільшено обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у сумі 6,8 млрд. гривень.

Змінами до бюджету від 22 грудня 2016 року було додатково передбачено 1 млрд. грн. на своєчасну і в повному обсязі виплату заробітних плат працівникам вугледобувних підприємств.

З урахуванням усіх змін до бюджету 2016 року планові показники доходів державного бюджету були збільшені до 608,0 млрд. грн., видатків — до 681,5 млрд. грн., а граничний обсяг дефіциту державного бюджету не змінився та залишився в межах визначеного програмою МВФ маяка.

Виконання бюджетних показників

Виконання дохідної частини бюджету у 2016 році здійснювалось в умовах змін, внесених у податкове законодавство, спрямованих на покращання адміністрування платежів, створення більш рівних та справедливих умов оподаткування, а також підвищення наповнюваності бюджету.

Надходження до Державного бюджету України у 2016 році становили 616,3 млрд. грн., що на 81,6 млрд. грн., або на 15,3 відсотка більше ніж у 2015 році (таблиця 1).

До загального фонду державного бюджету за 2016 рік надійшло 574,7 млрд. грн., що на 70,9 млрд. грн., або на 14,1 відсотка більше ніж за 2015 рік.

Найбільші надходження до держбюджету у 2016 році становили:

— з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування — 54,1 млрд. грн., що на 14,4 млрд. грн., або на 36,2 відсотка більше ніж у 2015 році. На збільшення надходжень вплинуло зростання економіки та спрямування до державного бюджету частини податку від сільгоспвиробників, що використовували спецрежим оподаткування податком на додану вартість;

— з податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів — 181,5 млрд. грн., що на 42,7 млрд. грн., або на 30,8 відсотка більше ніж у                     2015 році, що пояснюється ростом обсягів імпорту товарів без урахування природного газу, вираженому в доларах США, на 12,3 відсотка (за даними Державної служби статистики) та середнього обмінного курсу гривні до долара США (за даними Національного банку України, середньорічний курс гривні до долара США за 2016 рік збільшився на 17 відсотків порівняно з 2015 роком);

— з податку на прибуток підприємств — 54,3 млрд. грн., що на 19,6 млрд. грн., або на 56,3 відсотка більше ніж у 2015 році, що обумовлено очікуваним у 2016 році суттєвим збільшенням прибутку прибуткових підприємств, зокрема і внаслідок збільшення цін виробників на 35,7 відсотка (грудень 2016 року до грудня 2015 року) і зміни порядку декларування та сплати податку;

— з податку та збору на доходи фізичних осіб (у т.ч. військового збору і податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів) — 59,8 млрд. грн., що на 32,7 відсотка, або на 14,7 млрд. грн. більше від аналогічного показника 2015 року, що пояснюється тим, що з 01 січня 2016 року збільшено ставку податку з 15  до 18 відсотків (крім пенсій) та збільшено базу оподаткування в результаті відміни ЄСВ з працівників (3,6 відсотка);

— з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — 55,1 млрд. грн., що на 16,3 млрд. грн., або на 42,1 відсотка більше ніж у 2015 році та обумовлене як збільшенням обсягів виробництва деяких підакцизних товарів (зокрема, за даними Держстату, за 2016 рік порівняно з попереднім роком збільшився обсяг виробництва: тютюнових виробів — на 5,8 відсотка та виноробної продукції — на 6,6 відсотка) так і змінами законодавства (збільшення надходжень зумовлено ростом з 1 січня 2016 року специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 40 відсотків, на нафтопродукти на 13 відсотків, а також ростом курсу гривні до євро на 16,8 відсотка у 2016 році до 2015 року (на нафтопродукти та транспортні засоби ставка акцизного податку встановлена у євро);

Таблиця 1
Доходи Державного бюджету України у 2016 році, млрд грн

млрд. грн.

Статті доходів

2016

факт

Темп росту до 2015 року, %

Податок та збір на доходи фізичних осіб

59,8

132,7

Податок на прибуток підприємств

54,3

156,3

Податок на додану вартість (збір)

329,9

133,6

Відшкодування ПДВ

-94,9

138,0

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

55,1

142,1

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

35,0

143,9

Рентна плата за користування надрами

39,7

107,3

Ввізне мито

20,0

50,2

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 

38,2

61,8

Власні надходження бюджетних установ

34,1

129,1

  РАЗОМ ДОХОДІВ

616,3

115,3

— з акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — 35,0 млрд. грн., що на 10,7 млрд. грн., або на 43,9 відсотка більше ніж у 2015 році, що пояснюється підвищенням ставок, ростом курсу гривні до євро, а також  збільшенням обсягів імпорту деяких підакцизних товарів у 2016 році, зокрема нафтопродуктів,  на 5,4 відсотка;

— з ввізного мита — 20,0 млрд. грн., що на 19,9 млрд. грн., або на 49,8 відсотка менше ніж у 2015 році, що обумовлено відміною з 1 січня 2016 року додаткового імпортного збору (за 2015 рік за рахунок додаткового імпортного збору до державного бюджету надійшло 25,2 млрд. гривень); без врахування надходжень додаткового імпортного збору у 2015 році надходження ввізного мита у 2016 році зросли на 35,9 відсотка, що пояснюється ростом обсягів імпорту товарів без урахування природного газу, вираженим у доларах США, на 12,3 відсотка (за даними Державної служби статистики) та середнього обмінного курсу гривні до долара США (за даними Національного банку України середньорічний курс гривні до долара США за 2016 рік порівняно з 2015 роком збільшився на 17 відсотків);

— з рентної плати за користування надрами — 39,7 млрд. грн., що на 2,7 млрд. грн., або на 7,3 відсотка більше ніж у 2015 році.

За 2016 рік за загальним фондом державного бюджету відшкодовано ПДВ у сумі 94,4 млрд. грн., що більше за аналогічний показник 2015 року на 26,0 млрд. грн., або на 38 відсотків.

У 2016 році до державного бюджету надійшли кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» у сумі 38,2 млрд. грн. проти 61,8 млрд. грн. у 2015 році.

У 2016 році Урядом проводилася виважена політика видатків, спрямована в першу чергу на забезпечення обороноздатності держави, своєчасне виконання  боргових зобов’язань, фінансування відповідно до планових показників усіх соціальних виплат та допомог.

Касові видатки Державного бюджету України за 2016 рік проведені в обсязі 684,9 млрд. грн., у тому числі за загальним фондом — 642,6 млрд. гривень.

Проти 2015 року видатки державного бюджету зросли на 108,0 млрд. грн., або на 18,7 відсотка (таблиця 2).

У 2016 році на оборону і безпеку держави спрямовано загальний ресурс у сумі 121,3 млрд. грн., що на 25,5 млрд. грн., або у 1,3 разу більше порівняно з 2015 роком.

Видатки державного бюджету на обслуговування державного боргу (за функціональною класифікацією видатків) у 2016 році становили 95,8 млрд. грн., що на 11,3 млрд. грн., або на 13,4 відсотка більше ніж у 2015 році.

У 2016 році Урядом було забезпечено фінансування соціальних видатків відповідно до планових показників. Так, за економічною класифікацією видатків касові видатки державного бюджету на соціальне забезпечення за 2016 рік були здійснені в обсязі 153,3 млрд. грн., що на 49,2 млрд. грн., або на 47,3 відсотка більше ніж у 2015 році, а видатки на виплату заробітної плати та нарахувань для працівників бюджетної сфери становили 105,4 млрд. грн., що на 25,5 млрд. грн., або на 31,9 відсотка більше ніж у 2015 році (таблиця 3).

У Державному бюджеті України на 2016 рік, схваленому Верховною Радою України 25 грудня 2015 року, було передбачено встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі: з 1 січня — 1378 гривень, з 1 травня — 1450 гривень, з 1 грудня — 1550 гривень. Однак вже у травні 2016 року відповідними змінами до бюджету було забезпечено додаткове зростання соціальних стандартів, зокрема розмір мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2016 року додатково зріс на 50 грн. до 1600 гривень.

Також у 2016 році було суттєво підвищено розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. Так, його розмір зріс з 1113 грн. у січні 2016 року до 1335 грн. у грудні 2016 року.

Таблиця 2

Видатки Державного бюджету України за функціональною класифікацією у 2016 році 

млрд.грн.

 

Статті видатків

2016 рік,

факт

темп росту до 2015, %

Всього видатків, у тому числі:

684,9

118,7

Загальнодержавні функції (без урахування видатків на обслуговування державного боргу)

22,3

119,6

Обслуговування боргу

95,8

113,4

Оборона

59,4

114,1

Громадський порядок, безпека та судова влада 

71,7

131,2

Економічна діяльність

31,4

84,6

Охорона навколишнього природного середовища

4,8

117,7

Житлово-комунальне господарство

0,01

58,2

Охорона здоров'я

12,5

108,9

Духовний та фізичний розвиток

5,0

74,9

Освіта

34,8

115,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення

152,0

146,5

Міжбюджетні трансферти

195,4

112,3

За 2016 рік касові видатки державного бюджету на перерахування трансфертів до Пенсійного фонду збільшились проти 2015 року на 47,8 млрд. грн. до 142,6 млрд. гривень.

Станом на 1 січня 2017 року середній розмір пенсійних виплат становив 1828,33 грн., що на 128,82 грн. більше, ніж станом на 1 січня 2016 року.

У 2016 році на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямовано 47,2 млрд. гривень.

У 2016 році видатки на надання передбачених законодавством пільг та житлових субсидій населенню, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, становили 46,4 млрд. гривень.

За рахунок цих коштів надано пільги та житлові субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 44,1 млрд. грн., придбання твердого палива і скрапленого газу — 2,3 млрд. гривень.

Таблиця 3
Видатки Державного бюджету України за економічною класифікацією у 2016 році
 

млрд.грн.

 

Статті видатків

2016 рік, факт

темп росту до 2015 року, %

Всього видатків, у тому числі:

684,9

118,7

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

105,4

131,9

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

6,2

111,0

Продукти харчування

4,5

105,6

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

6,5

116,0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

8,0

78,9

Соціальне забезпечення

153,3

147,3

Капітальні видатки

26,6

152,4

Бюджетна децентралізація та її результати. Міжбюджетні трансферти

З 2015 року розпочато реформування бюджетної системи в контексті децентралізації та запроваджено нову модель міжбюджетних відносин.

За два роки вдалося впровадити перший етап реформи та досягти декількох важливих результатів:

 зміцнено фінансову спроможність місцевих бюджетів;

 забезпечено надання якісних суспільних послуг споживачам завдяки розширенню видаткових повноважень органів місцевого самоврядування.

Реформа міжбюджетних відносин та зміни до податкового законодавства сприяли підвищенню рівня фінансового забезпечення місцевих бюджетів та забезпечили формування нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними ресурсами, а також створили умови для мотивацій органів місцевого самоврядування до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.

Як результат, у 2016 році місцеві органи влади отримали додатковий ресурс, як на виконання повноважень, які є функціями держави і передані їм на виконання без передачі видаткових повноважень, так і на виконання самоврядних функцій.

Так, до загального фонду місцевих бюджетів за 2016 рік надійшло 146,6 млрд. грн., або 110,7 відсотка до річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

Підтвердженням ефективності бюджетної децентралізації є щомісячне накопичення залишків коштів місцевих бюджетів, обсяг яких станом на 1 січня 2017 року становив 49,8 млрд. гривень. Приріст залишків коштів місцевих бюджетів проти початку 2016 року становив 12,5 млрд. грн., або 35,4 відсотка.

При цьому, органами Казначейства впродовж 2016 року забезпечувалася своєчасна і повна оплата рахунків, наданих головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

Також суттєво зросли обсяги розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах.

Так, протягом 2016 року місцевими органами влади було розміщено на депозитах у банках 15,9 млрд. гривень. На кінець бюджетного року всі депозитні кошти повернуто згідно із законодавством на рахунки місцевих бюджетів в Казначействі.

У минулих роках внаслідок існування тимчасових касових розривів місцеві бюджети відчували гостру нестачу бюджетних коштів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та фінансування інших захищених видатків, що змушувало їх залучати позики за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

У 2016 році порівняно з 2015 роком кількість позик, наданих місцевим бюджетам за рахунок ЄКР, зменшилась майже у 6,3 разу (з 2,2 тисяч до 347 позик), а обсяг позик зменшився у 11 разів (з 1,9 млрд. грн. до 0,2 млрд. гривень).

Зазначені тенденції дають можливість місцевим органам влади забезпечити належне функціонування закладів бюджетної сфери та самостійно вирішувати питання розвитку громад без звернення до центральних органів влади стосовно виділення додаткових коштів з державного бюджету.

В цілому, у 2016 році Урядом забезпечувалося виконання усіх зобов’язань згідно з бюджетним законодавством, зокрема в частині перерахування міжбюджетних трансфертів.

У 2016 році із Державного бюджету України до місцевих бюджетів було фактично надано трансфертів на загальну суму 195,4 млрд. грн., що на 21,4 млрд. грн., або на 12,3 відсотка більше ніж у 2015 році, у тому числі трансфертів із загального фонду — 194,7 млрд. грн., що на 21,5 млрд. грн., або на 12,4 відсотка більше порівняно з 2015 роком, з яких:

субвенції соціального захисту — 94,2 млрд. грн.;

освітня субвенція — 44,5 млрд. грн.;

медична субвенція — 44,4 млрд. грн.;

базова дотація для забезпечення зміцнення податкової спроможності місцевих бюджетів — 4,7 млрд. гривень.

Дефіцит бюджету та державний борг

У 2016 році річний плановий показник дефіциту державного бюджету зі змінами, що включають коригування граничного обсягу дефіциту за спеціальним фондом, внесеними розпорядниками бюджетних коштів, становив 87,2 млрд. гривень. Фактично Державний бюджет України був виконаний із дефіцитом у сумі 70,3 млрд. гривень.

Державних запозичень у 2016 році здійснено на суму 307,7 млрд. гривень.

Державні зовнішні запозичення за 2016 рік становили 61,3 млрд. грн., з яких 19,0 млрд. грн. — відображення реструктуризації державного та гарантованого державою боргу відповідно до прикінцевих положень закону про державний бюджет та постанов Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 60, від 24.02.2016 № 101, від 27.04.2016 № 309 та від 27.04.2016 № 310; 6,8 млрд. грн. — надходження коштів на впровадження спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, 35,5 млрд. грн. — надходження від кредитів та випуску облігацій зовнішньої державної позики з метою фінансування державного бюджету.

Від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» у 2016 році було отримано кредитних коштів на суму 30,0 млн. дол. США.

За кредитним договором, укладеним між Україною та Японським агентством міжнародного співробітництва, до державного бюджету було залучено 37,0 млрд. японських єн (8,8 млрд. гривень).

Міністерство фінансів здійснило випуск облігацій на зовнішніх ринках капіталу у сумі 1,0 млрд. доларів США на термін 5 років під гарантії Сполучених Штатів Америки. Відсоткова ставка становила 1,71 відсотка річних.

У цілому, середньозважена відсоткова ставка за державними зовнішніми запозиченнями у 2016 році становила 1,1 відсотка проти 1,6 відсотка у 2015 році, 1,25 відсотка у 2014 році та 6,18 відсотка у 2013 році.

Державні внутрішні запозичення за 2016 рік дорівнювали 246,4 млрд. грн., з яких:

129,2 млрд. грн. становили випуски облігацій внутрішньої державної позики відповідно до статей 16, 17 закону про державний бюджет:

для капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк» (107,0 млрд. грн.);

для капіталізації ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (9,3 млрд. грн.);

для надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (7,9 млрд. грн.);

для капіталізації ПАТ «Державний ощадний банк України» (5,0 млрд. гривень).

117,2 млрд. грн. — безпосередньо для фінансування державного бюджету.

Загалом у 2016 році середньозважена відсоткова ставка за розміщеними ОВДП становила 9,56 відсотка проти 12,25 відсотка у 2015 році.

Від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, до загального фонду державного бюджету у 2016 році надійшло 188,9 млн. гривень.

Протягом року погашення та обслуговування боргу здійснювалось вчасно та в повному обсязі, на погашення державного боргу було спрямовано 111,4 млрд. грн. та на обслуговування — 95,8 млрд. гривень.

Фінансування за показником «Коригування» становило 19,0 млрд. грн. та пов’язане в основному із відображенням у звітності здійснення правочинів з державним боргом за зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми позиками відповідно до прикінцевих положень закону про державний бюджет та постанов Кабінету Міністрів України.

В рамках імплементації програми співробітництва України та МВФ «Механізм розширеного фінансування» протягом 2016 року проведено реструктуризацію частини гарантованого державою зовнішнього комерційного боргу України на суму близько 394,3 млн. дол. США.

На кінець 2016 року державний борг становив 1650,8 млрд. грн., у т.ч. державний зовнішній борг дорівнював 980,2 млрд. грн., державний внутрішній борг — 670,6 млрд. гривень.

Гарантований державою борг України на кінець 2016 року становив 278,9 млрд. гривень.

Сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець 2016 року становила 1929,8 млрд. гривень.

ДО ВІДОМА

17 березня 2017 року о 15.00 у Міністерстві фінансів України (вул. Межигірська, 11) планується публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за 2016 рік. Уточнену інформацію дивіться на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів (www.minfin.gov.ua)