Передумови формування і виконання Державного бюджету України на 2010 рік

Новому Уряду у 2010 році дісталась у спадок розбалансована та некерована економіка держави. Підсумки 2009 року засвідчили, що розвиток економіки України відкинуто на чотири роки назад - реальне падіння ВВП було одним з найвищих у світі та становило "мінус" 14,8 відсотка. Обсяги промислового виробництва скоротились на 21,9 відсотка до рівня нижче, ніж на кінець 2004 року. Фінансовий результат (сальдо) підприємств від звичайної діяльності до оподаткування у 2009 році вперше за всю історію статистичних спостережень України був негативним та становив "мінус" 42,4 млрд. гривень. Реальна заробітна плата скоротилася на 9,2 відсотка, чого не спостерігалось з 2000 року, а заборгованість із заробітної плати зросла на 23,9 відсотка. Рівень безробіття населення зріс більше ніж на третину до 8,8 відсотка. Скорочення доходів населення на тлі падіння довіри до банків призвело до відтоку депозитних коштів з банківської системи - у квітні 2009 року обсяг депозитів зменшився на 45,8 млрд. грн. порівняно з кінцем 2008 року, а в цілому за 2009 рік - на 30 млрд. гривень. Готівковий курс гривні до долара США девальвував більш ніж вдвічі (з 4,46 гривень за долар США у травні 2008 року до 9,93 гривень за долар США у грудні 2008 року), при цьому середньорічний офіційний курс гривні до долара США у 2009 році девальвував на 47,8 відсотка. Міжнародні валютні резерви за 2009 рік скоротилися на 5 млрд. дол. США та у лютому 2010 року були доведені до мінімуму - 24,1 млрд. доларів США.

2009 рік був одним з найневдаліших бюджетних років за часи незалежної України - фінансова криза та непрофесійність попереднього Уряду призвели до того, що розпис доходів Державного бюджету України у 2009 році був недовиконаний на 45,6 млрд. грн., або на 17,9%, надходження порівняно із 2008 роком скоротились на 22,0 млрд. грн., або на 9,5 відсотка. В 2009 році реальний дефіцит державних фінансів (з урахуванням дефіциту зведеного бюджету, рекапіталізації банків, поповнення статутних фондів НАК "Нафтогаз України", незаконного вилучення обігових коштів підприємств через фіскальну систему, недофінансування інвестиційних програм, боргу вугільних підприємств перед Пенсійним фондом, відволікання коштів місцевих бюджетів з єдиного казначейського рахунка для надання позичок Пенсійному фонду та інших складових прихованого дефіциту) сягнув 169,2 млрд. грн., або 18,5 відсотка ВВП. Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 січня 2010 року становив 1,1 млрд. гривень.

За загальним фондом державного бюджету попередній Уряд залишив "спадок" у вигляді недовиконання плану за доходами І кварталу 2010 року у сумі 6,6 млрд. гривень.

В умовах світової фінансової кризи попередня влада не тільки не підтримувала реальний сектор економіки, а й вилучала обігові кошти підприємств через невідшкодування ПДВ в повному обсязі. Проблема бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ сягнула загрозливих масштабів, так, за 2008-2009 роки вона зросла у 3,6 рази, або на 22,5 млрд. грн. і станом на 1 квітня 2010 року зобов'язання країни перед платниками ПДВ становили 31,1 млрд. гривень. При цьому на кінець роботи Уряду В. Ф. Януковича, станом на 18 грудня 2007 року простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ не було.

Через свою непрофесійність та прорахунки в податково-бюджетній політиці попередній Уряд виявився нездатним у визначені законодавством терміни розробити та подати до Верховної Ради України проект закону про державний бюджет на 2010 рік.

Через це, практично 4 місяці 2010 року Україна жила без бюджету, виплачувались занижені заробітні плати та соціальні виплати, а інвестиційні видатки були заморожені.

Виконання видаткової частини бюджету у 2009 році та на початку 2010 року характеризувалось системним "ручним управлінням" коштами, недофінансуванням всіх програм, нецільовим та неефективним використанням бюджетних коштів.

Залишок коштів на рахунках казначейства на кінець роботи попереднього Уряду (станом на 11.03.2010 р.) становив лише 1,8 млрд. грн. при середньоденних видатках державного бюджету відповідно до розпису близько 1 млрд. грн. і необхідності проведення з єдиного казначейського рахунку платежів місцевих бюджетів, соціальних фондів та інших клієнтів казначейства. Середньомісячні касові видатки державного бюджету у січні-березні 2010 року становили 19,1 млрд. грн., що навіть менше, ніж у 2008-2009 роках.

У повному занепаді виявилась державна інвестиційна політика. Фінансування капітальних видатків було здійснено майже в 2,5 рази менше ніж у 2008 році, в тому числі за загальним фондом - майже в 12,3 рази. В цілому по економіці інвестиції в основний капітал реально зменшились на 41,5 відсотка.

Декларуючи необхідність підвищення соціального захисту населення, попередній Уряд так і не зміг забезпечити виконання Закону України від 20 жовтня 2009 року N1646-VІ "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати".

Такий потужний інструмент стимулювання розвитку економіки, як Стабілізаційний фонд, попереднім Урядом майже не використовувався. У 2009 році було використано коштів Стабілізаційного фонду на фінансування інвестиційних проектів лише на 50 відсотків.

Крім того, попередній Уряд фактично зняв з себе відповідальність за провальну політику в енергетичній сфері - через підписання вкрай невигідних для України контрактів на імпорт газу фінансовий стан НАК "Нафтогаз України" був розбалансований та виникла потреба у безпрецедентній бюджетній підтримці (28,5 млрд. грн.). Внаслідок застосування попереднім Урядом в передвиборних технологіях механізму безоплатної передачі житла окремим категоріям населення Державною іпотечною установою, яка за своїми функціями мала не видавати житло, а рефінансувати іпотечні кредити, у 2009 році відбулося "розмивання" її статутного капіталу. Через безоплатну передачу працівникам силових органів та органів місцевого самоврядування Державною іпотечною установою 5361 квартири за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, із врахуванням витрат у зв'язку із придбанням квартир (внески до Пенсійного фонду України, інформаційно-консультаційні послуги, послуги, пов'язані з оформленням прав власності), її борг становив 1,7 млрд. гривень.

Падіння економіки та ігнорування викликів пенсійної реформи призвели до розбалансування Пенсійного фонду, через що в 2009 році з єдиного казначейського рахунку йому надавалися позички, які він не в змозі був повернути (16,0 млрд. гривень).

Намагання попереднього Уряду балансувати бюджет виключно за рахунок здійснення значних запозичень, до того ж на невигідних для країни умовах (дві третини ринкових внутрішніх запозичень становили короткострокові ОВДП, ставки за ними сягали 28%), призвели до стрімкого зростання обсягу державного боргу. Державний прямий борг в 2008-2009 роках зріс втричі (на кінець 2007 року дорівнював 71294,3 млн. гривень, а на кінець 2009 року - вже 227996,3 млн. гривень). Крім того, внаслідок проведення невиваженої політики надання державних гарантій обсяг гарантованого державою боргу за 2008-2009 роки зріс в 5 разів (з 17450,5 млн. грн. на кінець 2007 року до 90907,8 млн. грн. на кінець 2009 року).

Рівень державного прямого та гарантованого державою боргу на кінець 2009 року зріс до критичної межі в 34,8 відсотка ВВП, тоді як на кінець 2007 року цей показник знаходився на економічно безпечному рівні в 12,3 відсотка ВВП. Такі дії попереднього Уряду не тільки вкрай обтяжили бюджети майбутніх періодів необхідністю відволікання бюджетних коштів з соціальних та інвестиційних видатків на погашення основної суми боргу та відсоткових платежів, а й підірвали довіру іноземних інвесторів та довели країну до порушення макроекономічної стабільності.

Стійке економічне зростання та оздоровлення системи державних фінансів

З перших днів роботи новим Урядом було вжито дієвих заходів зі стабілізації економіки, підтримки підприємств реального сектору, стабілізації цінової ситуації, прийнято державний бюджет на 2010 рік, який передбачав підвищення соціальних стандартів та стимулювання економічної активності, досягнуто домовленостей з Російською Федерацією щодо надання знижки на імпортований природний газ, реалізації спільних проектів в стратегічних галузях економіки, та розпочато реалізацію Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки.

Це дало змогу, починаючи з квітня-травня 2010 року, відновити тенденції до економічного зростання та стабілізувати економічну ситуацію після кризових років. За підсумками 2010 року зростання реального ВВП очікується щонайменше на 4,1 відсотка. Обсяги промислового виробництва у 2010 році зросли на 11 відсотків, що є найвищим показником з 2004 року.

Реалізація новим Урядом антиінфляційних заходів, вчасне усунення дисбалансів на продовольчих ринках, виваженість бюджетної та монетарної політики дали змогу стабілізувати цінову ситуацію. У 2010 році вперше за останні сім років було досягнуто однозначного значення показника інфляції -9,1 відсотка і це при тому, що вже за перший квартал попередники залишили у спадок 4,7 відсотка інфляції.

Підвищення підприємницької активності, активна державна політика щодо повернення на експортні ринки, отримання знижки на імпортований природний газ забезпечили високий позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності підприємств. Зростання прибутків підприємств за січень-листопад 2010 року становило 43,6 відсотка.

Пожвавлення виробництва, поліпшення ситуації на ринку праці та виконання всіх запланованих соціальних видатків бюджету сприяло реальному зростанню доходів населення. Реальна заробітна плата збільшилася на 10,2 відсотка, що дало змогу перевищити її докризовий рівень. Одночасно зменшився рівень заборгованості із заробітної плати (на 17,3 відсотка) та рівень безробіття населення. Приріст обсягу депозитів досягнув рівня 2007-2008 років та становив 86,1 млрд. гривень.

З метою створення стимулів для подальшого розвитку реального сектору економіки Національний банк України в 2010 році тричі знижував облікову ставку (з 10 серпня 2010 року її було встановлено на рівні 7,75 відсотка річних, що є найнижчим рівнем з 2004 року). Міжнародні валютні резерви у 2010 році зросли на 8,1 млрд. дол. США до 34,6 млрд. доларів США.

Податково-бюджетна політика нового Уряду передбачала наведення порядку в адмініструванні податків та проведення податкової реформи, підвищення соціальних стандартів та збалансування Пенсійного фонду, оптимізацію штату органів державного управління, запровадження інфраструктурних програм, збалансування фінансового стану НАК "Нафтогаз України", проведення виваженої боргової політики, стабілізацію фінансової системи, а також збільшення фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. Всі ці завдання за 2010 рік були виконані.

В результаті зростання економіки, наведення порядку в адмініструванні податків та удосконалення окремих норм оподаткування у 2010 році надходження до державного бюджету збільшилися на 22,6%, в тому числі до загального фонду на 32,5% порівняно з 2009 роком (без врахування погашення простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ, утвореної попереднім Урядом у 2008-2009 роках, у сумі 16,4 млрд. гривень). Всього до Державного бюджету України у 2010 році, без врахування погашення простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ, надійшло 257051,1 млн. грн., у тому числі до загального фонду - 207472,7 млн. гривень.

Рівень виконання планового показника, затвердженого Верховною Радою України (без врахування погашення заборгованості з відшкодування ПДВ минулих періодів), дорівнював 100,8 відсотка, проти 85,5 відсотка у 2009 році.

Середньомісячні надходження у квітні-грудні 2010 року до дохідної частини загального фонду держбюджету зросли порівняно із І кварталом більше як на 43,8% і досягли рівня 18,7 млрд. грн. за місяць.

Новому Уряду протягом квітня-грудня 2010 року майже повністю вдалося надолужити відставання надходжень від плану доходів загального фонду державного бюджету (-6,6 млрд. грн. за І квартал), і за рік невиконання плану доходів становило лише 2,6 млрд. грн. (без трансфертів - 1,9 млрд. грн.). Якби план доходів у І кварталі 2010 року був виконаний, то надходження до загального фонду державного бюджету в цілому за рік були б перевиконані на суму близько 4,0 млрд. гривень.

Завдяки зусиллям, спрямованим на поліпшення ситуації з наповненням дохідної частини Державного бюджету України, найбільш високими темпами проти 2009 року зросли такі надходження до державного бюджету: податок на додану вартість (без врахування погашення простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ в обсязі 16,4 млрд. грн., яка була утворена попереднім Урядом у 2008-2009 роках) на 21,5 відсотка (збільшення більш як на 18,2 млрд. грн.), податок на прибуток - на 22,7 відсотка (або на 7,4 млрд. грн.), акцизні збори - на 29,8 відсотка (або на 6,3 млрд. грн.), ввізного мита - на 35,2 відсотка (або на 2,2 млрд. грн.), рентної плати - на 23,0 відсотка (або на 1,8 млрд. грн.).

Загальний обсяг відшкодування ПДВ у 2010 році з державного бюджету, із врахуванням погашення простроченої заборгованості із відшкодування ПДВ, яка була утворена у 2008-2009 роках, відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", становив 40671,8 млн. грн., що на 17,8 відсотка (або на 6,1 млрд. грн.) більше ніж у 2009 році. На 1 січня 2011 року залишок простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ було зменшено до 0,9 млрд. гривень.

Власні надходження бюджетних установ до спеціального фонду державного бюджету в 2010 році дорівнювали 22078,6 млн. грн., порівняно із 2009 роком надходження з цього джерела зросли на 7,4% (або на 1513,4 млн. гривень).

Виконання державного бюджету за видатками у 2010 році здійснювалося відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", на основі принципів програмно-цільового методу та було спрямовано на реалізацію місії бюджету та досягнення встановлених цілей.

З метою досягнення системи цінностей, що була покладена в основу бюджету 2010 року, під час виконання бюджету за видатками було посилено соціальний захист громадян через підвищення соціальних стандартів, які профінансовані у повному обсязі, забезпечено підтримку стійкого економічного зростання шляхом збільшення капітальних видатків та реалізації інфраструктурних проектів.

Новий Уряд забезпечив збільшення середньомісячних видатків державного бюджету у квітні-грудні 2010 року на 8216,8 млн. грн., або на 42,9%, порівняно з січнем-березнем, до 27353,2 млн. гривень.

Касові видатки Державного бюджету України за 2010 рік виконані в обсязі 303588,7 млн. грн., що на 61151,5 млн. грн. (на 25,2 відсотка) більше аналогічного показника 2009 року. Рівень виконання річного плану, затвердженого Верховною Радою України на 2010 рік, становив 98,6 відсотка проти 88,4 відсотка у 2009 році.

За загальним фондом державного бюджету у 2010 році було відкрито асигнувань на проведення видатків в обсязі 240557,6 млн. грн., що відповідає 99,6% плану звітного періоду (97,1% у 2009 році) і враховує заходи з економії видатків та фактичну наявність зареєстрованих зобов'язань.

Касові видатки загального фонду державного бюджету були здійснені на рівні 99,1% виділених асигнувань, що пов'язано із необхідністю проведення визначених законодавством процедур здійснення видатків, та становили 238314,9 млн. гривень. Обсяг касових видатків загального фонду державного бюджету за 2010 зріс проти аналогічного показника 2009 року на 50566,9 млн. грн., або на 26,9 відсотка.

Захищені статті та пріоритетні видатки загального фонду державного бюджету у 2010 році були профінансовані стовідсотково у сумі 227574,5 млн. грн., у тому числі:

- оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями, соціальні виплати населенню - 50318,0 млн. грн., що на 6162,1 млн. грн. більше ніж у 2009 році;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування - 3781,2 млн. грн., що на 413,6 млн. грн. більше ніж у 2009 році;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3205,6 млн. грн., що на 719,1 млн. грн. більше ніж у 2009 році;

- трансферт Пенсійному фонду - 59963,8 млн. грн., що на 15031,5 млн. грн. більше ніж у 2009 році;

- чорнобильські соціальні програми - 2469,9 млн. грн., що на 377,9 млн. грн. більше ніж у 2009 році;

- видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації - 15430,2 млн. грн., що на 3050,8 млн. грн. більше ніж у 2009 році;

- фундаментальні і прикладні дослідження та дослідно-конструкторські роботи - 3599,1 млн. грн., що на 501,8 млн. грн. більше ніж у 2009 році;

- реформування та розвиток Збройних Сил України - 105,6 млн. грн., що на 18,9 млн. грн. більше ніж у 2009 році.

За економічною класифікацією статей видатків найбільш значне зростання у 2010 році зафіксоване за: видатками на виплату процентів (доходу за зобов'язаннями) - на 68% до 16639,5 млн. грн., що пояснюється різким збільшенням державного боргу попереднім Урядом; видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - на 34,2% до 4164,3 млн. грн., що пов'язано зі зростанням цін на енергоносії через невигідні газові угоди, підписані попереднім Урядом; видатками на виплату пенсій і допомог - на 33,3% до 66074,0 млн. грн., що стало наслідком реалізації політики нового Уряду щодо підвищення соціальних гарантій; видатками на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - на 21,9% до 75362,9 млн. грн., що пов'язано із пріоритетною увагою нового Уряду до розвитку регіонів; видатками на дослідження і розробки, видатками державного (регіонального) значення - на 19% до 28078,4 млн. грн., та капітальними видатками - більш як вдвічі до 21057,1 млн. грн., що пояснюється політикою нового Уряду щодо переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку та значною мірою пов'язано із надолуженням відставання від графіка підготовки до Євро-2012, допущеного попереднім Урядом.

За 2010 рік із Державного бюджету України до місцевих бюджетів було перераховано трансфертів на загальну суму 78182,6 млн. грн., у тому числі із загального фонду -72699,7 млн. гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2009 року обсяг перерахованих трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів у 2010 році збільшився на 15877,1 млн. грн., або на 25,5 відсотка, що дало змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам установ бюджетної сфери, що утримуються з місцевих бюджетів, у повному обсязі, а також спрямувати близько 2 млрд. грн. на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів.

Завдяки зусиллям Уряду зі стабілізації системи державних фінансів у межах виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" за підсумками 2010 року вдалося подолати тенденцію минулих років до зростання дефіциту державних фінансів та неконтрольованого накопичення державного боргу.

Законом про державний бюджет на 2010 рік було встановлено граничний показник дефіциту Державного бюджету України на рівні 54095,4 млн. гривень. Відповідно до статей 25 та 75 закону про бюджет на 2010 рік Уряд мав право збільшувати граничний показник дефіциту на суму випуску ОВДП для погашення простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ минулих років та на поповнення статутного фонду Державної іпотечної установи відповідно. Фактично випуск ОВДП для погашення простроченої заборгованості минулих років з відшкодування ПДВ становив 16435,9 млн. грн., а для поповнення статутного фонду ДІУ - 2,0 млрд. гривень. З урахуванням корегування відповідно до статей 25 та 75 закону про бюджет на 2010 рік граничний показник дефіциту бюджету дорівнював 72531,3 млн. грн., а фактичний рівень дефіциту із урахуванням цих двох операцій - 64265,5 млн. грн., що на 8265,8 млн. грн. менше визначеного граничного показника.

Всього державних запозичень у 2010 році було здійснено на суму 124276,0 млн. грн., що знаходиться в межах визначеного граничного показника (134463,0 млн. гривень). При цьому державні запозичення, які здійснювались у 2010 році, включали суттєву частину коштів, що безпосередньо не відносяться до результатів діяльності нового Уряду, а були спрямовані на вирішення накопичених попередниками проблем, зокрема:

погашення простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ за рахунок випуску ОВДП на суму 16435,9 млн. грн.;

рекапіталізація Укрексімбанку в сумі 6390,0 млн. грн., яка була проведена попереднім Урядом (постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2010 N129 та від 17.02.2010 N150);

компенсація Державній іпотечній установі коштів, витрачених на безоплатне надання попереднім Урядом квартир громадянам, шляхом збільшення її статутного капіталу за рахунок випуску ОВДП в сумі 2000,0 млн. грн.;

необхідність у збільшенні статутного фонду НАК "Нафтогаз України" на 7400,0 млн. грн. у зв'язку з тим, що попереднім Урядом в установлені законодавством терміни не було затверджено збалансований фінансовий план Компанії, в результаті чого тільки за І квартал минулого року дефіцит від операційної діяльності цього підприємства становив 5,5 млрд. гривень.

Попередній Уряд в 2009 році на покриття дефіциту державного бюджету отримав від Міжнародного валютного фонду 4,8 млрд. дол. США, але при цьому через свою нерозважливу та непередбачувану політику зірвав виконання програми, і співпраця з МВФ була призупинена, через що країна не отримала 4,6 млрд. дол. США чергових траншів, які мали надійти у листопаді 2009 року та лютому 2010 року. Успіхи нового Уряду у стабілізації макроекономічної ситуації та проведення виваженої бюджетної політики дали змогу відновити співпрацю України з МВФ в рамках нової програми, спрямованої на підтримку реформ та економічного розвитку. При цьому новому Уряду вдалось значно зменшити залежність бюджету від зовнішніх коштів, і протягом 2010 року лише 2,0 млрд. дол. США з кредиту МВФ було безпосередньо спрямовано на фінансування дефіциту бюджету.

Державна боргова політика у 2010 році була спрямована на проведення ефективного управління ризиками, зменшення ставок запозичень та збільшення їх терміну, оптимізацію структури державного боргу, розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів. Завдяки ефективній борговій політиці нового Уряду провідні рейтингові агентства світу тричі протягом 2010 року підвищували кредитні рейтинги України, а коло інвесторів у державні цінні папери суттєво розширилось, передусім завдяки переходу на ринкове розміщення державних цінних паперів через первинних дилерів.

Ще однією позитивною тенденцією 2010 року стало поступове зменшення Національним банком обсягу державних облігацій у своєму портфелі, після майже двох років постійного його нарощування. На первинному ринку вдалось суттєво знизити вартість запозичень - з 23%-24% на початку січня до 10% наприкінці грудня.

Витрати державного бюджету з погашення державного боргу за 2010 рік становили 26675,5 млн. грн. (в тому числі погашення державного внутрішнього боргу - 19689,5 млн. грн., погашення державного зовнішнього боргу - 6986,0 млн. гривень) та знаходилися в межах планового показника (26859,8 млн. гривень).

На кінець 2010 року було забезпечено втримання обсягу державного боргу в межах граничного рівня, встановленого статтею 10 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" з урахуванням корегування відповідно до статей 25 та 75 закону про бюджет на 2010 рік. Фактично державний борг був менше за граничний рівень на 10676,6 млн. гривень.

Станом на 31 грудня 2010 року державний та гарантований державою борг України становив 432235,4 млн. грн., або 54289,3 млн. дол. США. Державний борг України становив 323475,2 млн. грн., або 40628,9 млн. дол. США., в тому числі державний зовнішній борг становив 181813,1 млн. грн., або 22836,0 млн. дол. США, державний внутрішній борг становив 141662,1 млн. грн., або 17792,9 млн. дол. США.

У 2010 році проводилася виважена політика видачі державних гарантій. Фактично з передбачених статтею 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" 45 млрд. грн. Урядом видано державних гарантій на 10,1 млрд. грн., тоді як в 2009 році обсяг прийнятих попереднім Урядом рішень щодо надання державних гарантій становив 84,9 млрд. грн. при встановленому законом про бюджет на 2009 рік граничному показнику у 37 млрд. гривень.

Від приватизації державного майна у 2010 році до спеціального фонду Державного бюджету України надійшло 1093,4 млн. грн., що становить 104,0 відсотка виконання річного плану зі змінами, внесеними відповідно до статті 11 закону про бюджет та більше за відповідний показник 2009 року на 35,3 відсотка, або на 285,5 млн. гривень.

Ефективність роботи нового Уряду демонструє приріст залишків коштів на рахунках Державної казначейської служби - станом на 01.01.2011 року вдалося забезпечити їх збільшення до 24,4 млрд. грн. (2,7 млрд. грн. на єдиному казначейському рахунку та 21,7 млрд. грн. на валютних рахунках), що дало змогу впевнено розпочати новий бюджетний рік.

Соціальна спрямованість бюджетної політики

У Законі України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" були враховані кошти для забезпечення виконання Закону України від 20 жовтня 2009 року N1646 "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати".

Видатки соціального спрямування у 2010 році здійснювалися у першочерговому порядку, на їх проведення було виділено 100% планових асигнувань за звітний період. Касові видатки соціального спрямування за загальним фондом державного бюджету за 2010 рік проведено у сумі 212546,4 млн. грн., що перевищує на 42679,4 млн. грн., або на 25,1%, показник 2009 року.

У 2010 році приріст середньозваженої мінімальної заробітної плати до попереднього року становив 245,1 гривень, що у 2,2 раза більше ніж у 2009 році. Це дало змогу суттєво підвищити заробітну плату працівників бюджетної сфери порівняно з 2009 роком: середньомісячна заробітна плата лікаря-хірурга вищої категорії у стаціонарі зросла на 29,5%, завідувача дошкільного навчального закладу - на 34,4%, бібліотекаря І категорії - на 46,9 відсотка.

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у 2010 році спрямовано 22743,6 млн. грн., що на 6123,2 млн. грн. більше ніж у 2009 році.

Середній розмір пенсійних виплат у 2010 році становив 1151,9 гривень, при цьому його приріст у 2010 році був більш як у півтора рази вищим ніж у 2009 році.

Загальний обсяг видатків, затверджений в Державному бюджеті України на 2010 рік, на реалізацію норм чинного законодавства з питань пенсійного забезпечення становив 64770,9 млн. грн., у тому числі - за загальним фондом 59963,8 млн. грн., за спеціальним фондом (за рахунок додаткових зборів на виплату пенсій) - 4807,1 млн. грн., і здійснений у повному обсязі.

Пенсійні виплати у 2010 році здійснювались вчасно і в повному обсязі, станом на 1 січня 2011 року заборгованості з пенсійних виплат немає.

Розвиток економіки - основа для підвищення добробуту громадян

В 2010 році Уряд не тільки повністю фінансував підвищені соціальні зобов'язання бюджету, але й акцентував свою увагу на відтворенні інвестиційного потенціалу країни.

Фінансування капітальних видатків було здійснено в обсязі 21057,1 млн. грн., що у 2 рази більше ніж у 2009 році. За загальним фондом відбулося зростання капітальних видатків майже в 3,3 раза, або на 2522,0 млн. грн. до 3640,4 млн. гривень. У структурі видаткової частини державного бюджету частка капітальних видатків збільшилася на 2,6 в. п. до 6,9 відсотка.

У 2010 році, на відміну від попереднього року, активно використовувався такий інструмент стимулювання інвестиційного розвитку, як Стабілізаційний фонд, який було створено у державному бюджеті з метою подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи. Порівняно з 2009 роком видатки за рахунок коштів Стабілізаційного фонду зросли вдвічі, або на 10187,8 млн. грн., та становили 20140,2 млн. грн. і спрямовувались за такими напрямами:

- виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (6156,4 млн. грн.);

- фінансування програм розвитку авіаційної промисловості, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розвитку вітчизняного машинобудування для АПК (520,1 млн. грн.);

- здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних та державних цільових програм в агропромисловому комплексі (1578,6 млн. грн.);

- часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції (6478,9 млн. грн.);

- реалізація інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів (1687,9 млн. грн.);

- виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України місто-герой Київ" - (892,8 млн. грн.);

- здійснення інвестицій в інфраструктурні об'єкти, об'єкти соціально-культурної сфери, капітальні видатки бюджетних установ та інші першочергові загальнодержавні заходи (843,7 млн. грн.).

Кошти, спрямовані із бюджету на інвестиційні видатки, дали змогу ліквідувати відставання від графіку підготовки до Євро-2012, допущене попереднім Урядом, сприяли розвитку транспортної інфраструктури країни, паливно-енергетичного комплексу, сільського господарства.

Зокрема, у 2010 році проводились реконструкція стадіону НСК "Олімпійський" (1,8 млрд. грн., що дало змогу підвищити рівень готовності об'єкта з 23% на кінець 2009 року до 70% на кінець 2010 року) та будівництво стадіону у м. Львові (0,7 млрд. грн., рівень будівельної готовності об'єкта підвищився з 8% на кінець 2009 року до 60% на кінець 2010 року), проводилась підготовка до Євро-2012 міжнародних аеропортів "Бориспіль", "Київ", "Львів", "Харків", "Донецьк" (3,4 млрд. грн.).

Внаслідок скорегованих дій та прийнятих конструктивних рішень щодо фінансування заходів Євро-2012, рівень готовності основних інфраструктурних об'єктів на кінець 2010 року зріс в середньому на 30,0%, що дасть змогу ввести їх в експлуатацію в 2011 році.

У 2010 році на фінансове забезпечення будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві було виділено 650,0 млн. грн., що дасть змогу завершити будівельно-монтажні роботи на вказаному об'єкті та ввести його в експлуатацію у 2011 році. Також у минулому році було відкрито рух на автомобільних дорогах загального користування: Київ - Чоп у Рівненській та Житомирській областях (199 км); об'їзна дорога м. Луганська (26 км); ІІІ черга об'їзної дороги м. Донецька (12,3 км); кільцева дорога м. Харкова (82,7 км); ІІ черга об'їзної дороги м. Чернівці (8 км); ділянка об'їзної дороги м. Сімферополя (7 км); І пусковий комплекс Жулянського шляхопроводу.

Із бюджету було профінансовано будівництво Ташлицької ГАЕС, першої черги Дністровської ГАЕС, проведено реконструкцію ліній електропередач. Компенсація відсоткової ставки за кредитами, отриманими тепловими електростанціями для придбання твердого палива з метою створення його запасів на осінньо-зимовий період 2010-2011 років, дала змогу придбати 1702,1 тис. тонн твердого палива.

За рахунок бюджетних коштів у сфері сільського господарства надано державну підтримку у вигляді здешевлення будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів; збільшено у 2,7 раза порівняно з 2009 роком кількість одиниць техніки, поставленої на умовах фінансового лізингу; сформовано державний інтервенційний фонд в обсягах, більших майже на 20%, ніж визначено законодавством (1 462,8 тис. тонн продовольчого зерна) та оновлено його запаси за рахунок зерна врожаю 2010 року майже на 30 відсотків.

Підвищення якості надання державних послуг

Використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров'я дало змогу у 2010 році ввести в дію перший в Україні Центр ядерної медицини з використанням ПЕТ-технологій Київської міської онкологічної лікарні, відкрити нове відділення радіології в Інституті нейрохірургії ім. Ромоданова, наполовину оновити парк медичного обладнання та здійснити капітальний ремонт 5 операційних залів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, придбати та вживити кохлеарні імпланти 181 дитині, хворій на глухоту.

Також у 2010 році було завершено реконструкцію 2-го корпусу Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України з оснащенням його сучасним високотехнологічним медичним обладнанням, придбано медичне обладнання для оснащення відділень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин, відкрити в складі Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Український дитячий центр клінічної токсикології, інтенсивної та еферентної терапії.

За кошти бюджету було придбано технічні та інші засоби реабілітації для більш ніж 381,5 тис. інвалідів, придбано 15,7 тис. інвалідних візків, забезпечено автомобілями 2371 інваліда та інваліда-чорнобильця.

У 2010 році держава значно посилила увагу до вирішення житлових проблем населення. Так, на забезпечення житлом військовослужбовців та інших категорій громадян, визначених законодавством, фактично виділено з державного бюджету 368,7 млн. грн., придбано (побудовано) 1 192 квартири та планується отримати у 2011 році ще 367 квартир; на вирішення житлової проблеми молоді за рахунок коштів державного бюджету було спрямовано 184,8 млн. грн., надано 157 кредитів на будівництво житла, що в 1,6 рази більше, ніж у 2009 році; надано державну підтримку 590 громадянам для будівництва (придбання) доступного житла; відновлено позитивну практику надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників.

За рахунок коштів державного бюджету розпочалось оновлення інфраструктури житлово-комунального господарства. У 2010 році здійснювалось будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві, оновлювалось ліфтове господарство, проводився капітальний ремонт в будинках ОСББ, ремонт покрівель, реконструкція котелень та теплових мереж, реконструкція водопровідних та каналізаційних насосних станцій, встановлювались колективні установки доочищення води для питних потреб та будувались водопровідно-очисні споруди.

Завдяки посиленій увазі Уряду до спорту та за підтримки коштами, виділеними з державного бюджету, забезпечено участь українських спортсменів в 1500 змаганнях різного рівня, в яких було здобуто майже 2500 медалей різного гатунку, національні збірні команди України брали участь в І літніх Юнацьких Олімпійських та в зимових Паралімпійських іграх.

Бюджетні реформи - фундамент трансформації суспільних відносин

Новим Урядом було не тільки забезпечене виконання державного бюджету для людей та розвитку економіки, а також проведено низку реформ, які стануть фундаментом трансформації суспільних відносин.

Зокрема, підготовлено новий Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України у липні 2010 року, який втілює в собі бачення розвитку бюджетної системи всіх гілок влади та різних інституцій. Його положення створюють систему управління державними фінансами, спрямовану на забезпечення стійкого економічного зростання та інвестиційної привабливості України, гарантованого виконання державою соціальних зобов'язань на основі національної системи цінностей.

Новий Бюджетний кодекс законодавчо унормовує запровадження середньострокового бюджетного планування, застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, розширення функцій головного розпорядника бюджетних коштів, удосконалення процедур формування, розгляду та прийняття державного та місцевих бюджетів, удосконалення управління боргом, модернізацію системи бухгалтерського обліку в державному секторі, впровадження європейської моделі державного внутрішнього фінансового контролю, а також посилення фінансової основи місцевих бюджетів.

2 грудня 2010 року було прийнято Податковий кодекс України, розроблений Урядом з метою реформування податкової системи та з урахуванням результатів всенародного обговорення, проведеного у форматі широкої суспільної дискусії, що відповідає положенням Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Податковий кодекс України, в першу чергу, спрямований на стимулювання ділової активності підприємництва, забезпечення сталого зростання економіки. Для досягнення цієї мети у Податковому кодексі передбачено зменшення податкового навантаження, податкові канікули та стимули для залучення інвестицій в оновлення основних засобів, створення додаткових робочих місць та збільшення обсягів виробництва для новостворених суб'єктів господарювання, пільги з енергозбереження, введено автоматичне відшкодування ПДВ платникам податків та відповідальність держави за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість платникам податків з державного бюджету.

Новий Податковий кодекс передбачає створення принципово нової системи адміністрування, яка є дружньою для платників податків, спрямована на захист їх законних прав та інтересів, забезпечить дотримання вимог закону всіма учасниками податкових відносин і спростить для платників податків адміністративні процедури в оподаткуванні.

Реалізація положень Податкового кодексу створить сприятливі умови не тільки для здійснення підприємницької діяльності в Україні, а також забезпечить умови для розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності.

Таким чином, в 2010 році завдяки наполегливій роботі та консолідації зусиль усіх гілок влади, запуску серії системних економічних реформ вдалося не тільки вирішувати проблеми минулих років, а й виконувати в повному обсязі всі підвищені соціальні зобов'язання, відновлювати фінансування інвестиційних проектів, при одночасному обмеженні зростання дефіциту та державного боргу. Все це створює тверду основу для формування та подальшого розвитку прозорої та ефективної системи державних фінансів на основі нових Бюджетного та Податкового кодексів, забезпечення макроекономічної стабільності та економічного росту задля зростання рівня добробуту населення.

ДОВІДКA

18 лютого 2011 року о 15.00 у Міністерстві фінансів України (вул. Межигірська, 11) планується публічне представлення Звіту про виконання Державного бюджету України за 2010 рік. Уточнену інформацію дивіться на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів (www. mіnfіn. gov. ua).