Ректор Київського національного
університету технологій та дизайну
Іван ГРИЩЕНКО

Найкраще виховання, переконує життя, забезпечує добрий приклад наставників. Саме таких мають студенти Київського національного університету технологій та дизайну. Вони на практиці показують, як теорію втілювати у практику: за підсумками 2012 року Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження університет визнано переможцем конкурсу впровадження енергоефективних проектів та технологій. Це лише один із прикладів ефективності застосування інноваційних технологій управління. В чому їх зміст, на що спрямовувати зусилля педагогів, оглядачеві «Урядового кур’єра» розповідає ректор Київського національного університету технологій та дизайну Іван Грищенко.

— Іване Михайловичу, перемога в конкурсі засвідчує, що університет дає не лише знання, вчить їх практичному застосуванню, а й виховує впевненість студента у власних силах. Той, хто відчув радість перемоги, в подальшому житті пасивним не буде.

— І це головне. Закінчуючи університет спеціаліст повинен бути готовим до роботи за найскладніших обставин. Це і є метою новацій, які впроваджуємо в управління навчальним закладом. Зміни, що відбуваються в суспільстві та економіці, вимагають від нас не лише адаптації до них, а й розвитку, роботи на випередження. Без цього ми будемо не цікаві роботодавцям, не матимемо й абітурієнтів.

— Один із шляхів такого підходу — інтеграція університету в програми розвитку державних корпорацій і приватних компаній з метою розвитку спільних наукових досліджень і підготовки кадрів. Сьогодні не буде перебільшенням сказати, що університет — не лише навчальний заклад, а й головна науково-дослідна установа багатьох підгалузей легкої промисловості. Не помиляюсь?

— Це справді так. Без такої інтеграції конкретно спрямованого спеціаліста не підготувати. Зрозуміло, що інновації в житті вимагають таких самих підходів і в управлінні університетом. Зробити це в колективі, який має 82-річну історію, не так просто.

— З чого розпочали?

— Процес цей складний, тому скажу, що маємо. Управління університетом здійснюється через реалізацію комплексних програм. Їх чотири. «Енергоощадність та енергоефективність» спрямована на реалізацію заходів у сфері енергозбереження. Не менш актуальна програма «Фінансовий менеджмент». Адже не секрет, що державного фінансування не вистачає, зростають розцінки господарської і навчальної діяльності. Сьогодні управління фінансовими ресурсами вишу визначає і економічні показники, і його конкурентні переваги, а значить і майбутнє.

У рамках реалізації цієї програми створено комп’ютеризоване комунікативне середовище, в якому в режимі реального часу ми можемо відслідковувати рух фінансових і матеріальних ресурсів. Хочу зауважити, що це не просто облікова технологія, а технологія, яка дає змогу здійснювати фінансовий аналіз, виявляти резерви, робити фінансові прогнози та оперативно управляти на основі достовірної інформації. Вже в перші тижні реалізації програми ми виявили факти неефективного використання окремих ресурсів, а також перевели більшість структурних підрозділів на засади самоокупності.

Третя програма, яка впроваджена в університеті, — рейтингова оцінка роботи науково-педагогічних працівників. В КНУТД працює понад 900 викладачів.

Четверта програма — впровадження модульного середовища. Це програмний продукт, який містить у собі повну інформаційну систему педагогічного забезпечення навчального процесу конкретної дисципліни. Модульне середовище створює умови для нової форми взаємодії викладача із студентами. Кожен студент у будь-який час може через Інтернет зайти на спеціальну інтерактивну платформу університету й ознайомитися з лекціями, методичними вказівками, отримати фахову консультацію. А викладачі мають можливість спілкуватися через Інтернет, встановлювати партнерський зв’язок зі своїми студентами. Важливість цього нововведення створює умови для дистанційного чи он-лайн навчання.

Завдяки цим та іншим заходам управління університетом здійснюють на засадах сучасного стратегічного менеджменту.

Новації починають приносити перші плоди. За результатами проекту «Національна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів», який реалізує Міністерство освіти і науки, наш університет займає п’яту позицію серед групи технологічних університетів.

Згідно з рейтингом Scopus, який очолює наукову та інноваційну роботу, наш університет займає 36 позицію в Україні серед 345 вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації.

— У кінцевому підсумку нові підходи забезпечують нову систему роботи?

— На мою думку, в освіті треба змінити сам спосіб долучення особистості до навчального процесу. Суб’єктно-об’єктні стосунки між тими, хто навчає, і тими, хто навчається, мають замінити суб’єктно-суб’єктні, де обидва учасники навчального процесу активні, рівноправні у взаємодії і взаємно шановані й відповідальні. На зміну авторитарній репресивній педагогіці приходить демократична педагогіка толерантності і співпраці.

Центральними процесами нової якості освіти стануть комунікації і технології інтелектуальної праці, а формою діяльності — командна робота. Організаційна роль професора повинна доповнитися комунікаційними технологіями.

Найближчим часом відбудуться зміни технологій навчання відповідно до сучасних технічних досягнень, істотно зміниться лекційно-семінарська модель освіти, будуть упроваджені активні методи навчання тощо.

— Іване Михайловичу, університет уміло адаптує старі спеціальності до нових умов. А це не лише вірність традиціям, а й відповідальність за майбутнє. Нові управлінські підходи цьому сприяють?

— Спасибі, що відчули нашу націленість на розвиток. Ринкові умови вимагають, і ми розводимо межі професій, які займаються проблемами життєзабезпечення людини. Тому намагаємося зберегти підготовку фахівців інженерних спеціальностей для легкої промисловості, поєднуючи це із диверсифікацією дизайнерського, економічного, хімічного та інших напрямів. На факультеті мехатроніки та комп’ютерних технологій готують випускників до комплексної інженерної діяльності.

Невід’ємна складова сучасної продукції, її конкурентоспроможності — дизайн. Ми готуємо цих фахівців для легкої промисловості, індустрії моди та інших сфер економіки. На думку учасників Ukrainian Fashion Week, КНУТД — головний дизайнерський виш України.

На першому місці у назві університету стоїть слово «технології». Вони розвиваються. Відповідні зміни вносять і в підготовку спеціалістів.

Економічне мислення сьогодні стало домінуючим у житті кожної людини.

У Київському національному університеті технологій та дизайну впродовж 82 років склалася і успішно функціонує науково-педагогічна школа підготовки фахівців економічних спеціальностей.

З 1991 р. університет переорієнтовано на підготовку фахівців для ринкової економіки — організаторів виробництва (нинішніх менеджерів). Сьогодні КНУТД готує фахівців за дев’ятьма магістерськими програмами економічного спрямування.

Одне слово, ми йдемо вперед. Чітко знаємо свою мету і постійно вдосконалюємо шляхи її досягнення. Зупинитися — означає відстати. Наше завдання — бути попереду, готувати кадри, які зможуть казати: «Роби, як я, роби краще!»

Микола ПЕТРУШЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Іван ГРИЩЕНКО. Народився 11 листопада 1956 року в с. Камінь Кролевецького району Сумської області. Закінчив Українську сільськогосподарську академію і Вищу партійну школу при ЦК КПУ. Інженер-механік, економіст-організатор. Пропрацював на різних посадах у народному господарстві та закладах освіти вищої школи. Ректором Київського національного університету технологій та дизайну обраний 2010 року.

Народний депутат України першого скликання (1990—1994 рр.), професор, доктор економічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, заслужений працівник освіти, державний службовець 1 рангу. Автор понад 100 наукових праць.